×Obrázky a videa, která jsou součástí těchto multimediálních pravidel jsou podporou a vizuálním doplňkem pro existující vysvětlivky a obrázky.
V provedení obrázků a videí mohou být chyby.

Pro hodnocení cviků jsou platná pouze oficiální mezinárodní pravidla krasojízdy.

×

část 8 sálová cyklistika – krasojízda na kole

Kapitola I- VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
     Uspořádání akcí     ....
     Mistrovství světa
     Soutěže UCI žebříčku     ....
     Světové rekordy
     Soutěžní disciplíny a věkové kategorie     ....
     Sportoviště     ....
     Sportovní prostředky     ....
     Oceňovací archy     ....
     Rozhodčí sbor     ....

Kapitola II- SPECIFICKÁ PRAVIDLA
     Jízdní doba
     Počet cviků     ....
     Jízdní program     ....
     Průběh cviků     ....
     Dráha cviku     ....

KAPITOLA III-Popisy cviků
     Krasojízda jednotlivců     ....
     Krasojízda dvojic     ....
     Krasojízda čtveřic
     Krasojízda šestic     ....
     Pravidla pro cviky najeté a vyjeté a natočené     ....

KAPITOLA IV-hodnocení
     Všeobecná pravidla k hodnocení     ....
     Hodnocení nesnadnosti     ....
     Hodnocení provedení     ....

KAPITOLA V-seznam cviků     ....
     Krasojízda jednotlivců     ....
     Krasojízda dvojic     ....
     Krasojízda čtveřic
     Krasojízda šestic

Kapitola VI – světový pohár UCI v krasojízdě    ....
     TABULKA BODŮ     ....

Platné od 1.1.2022

Tabulka použitých zkratek:

- C - půlkruh
- O - kruh
- S - půlosma
- 8 - osma
T taktický cvik
b.d. bez držení
2čl. dvoučlenný
stř. střídavě/střídavé
cm centimetr
zv. vednuté

„zvednuté kolo“ pro kategorii čtveřic = „zvednuté kolo sed v sedle“

Verze 01. 01. 2020 část 8 pravidel UCI má novou strukturu a formulaci. Původní kapitola II části 8 (pravidla pro jednotlivce a dvojice) a kapitola III (pravidla pro čtveřice a šestice) budou sloučeny do nové kapitoly II (specifická pravidla). Změny týkající se struktury a formulace nejsou zvýrazněny. Změny obsahu a pravidel jsou označeny červeným písmem. Vysvětlivky ke cvikům pro čtveřice a šestice byly redukovány a všeobecná pravidla byla integrována do kapitoly II (specifická pravidla). Odstavce byly nově přečíslovány.

Kapitola I- VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

§ Uspořádání akcí

8.1.001  Uspořádání soutěží

Soutěže mohou být pořádány UCI, kontinentálními svazy, národními svazy nebo jimi podřízenými složkami. Platí pravidla a předpisy pořadatelů i předpisy UCI.

8.1.002  Výsledkové listiny

Ve všech soutěžích musí pořadatel po ukončení disciplíny zveřejnit výsledkovou listinu

§ Mistrovství světa

8.1.003  Mistrovství světa

Mistrovství světa se koná ve věkové kategorii ELITE (mužů, žen a otevřené kategorie)

Při mistrovství světa ve všech soutěžních disciplínách se soutěží v základní skupině jako kvalifikace do skupiny finální. Závodníci, kteří se umístí v základní skupině na 1- 4 místě, se kvalifikovali do finále. V disciplíně, kde jsou přihlášeni 4 a méně soutěžící se koná pouze finálová soutěž.

Každá národní federace může přihlásit do jednotlivých disciplín maximální počet startujících:

 • Jednotlivci ženy …. 2 soutěžící
 • Jednotlivci muži… 2 soutěžící
 • Dvojice ženy … 2 týmy
 • Dvojice otevřené kategorie…2 týmy
 • Čtveřice…. 1 tým

Přihlášení startujících provádí národní federace podle rozpisu UCI.

Program soutěže je vytvořen technickým delegátem UCI. Přihlášené bodové hodnoty jsou rozhodující pro pořadí startujících základní skupiny.

Podle článku 8.1.023 jezdci/trenéři potvrdí a pokud je nutné opraví oceňovací archy. Poslední termín a proceduru odevzdání oceňovacích archů určuje technický delegát UCI.

Zaregistrované bodové hodnoty v základní skupině nesmí být zvýšeny a nesmí být sníženy více než 7,5 %. Startovní pořadí zůstane stejné i poté co se bodové hodnoty změní.

Závodníkům je pro finále povoleno zaregistrovat si nový oceňovací arch bez omezení pro zvýšení nebo snížení bodové hodnoty. Zaregistrovaná bodová hodnota pro finále určuje pořadí startujících ve finálové skupině.

§ Soutěže UCI žebříčku

8.1.004  UCI registrace

Soutěže UCI mohou být registrovány v UCI kalendáři v následujících kategoriích a při splnění následujících požadavků:

Soutěž kategorie A:

 • Minimálně 4 účastnické státy
 • Minimálně 8 účastníků v soutěži jednotlivců (součet ve věkových skupinách Elite a junior)
 • Minimálně 4 týmy v soutěži dvojic (součet ve věkových skupinách Elite a junior)
 • Minimálně 4 týmy čtveřic (součet ve věkových skupinách Elite a junior)

Rozhodčí sbor je sestaven dle článku 1.2.116 (pravidla UCI, část I): 1x UCI mezinárodní rozhodčí jako hlavní, 2x UCI rozhodčí ze dvou rozdílných států jako diktující, 2x rozhodčí píšící s licencí.

Organizátor soutěže UCI A, který nesplní dané podmínky, nebude zařazen do soutěží UCI A pro následující dva roky.

Soutěž kategorie B:

 • Minimálně 2 účastnické státy
 • Minimálně 5 účastníků v soutěži jednotlivců (součet ve věkových skupinách Elite a junior)
 • Minimálně 3 týmy v soutěži dvojic (součet ve věkových skupinách Elite a junior)
 • Minimálně 3 týmy čtveřic (součet ve věkových skupinách Elite a junior)

Rozhodčí sbor je sestaven dle článku 1.2.116 (pravidla UCI, část I): 1x UCI mezinárodní rozhodčí nebo národní rozhodčí jako hlavní, 2x UCI nebo národní rozhodčí, 2x rozhodčí píšící s licencí.

Proces, pravidla a termíny pro registraci jsou publikovány UCI.

8.1.005  UCI výsledková tabulka

Žebříček je tvořen součtem všech bodů jezdce nebo týmu (dvojice nebo čtveřice) z těchto uvedených soutěží:

 1. Mistrovství světa
 2. Světový pohár

Tabulka bodů do UCI výsledkové listiny:

umístění mistrovství světa světový pohár
1 60 50
2 55 45
3 50 40
4 45 35
5 40 30
6 35 25
7 32 20
8 29 18
9 26 16
10 23 14
11 20 12
12 18 10
13 16 8
14 14 6
15 12 4
16 10
17 9
18 8
19 7
20 6
21 5
22 4
23 3
24 2
25 1

Body mohou být přiděleny pouze jezdcům nebo týmům (dvojice, čtveřice) ve věkové kategorii Elite . V týmu, kde společně soutěží i jezdec věkové kategorie U13 U15 a/nebo U19 nejsou body uděleny.

Pokud je na prvním místě shoda bodů pro více jezdců nebo týmů (dvojic, čtveřic), rozhoduje o umístění nejbližší soutěž sezóny a to v následujícím pořadí:

 1. Mistrovství světa
 2. Světový pohár

8.1.006  Výsledky

Národní federace a rozhodčí jsou povinni potvrdit výsledky podle UCI DataRide procedury pro soutěžní disciplíny.

 • Výsledky soutěže kat. A a B, mistrovství kontinentu, národní mistrovství:
 • Příslušná národní federace/hlavní rozhodčí musí nahlásit výsledky na UCI

Světový pohár a mistrovství světa:

 • UCI hlavní rozhodčí musí nahlásit výsledky na UCI

8.1.007  Publikace UCI tabulky výsledků:

Žebříček bude zveřejněn 28.února, 30.dubna, 31.srpna, 30.září, 31.října, 31.prosince.

§ Světové rekordy

8.1.008  Světové rekordy

Světový rekord může být dosažen pouze:

 • Ve věkové kategorii Elite a junior
 • Na mistrovství světa
 • Na mistrovství kontinentu
 • Na mezinárodní soutěži registrované v kalendáři UCI

Pro uznání světového rekordu musí být rozhodčí sbor sestaven z:

 • 1 hlavní rozhodčí
 • nejméně 2 UCI rozhodčí ze 2 různých zemí jako diktující
 • nejméně 2 píšící rozhodčí

Potvrzení světového rekordu

 • Hlavní rozhodčí musí vyplnit a podepsat příslušný formulář
 • Přihláška k uznání musí být organizátorem soutěže nebo hlavním rozhodčím zaslána do 48 hodin po skončení soutěže na UCI koordinátora pro sálovou cyklistiku
 • Po kontrole koordinátorem UCI bude světový rekord potvrzen a publikován. Světový rekord dosažený na mistrovství světa bude potvrzen a publikován bez kontroly UCI koordinátora.

§ Soutěžní disciplíny a věkové kategorie

8.1.009  Soutěžní disciplíny

 • a) krasojízda jednotlivců
 • b) krasojízda dvojic
 • c) krasojízda čtveřic
 • d) krasojízda šestic

Ve všech disciplínách jsou soutěže pořádány v kategorii mužů a žen.

Smíšené skupiny sportovců soutěží v disciplíně – muži. Každý závodník je oprávněn se přihlásit pouze jednou do stejné disciplíny na jedné akci (soutěží nebo mistrovství)

8.1.010  Věkové kategorie

Soutěže se vypisují v jednotlivých disciplínách pro:

 • A. ELITE nad 18 let
 • B. juniorky/junioři U19 (do 18 let)
 • C. žákyně/žáci U15 (do 14 let)
 • D. žákyně/žáci U13 (do 12 let)
 • E. žákyně/žáci U11 (do 10 let)

V roce, ve kterém soutěžící dovrší příslušného roku života, může ještě do konce roku ve své věkové kategorii startovat. Start o jednu věkovou kategorii vyšší je možný. Žákyně a žáci kategorie U13 nebo U11 mohou startovat o dvě kategorie výše.

V krasojízdě čtveřic kategorie juniorů může startovat jeden závodník kategorie ELITE U23 (do 22 let)

V krasojízdě čtveřic kategorie žáků může startovat jeden závodník U17 (do16 let)

V krasojízdě šestic kategorie juniorů mohou startovat dva závodníci kategorie U23 (do 22 let)

V krasojízdě šestic kategorie žáků mohou startovat dva závodníci U17 (do 16 let)

§ Sportoviště

8.1.011  Jízdní plocha • třed jízdní plochy: Kruh kolem středu jízdní plochy o průměru 50 cm.
 • 50 cm čára/linie: 50ti cm čáry se nacházejí na podélné a příčné ose přiléhající na 4 m kruh.
 • 4m kruh Kruh kolem středu jízdní plochy o průměru 4 m.
 • 8m kruh Kruh kolem středu jízdní plochy o průměru 8m.
 • Rozměry všech označení jsou vnějšími rozměry a musí být umístěny tak, jak uvádí obrázek.
 • Všechna vyznačení musí být provedeny v šířce od 3 do 5 cm. Mohou být provedena lepicí páskou, barvou nebo intarzií v podlaze.
 • Při mezinárodních mistrovstvích a soutěžích musí plocha svým rozměrem odpovídat maximální velikosti.
 • Vyznačení jízdní plochy musí dobře být viditelné ze všech míst rozhodčích.
 • Mantinely a branky kolové musí být při krasojezdeckých soutěžích posunuty nejméně o 0,5 m za vyznačenou jízdní plochou.
 • Vzdálenost jízdní plochy od zdí, sloupů a jiných nepohyblivých předmětů musí být při mezinárodních mistrovství nejméně 0,5 m.
 • Kvalita plochy musí umožňovat bezpečnou jízdu.

8.1.012  Místo pro rozhodčí sbor

Rozhodčí sbor musí být umístěn tak, aby měli dobrý přehled přes jízdní plochu, a aby byla zaručena jejich vzájemná nezávislost.

8.1.013  Zóna trenéra

Místo, vyhrazené pro trenéra a asistenta musí být definováno před startem soutěže hlavním rozhodčím ve spolupráci s pořadatelem (plocha nejméně 2 metry široká, ve vzdálenosti nejméně 0,5 metru od jízdní plochy). Při elektronickém hodnocení musí být oficielní čas viditelný ze zóny trenéra.

8.1.014  Měření času

Při elektronickém hodnocení je na displeji zobrazován oficiální čas. Při manuálním hodnocení musí být čas a akustický signál zobrazen na ukazateli nebo musí být uplynutí první minuty ohlášeno časoměřičem.

8.1.015  Pomocné čáry
Pomocné čáry nesmějí být na jízdní ploše vyznačeny a slouží pro pochopení následujících vysvětlivek:

 • Podélná osa (pomocná čára A): Je čára rovnoběžná s delší stranou jízdní plochy, vedená středovým bodem.
 • Příčná osa (pomocná čára B): Je čára rovnoběžná s kratší stranou jízdní plochy, vedená středovým bodem.
 • Šikmé (úhlopříčné) osy (pomocné čáry C): Jsou čáry uvedené úhlopříčně z protilehlých rohů jízdní plochy, probíhající středovým bodem

§ Sportovní prostředky

8.1.016  Jízdní koloVšechny na obrázku neuvedené prostředky, jsou zakázány.

Odchylky od uvedených rozměrů musí být schváleny sálovou komisí UCI. Krasojezdecké kolo musí být zhotoveno tak, aby nemohlo dojít k poškození jízdní plochy, a musí svou stavbou vyhovovat následujícím směrnicím.

 • Kliky: délka osy středu k ose pedálu je 130-170mm.
 • Řídítka: konce řídítek musí být zakulacená nebo uzavřená rukojetěmi. Místo rukojetí může být použita omotávka.
 • Sedlo: Sedlo musí pocházet z tovární výroby. Maximální délka 300mm, šířka max. 220mm. Největší prohnutí v nezatíženém stavu je 60mm.
 • Přední/zadní kolo Přední a zadní kola musí být stejného průměru. Počínaje výškou rámu 46 cm, musí mít kola průměr nejméně 24 palců. Od výšky rámu 50 cm, musí mít nejméně 25 palců.
 • Převod: Přední pastorek nesmí mít méně zubů než zadní pastorek
 • Pohon: Alternativní mechanické pohony jsou povoleny za předpokladu dodržení převodových poměrů
 • Přední/zadní stupáky: Přední i zadní kolo mohou být opatřena po obou stranách osu prodlužující stupáky o max. délce 50 mm.

8.1.017  Sportovní oděv

Při krasojezdeckých soutěžích je nutno nosit adekvátní oblečení

8.1.018  Hudební doprovod

Všechna vystoupení mohou být předváděna za doprovodu hudby. Pokud si závodník přeje mít svoji hudbu, musí dát k dispozici svůj hudební nosič.

§ Oceňovací archy

8.1.019  Vyplňování oceňovacího archu

Záhlaví oceňovacího archu musí být celé vyplněno. Číslo, název cviku a jeho bodové ohodnocení, musí být při vyplňování oceňovacího archu zapsány přesně tak, jak jsou uvedeny v seznamu cviků. Bodové hodnocení se sečte a zapíše se celková bodová hodnota.

K sestavení jízdního programu se smí použít ve všech disciplínách jen cviky, uvedené v seznamu cviků.

Z každého cviku stejného čísla je povoleno zvolit jen jeden cvik (buď a, b, c atd.)

Pořadí cviků v jízdním programu je volně volitelné.

Při předvádění programu musí být dodrženo pořadí cviků tak, jak jsou uvedena v oceňovacím archu.

8.1.020  Výjimky

Je-li při přechodu konečná poloha ve cviku jetém po zadním kole, musí být v této poloze zajetý následující cvik odpovídající konečné poloze přechodu.

Pro dvojice jsou max. povoleny 3 obraty.

Pro dvojice jsou v názvu povoleny max. 3 cviky, v jejichž názvu je uvedeno „jednotlivě“ (výjimkou jsou přechody na dvou kolech)

   

8.1.021  Vzor oceňovacího archuPři všech soutěžích se povinně používá oceňovací arch dle uvedeného vzoru.

8.1.022  Kontrola oceňovacích archů

Při elektronickém hodnocení, závodník nebo trenér překontroluje, popř. opraví a potvrdí podpisem výtisk oceňovacího archu, který obdrží od rozhodčího sboru.

Podané oceňovací archy již nesmějí být jednu hodinu před začátkem disciplíny měněny. Škody, které mohou nastat nedodržením tohoto pravidla, jdou vždy k tíži závodníka.

8.1.023  Výpočet výsledků

Celkový počet bodů se získá součtem bodových hodnot cviků. Při taktickém rozšíření cviků se musí odpovídající zvýšení hodnoty přičíst k jednotlivé bodové hodnotě.

Celková ztráta se skládá z odečtených bodů za obtížnost a provedení. Celková ztráta, odečtená od celkového počtu bodů, pak určuje jednotlivý výsledek.

Ztráty v obtížnosti pro taktické cviky se počítají z celkové bodové hodnoty včetně bodů za taktické rozšíření.

Konečný výsledek se vypočte sečtením všech jednotlivých výsledků a dělením počtem skupin rozhodčích a zaokrouhluje se na dvě desetinná místa.

Dosáhnou-li dva jezdci v jedné disciplíně stejného konečného výsledku, rozhoduje o konečném umístění lepší hodnocení provedení. Je-li shodné, vyhlašují se oba závodníci se stejným výsledkem. Konečný výsledek musí neprodleně vyhlásit pořadatel nebo hlavní rozhodčí.

Výsledky nižší než "nula" bodů se zveřejňují bez udání bodové hodnoty. Zveřejňuje se pouze konečné pořadí, které vzešlo ze skutečného konečného výsledku.

8.1.024  Vydávání oceňovacích archů

Po ukončení disciplíny předá pořadatel oceňovací archy s hodnocením (ručně psané nebo počítačové sjetiny) příslušným osobám. Hodnotící archy je třeba opatrovat jako důvěrné dokumenty a smějí být vydány jen příslušnému vedoucímu výpravy, závodníkům nebo trenérům. Při mistrovství světa se oceňovací archy předávají vedoucímu výpravy.

§ Rozhodčí sbor

8.1.025  Jmenování rozhodčích

Činnost rozhodčího při všech krasojezdeckých soutěžích může provádět jen držitel platné licence rozhodčího odpovídající kategorie (odpovídající směrnicím UCI nebo národního svazu).

Pro mezinárodní mistrovství jsou rozhodčí nominování autorizovanou mezinárodní federací, pro ostatní soutěže národními svazy nebo jejich odpovídajícími orgány. Při mezinárodních soutěžích musí být členem nejméně jeden rozhodčí s platnou licencí UCI. Pro soutěže stanovené v kalendáři UCI, platí zvláštní směrnice.

8.1.026  Odpovědnost rozhodčích

Každé hodnocení se musí provádět jen na základě osobní zodpovědnosti a bez ovlivnění z jakékoliv strany, pouze tak, jak ukládají tato pravidla.

Každý rozhodčí je zavázán k naprosté neutralitě vůči všem sportovcům.

Zveřejněné hodnocení je konečným výsledkem rozhodčího sboru. Realizace hodnocení obtížnosti a provedení se provádí výhradně dle těchto pravidel.

Sestavení rozhodčích

8.1.027  Mezinárodní mistrovství

 • 1 rozhodčí jako hlavní rozhodčí
 • 3 rozhodčí jako diktující
 • 3 rozhodčí jako píšící

Jednotlivá skupina rozhodčích sestává z 1 diktujícího a 1 píšícího.

8.1.028  Ostatní soutěže

 • 1 rozhodčí jako hlavní rozhodčí
 • 2-3 rozhodčí jako diktující
 • 2-3 rozhodčí jako píšící

Jednotlivá skupina rozhodčích sestává z 1 diktujícího a 1 píšícího.

Činnost rozhodčích

8.1.029  Rozhodčí sbor

 • je zodpovědný za hodnocení a při manuálním hodnocení sestavy (tj. bez PC) musí se na oceňovacích arších podepsat.
 • musí posoudit a schválit rozměry a způsobilost jízdní plochy, aby zaručovala korektní soutěž
 • musí při manuálním hodnocení rozhodčích (tj. bez PC) posoudit všechny oceňovací archy a parafovat je. Chyby v archu se musí opravit, pokud možno se sportovcem nebo jeho trenérem před soutěží.

8.1.030  Hlavní rozhodčí

 • rozdělí rozhodčí do skupin
 • může před začátkem nebo v průběhu soutěže svolat poradu rozhodčích, aby tak zajistil nerušený průběh soutěže
 • předá rozhodčímu sboru oceňovací archy
 • vydá akustickým nebo optickým signálem povolení ke startu
 • sleduje mechanicky nebo elektronicky měřený čas a oznámí akusticky ukončení jízdního času. Tato činnost může být přenesena na časoměřiče, který musí sedět vedle hlavního rozhodčího
 • zajišťuje náhradní souběžné měření času
 • určuje počátek jízdní doby a jízdního programu, pokud jezdec nezvolá „START“
 • sleduje celý průběh jízdního programu, aby v případě neočekávaných událostí nebo přerušení, byl správně o situaci informován
 • překontroluje po ukončení jízdního programu oceňovací archy každého sboru
 • je zodpovědný, že při zjištění evidentních chyb v hodnocení budou tyto opraveny (pokud možno před startem dalšího závodníka) rozhodnutím většinou hlasů celého rozhodčího sboru.
 • musí přezkoumat výpočet výsledku a následně při manuálním hodnocení podepsat oceňovací arch. Zodpovídá za vydání oficiálních výsledků pořadateli a oceňovacích archů oprávněné osobě.
 • v případě poruchy kola a/nebo zranění nebo onemocnění jezdce, zastaví oficiální měření času a určuje zbývající čas. Rozhoduje, zda ano nebo ne bude jízdní program pokračovat. V případě pokračování jízdního programu, jezdec, který spadl, stojí na ploše vedle jízdního kola. Jízdní kolo je ve stejné poloze a ve stejném směru jako v okamžiku zastavení času. Při soutěži dvojic, čtveřic a šestic jsou zbylí jezdci ve stejné poloze jako před přerušením.

8.1.031  Diktující rozhodčí

 • Sleduje provádění cviků co do nesnadnosti a provedení. Po každém cviku ohlásí provedení bez srážky nebo příslušnou srážku.

8.1.032  Píšící rozhodčí

 • předčítá cviky soutěžní jízdy z oceňovacího archu v uvedeném pořadí diktujícímu rozhodčímu.
 • zaznamenává ztráty k odpovídajícímu cviku do oceňovacího archu.

Kapitola II- SPECIFICKÁ PRAVIDLA

§ Jízdní doba

8.2.001  Jízdní doba

Pro všechny disciplína a věkové kategorie platí maximální jízdní doba 5 minut.

§ Počet cviků

8.2.002  Počet cviků věkové kategorie ELITE a junioři

 • krasojízda jednotlivců max. 30 cviků
 • krasojízda dvojic max. 25 cviků
  (z toho nejméně 8 a max. 15 cviků na jenom kole). Musí být předvedeny cviky jak na jednom, tak i na dvou kolech.
 • krasojízda čtveřic max. 25 cviků
 • krasojízda šestic max. 25 cviků

8.2.003  Počet cviků věkové kategorie žáci

 • krasojízda jednotlivců max. 25 cviků
 • krasojízda dvojic max. 20 cviků
  (z toho nejméně 4 a max. 12cviků na jednom kole). Musí být předvedeny cviky jak na jednom, tak i na dvou kolech.
 • krasojízda čtveřic max. 25 cviků
 • krasojízda šestic max. 25 cviků

§ Jízdní program

8.2.004  Začátek jízdního programu 

Jakmile se nachází jeden ze sportovců uvnitř jízdní plochy, začíná hodnocení. Před začátkem jízdního programu se sportovci prezentují postavením uvnitř jízdní plochy. Jízdní program začíná zřetelně slyšitelným zvoláním „START“; jezdci jsou na jízdním kole bez dotyku závodní plochy. Zvoláním „START“ je spuštěna časomíra.

8.2.005  Konec soutěžní jízdy a sestoupení z kola

Na konci svého vystoupení musí všichni sportovci sestoupit korektně z kola (čtveřice a šestice korektně a současně) a řádnou prezentací stojem na jízdní ploše čelem k divákům. Tímto končí hodnocení (také po skončení jízdního programu).

8.2.006  Opuštění kol

V průběhu jízdního programu nesmí být kola opuštěna. Jedinou výjimkou je při krasojízdě dvojic jednorázová výměna ze dvou kol na jedno kolo nebo z jednoho kola na dvě.

8.2.007  Přerušení jízdního programu

Závodník nebo trenér oznámí v průběhu jízdy závadu kola, zranění nebo onemocnění zvednutím paže nebo hlasitě slyšitelným zvoláním „STOP“.

8.2.008  Prováděcí příkazy

Prováděcí příkazy smí být vydávány jen závodníky na jízdní ploše.

8.2.009  Napovídání cviků

Napovídání a/nebo ukazování cviků okolo stojících není dovoleno.

8.2.010  Taktické cviky (T)

Cviky v seznamu cviků označené jako „taktické cviky“ smí být rozšiřovány v průběhu programu tak, jak je uvedeno v popisu cviku.

8.2.011  Zakončovací cviky

Tyto cviky mohou být provedeny pouze před výměnou kol a jako poslední cvik a jsou součástí jízdního programu.

Závodníci zakončují cvik ve stoji na jízdní ploše. Přitom drží jednou rukou kolo a druhá paže je vodorovně upažená od těla (výjimka: stojka na ležícím kole).

8.2.012  Odchylky

Při odchylkách mezi obrázky a textem je ve všech bodech pravidel rozhodující text.

Doplněk pro krasojízdu dvojic

8.2.013  Výměna kola / kol

Sestoupení z kola musí probíhat korektně.

Při převzetí/odevzdání kol/a od závodníka/závodníkovi, musí stát trenér uvnitř zóny trenéra. Kolo musí být uloženo do zóny trenéra. Nástup na kolo/a musí probíhat bez pomoci.

§ Průběh cviků

8.2.014  Provedení cviků

Všechny cviky musí být provedeny na jízdní ploše a podle ustanovení kapitoly II – specifická pravidla, podle názvu cviku a podle ustanovení kapitoly III popis cviků.

8.2.015  Držení těla

Při provádění všech cviků musí být dodržováno korektní držení těla ve smyslu sportovní krasojízdy, které nesmí být v průběhu celého provádění cviků měněno. Výjimkou jsou ty cviky, při jejichž provádění je změna nutná.

8.2.016  Bez držení (b.d.)

Je-li v textu cviku označení „bez držení“, musí být celá dráha cviku zde zajeta všemi sportovci bez držení.

Dráha se považuje za ujetou bez držení, když v průběhu její délky nedošlo ke kontaktu jejich rukou s jiným jezdcem nebo kolem, pokud není držení předepsáno v popisu cviku.

Paže, které nejsou ve vzájemném držení, musí být protaženy vodorovně do stran v úhlu od 90° do 110° (Výjimka u čtveřic a šestic jsou cviky v bráně, objezdech a kompas)

8.2.017  Poloha paží

Není-li v názvu cviku předepsáno bez držení, musí se sportovci nespojenýma rukama držet řídítek, držet se jednou rukou řídítek nebo/a jet bez držení. Způsob provedení musí být jednotný. Nejsou-li závodníci v držení s partnerem a drží-li se jednou rukou řídítek, musí být druhá paže propnuta. Odchylky jsou popsány v odpovídajících popisech cviků.

8.2.018  Propnutí paží a nohou

Stojí-li v ustanovení specifických pravidel nebo textu cviku

 • „paže“ (ruka) nebo „paže“ (ruce), vztahuje se toto na loket, zápěstí a prsty.
 • „noha“ nebo „nohy“, vztahuje se toto na kolena a kotník.

8.2.019  Sed v sedle

Není-li v popisu cviku uvedeno „zvednuté“ nebo "vztyčené" kolo, musí být celá dráha cviku jeta na oběma koly na ploše. Výjimky jsou uvedeny v popisu cviků.

8.2.020  Zvednuté, vztyčené  kolo

Je-li v popisu cviku uvedeno „zvednuté kolo“ nebo "vztyčené kolo", musí být celá dráha cviku jeta v předepsané pozici na zadním kole. Pouze zadní kolo se nachází na jízdní ploše.

8.2.021  Vpřed

Všechny cviky, u nichž v popisu cviku není uvedeno „vzad“ musí být všemi jezdci a ve všech fázích cviku jety směrem „vpřed“. Výjimky jsou uvedeny v patřičném popisu cviku. Při všech cvicích na dvou kolech, obratech, dřepech a skocích se směr vpřed usuzuje dle polohy kola. Při všech cvicích se zvednutým kolem znamená „vpřed“ jízdu ve směru pohybu obličeje.

8.2.022  Vzad

Všechny cviky, u nichž v popisu cviku je poznamenáno „vzad“, musí být všemi jezdci a ve všech fázích cviku jety směrem „vzad“. Výjimky jsou uvedeny v patřičném popisu cviku. Při všech cvicích v jízdě na dvou kolech, obratech, dřepech a skocích se směr vzad usuzuje dle jízdy kola. Při všech cvicích se zvednutým kolem znamená „vzad“ jízdu obličejem dozadu.

Doplněk pro krasojízdu jednotlivců a dvojic

8.2.023  Cviky v provedení v jedné linii

 1. Při všech sehnutých stojích a obráceném stoji tvoří hlava, tělo, nohy a chodidla jednu přímku. Natažená noha musí být minimálně ve stejné výšce jako noha stojící.
 2. Při kleku na sedle tvoří hlava, trup a natažená noha jednu linii
 3. Při lehu tvoří trup a nohy jednu linii

8.2.024  Volný stoj na sedle a řídítkách, na řídítkách a na sedle.

Tyto cviky se jedou bez držení a ve vzpřímeném držení těla. Ruce a paže jsou nataženy do stran.

8.2.025  Vzpěry, lehy na řídítkách a roznožky

 1. Vzpěry musí být provedeny se spojenýma, vodorovně propnutýma nohama
 2. Lehy na řídítkách musí být provedeny se spojenýma, vodorovně propnutýma nohama. Nohy a horní část těla tvoří jednu linii.
 3. Při roznožkách musí být nohy propnuty vodorovně k jízdní ploše nebo v pravém úhlu k jízdnímu kolu, v úhlu rozevření nejméně 70°.

8.2.026  Skrčky a točité skoky

Tyto cviky musí být provedeny bez podpírání, odrážení nebo opory nohou nebo chodidel o řídítka, rám nebo sedlo.

8.2.027  Výdrže

Cviky ve výdrži musí být předvedeny po dobu nejméně 3 sekund.

8.2.028  Přechody

Všechny přechody se mohou provádět libovolně, ale bez dotyku jízdní plochy nebo zvláštních pomocných prostředků, přičemž v průběhu přechodu z výchozí polohy do konečného postavení nesmí být zaujato postavení v jiném cviku.

Je-li konečné postavení přechodu v pozici na zadním kole, musí být v tomto druhu jízdy po zadním kole zajet následující cvik.

Počátek a konec přechodu je určen výchozí, resp. konečnou polohou cviků, dle popisu cviků.

Přechody při krasojízdě dvojic na dvou kolech (s výjimkou cviku Přechod: obrácený závěs-vztyčené kolo obrácený sed/obrácené kolo jednotlivě) musí být provedeny ve vzájemném držení.

8.2.029  Zrcadlové provedení-"Opačně"

Stojí-li v textu "opačně", znamená to provedení cviku ve stejné poloze, ale opačným chodidlem nebo nohou, opačným pedálem a / nebo opačným zadním / předním stupákem.

Doplněk pro krasojízdu dvojic

8.2.030  Stoje a sedy na ramenou na jednom kole

Všechny stoje na zadním stupáku, sedle a řídítkách, řídítkách, na sedle, stoje na ramenou, sedy na ramenou se musí provádět bez podpory partnera, s do strany, vodorovně propnutými pažemi (s výjimkou prstencového držení) a napřímeným trupem.

U cviku dvojitý stoj na sedle a řídítkách není napnutí paží jezdce předepsáno a dotýkání se a držení partnera je povoleno.

U cviku zvednuté kolo sed v sedle – stoj na zadním stupáku není u stoje na zadním stupáku předepsáno vodorovné napnutí paží, přičemž držení a dotyk jedoucího partnera je povolen.

8.2.031  Stoje na hlavě, stoje na ramenou a stoje na rukou na jednom kole.

Tyto cviky musí být provedeny bez podpory a dotyku partnera.

8.2.032  Současné provádění cviků

Všechny cviky na dvou kolech musí být prováděny současně.

8.2.033  Cviky jeté jednotlivě

Při cvicích do kruhu nebo půlkruhu, které jsou jety jednotlivě (při dvojicích), musí být vzájemný odstup jezdců stejný.

Doplněk pro krasojízdu dvojic, čtveřic a šestic

8.2.034  Vzájemné držení 

Platnými druhy držení jsou ruka v ruce, dvojité držení paží, držení za rameno nebo dvojité držení za rameno (pouze čtveřice a šestice). Výjimky jsou případně regulovány popisy patřičných cviků. Všechny ostatní způsoby držení jsou zásadně zakázány.

Dvojice: Pokud není u cviků na dvou kolech v popisu nebo názvu cviku předepsáno „jednotlivě“, nebo není v pravidlech předepsán pouze dotyk rukou, musí být cviky předvedeny zcela nebo částečně ve vzájemném držení.

8.2.035  Čelné řady

Požadovaný počet závodníků (dvoučlenné, 3člené, 4členné, 6členné) jedou/stojí s držením ve stejném směru a cviku vedle sebe ve vzájemném držení. Vzdálenost mezi jezdci musí být stejná.

Doplněk pro krasojízdu čtveřic a šestic

8.2.036  Cviky jeté proti sobě

Je-li v názvu cviku „proti sobě“, jezdec nebo skupina jezdců jedou po směru hodinových ručiček a druhý jezdec nebo skupina proti směru hodinových ručiček. Dráha cviku je popsána v popisu cviku. Směr jízdy (vpřed/vzad) musí být stejný.

8.2.037  Cviky jeté vedle sebe a za sebou

 1. Vedle sebe.
  a) U cviků prováděných vedle sebe je vzdálenost mezi jezdci stejná
  b) U cviků prováděných vedle sebe je dráha cviku měřena podle pozice vnějšího jezdce (výjimka u tahů)
 2. Za sebou
  a) U cviků prováděných za sebou je vzdálenost mezi jezdci stejná
  b) U všech druhů cviků prováděných za sebou – tahů, S a 8 nesmí být vzdálenost mezi jezdci více jak.2 metry. Výjimky jsou popsány v popisu cviku.

8.2.038  Pravidla pro cviky najeté a vyjeté a natočené

Vysvětlení:

Cviky najeté a vyjeté a natočené jsou prodloužením cviku popsaném v popisu cviků. Jezdci jedou jednotně do pozice cviku, současně se uchopí do pozice (najeté nebo natočené) a pozici jednotně opustí (vyjeté). Cvik může být proveden pouze najetý/natočený nebo najetý a vyjetý nebo natočený a vyjetý. Platí následující pravidla:

 1. Cviky najeté
  a) všichni jezdci jednotlivě (bez vzájemného držení) musí ujet nejméně 2 metry v jízdě (názvem cviku předepsaný způsob) a zaujmout postavení dle popisu cviku.
  b) Po najetí musí být současně a za jízdy uchopen popisem cviku předepsaný cvik a plně předveden, jak je předepsáno. Výjimka: při hvězdách nemusí být uchopení provedeno v jízdě.
  c) Při cvikách prováděných uvnitř 4 metrového kruhu nebo středu jízdní plochy, začíná najetí vně 4 metrového kruhu.
  d) Při dvou/čtyř/šestičlenných hvězdách musí být najetí provedeno ve vzájemném držení.
 2. Cviky natočené
  a) Natočení musí být provedeno po najetí (viz 1a) o max. průměru 50cm. Otočení na místě smí být méně než 360°.
  b) Po natočení musí jezdci jet bez držení a jednotlivě směrem k v popisu cviku určené pozici. Uchopení musí být provedeno současně a v jízdě.
  c) Taktické rozšíření bude hodnoceno po provedení všech uchopení během 2 metrů po natočení.
  d) Při cvikách prováděných uvnitř 4 metrového kruhu, začíná najetí vně 4 metrového kruhu.
 3. Cviky vyjeté
  a) Po předvedení příslušného cviku uvolní jezdci současně a v jízdě vzájemné držení
  b) Všichni jezdci jednotlivě ujedou nejméně 2 metry v názvu cviku předepsaném způsobu jízdy
  c) Při cvikách prováděných uvnitř 4 metrového kruhu nebo středu jízdní plochy, končí vyjetí vně 4 metrového kruhu.

Pravidla pro způsob jízdy:

 1. Cviky najeté a vyjeté
  a) Cviky najeté
  Je na volbě jezdců, zda provedou nájezd bez držení či jednou nebo oběma rukama na řídítkách. Provedení ale musí být jednotné.
  b) Cviky najeté a vyjeté
  Provedení najetí i vyjetí je stejně jako u a) na volbě jezdců, zda provedou nájezd bez držení či jednou nebo oběma rukama na řídítkách. Provedení ale musí být jednotné.
 2. Cviky bez držení najeté nebo bez držení najeté a vyjeté
  a) Cviky bez držení najeté
  Cvik předepsaný popisem cviku musí být proveden bez držení. Je na volbě jezdců, zda provedou nájezd bez držení či jednou nebo oběma rukama na řídítkách. Provedení ale musí být jednotné.
  b) Cviky bez držení najeté a vyjeté
  Provedení najetí i vyjetí je stejně jako u a) na volbě jezdců, zda provedou nájezd bez držení či jednou nebo oběma rukama na řídítkách. Provedení ale musí být jednotné.
 3. Cviky najeté bez držení nebo najeté a vyjeté bez držení
  a) cvik najetý bez držení
  Cvik se považuje za najetý bez držení, když všichni jezdci jednotlivě ujedou nejméně 2 metry v názvu cviku předepsaném způsobu jízdy, bez vzájemného držení, směrem k v popisu cviku určené pozici. Po najetí musí být současně a za jízdy uchopen popisem cviku předepsaný cvik a plně předveden bez držení, jak je předepsáno.
  b) cvik najetý a vyjetý bez držení
  Provedení najetí i vyjetí je stejně jako u a) bez držení.
 4. Cviky natočené bez držení nebo natočené a vyjeté bez držení
  a) cvik natočený bez držení
  Natočení musí být provedeno bez držení směrem k v popisu cviku určené pozici.
  b) cvik natočeý a vyjetý bez držení
  Provedení natočení stejně jako u a) bez držení. Vyjetí je provedeno též bez držení.

8.2.039  Spuštění a opětovné zvednutí předního kola  

Případné zvednutí a chtěné spuštění předního kola před prvním cvikem a mezi cviky musí probíhat u všech jezdců současně.

8.2.040  Uchopení a puštění kola 

Případné puštění a chtěné uchopení kola před prvním cvikem a mezi cviky musí probíhat u všech jezdců současně.

§ Dráha cviku

8.2.041  Vysvětlení dráhy cviku

Dráha cviku je označením pro průběh cviku na jízdní ploše. Všechny cviky musí být provedeny na jízdní ploše. Všechny části cviku zajeté mimo jízdní plochu musí být opakovány uvnitř jízdní plochy.

8.2.042  Kruh (-O-)

Pro hodnocení kruhu platí pouze dráha zajetá vně 4 m kruhu. Vzdálenost ke středu jízdní plochy musí být v průběhu cviku stejná.

Kruh končí alespoň po jednom úplném objezdu kolem 4 m kruhu.

8.2.043  Půlkruh ( -C-)

Pro hodnocení půlkruhu platí pouze dráha zajetá vně 4 m kruhu. Vzdálenost ke středu jízdní plochy musí být v průběhu cviku stejná.

Půlkruh končí alespoň po polovičním objezdu kolem 4 m kruhu.

8.2.044  Osma ( -8- )

Osma se skládá ze dvou kruhů. Oba kruhy musí být zajety stejně veliké a musí mít minimální průměr 4 m.

Jeden kruh je zajet po směru a druhý proti směru hodinových ručiček. Změna směru je prováděna uvnitř středového kruhu. Středový kruh musí být během -8- 2x protnut. Každý kruh musí být zajet v jedné polovině jízdní plochy. Jízdní plocha je rozpůlena středem jízdní plochy pomyslnou přímkou, která protíná středový kruh.

8.2.045  Půlosma ( -S- )

Půlosma se skládá ze dvou půlkruhů. Oba půlkruhy musí být zajety stejně veliké a musí mít minimální průměr 4m. Jeden půlkruh je zajet po směru a druhý proti směru hodinových ručiček. Změna směru je prováděna uvnitř středového kruhu. Středový kruh musí být jednou protnut během -S-. Průběh cviku začíná na podélné nebo příčné ose. Oba půlkruhy musí být zajety ve dvou napříč (příčných, podélných) proti sobě ležících čtvrtinách jízdní plochy. Jízdní plocha se rozdělí podélnou a příčnou osou na čtvrtiny.

8.2.046  50cm otáčení (otáčení)

Všechna otáčení jsou provedena na ploše o maximálním průměru 50 cm. Otáčení začínají, když všichni závodníci dosáhnou tohoto průměru. Nejméně 3 úplné souvislé otočení o průměru 50 cm jsou provedeny současně všemi závodníky.

Pokud jsou otáčení provedeny jako součást cviku s držením, uvolní závodníci držení současně a v jízdě, provedou obraty a současně v jízdě se vrátí do výchozí pozice. U dvojic smí být změněn směr jízdy.

Čtveřice a šestice: všechny cviky, které mají v názvu otáčení musí být provedeny 2 metry před a 2 metry po začátku otáčení v pozici popisem cviku předepsaném cviku.
Taktické rozšíření bude hodnoceno po provedení všech uchopení po 50cm otáčení.

Výjimka: „Otočky Remmlinger“. Tento cvik je proveden dle popisu cviku.

8.2.047  Obraty na místě

V průběhu cviku musí být uvolnění držení z předepsané pozice provedeno současně. Po opuštění vzájemného držení okamžitě, současně a bez příšlapu na místě otočí ½ krát, jedenkrát nebo vícekrát. Jezdci se otáčí podél svislé osy svého těla. Po otočení musí být vzájemné držení obnoveno současně a jezdci musí zaujmout stoj bez pohybu. Vzdálenost mezi jezdci musí být stejná.

8.2.048  Kroužky

Kroužky jsou celý objezd kolem bodu. Opuštění výchozí pozice v kroužkách a opětovné uchopení výchozí pozice musí být v jízdě.

Cvik končí, když je objet celý kruh v předepsaném držení a je opět dosaženo výchozí pozice.

Před a po jednotlivých kroužcích cviků- volný stoj na sedle a řídítkách, volný stoj na řídítkách a stoj na sedle, se musí jezdci navzájem dotknout jednou rukou, čímž vyznačí počátek a konec cviku.

Při kroužcích z mlýnu musí být kroužek vyjet ze 4metrového kruhu.

8.2.049  Cviky prováděné na libovolném místě jízdní plochy:

Cviky s otočením řídítek, obraty ve stoji na řídítkách, výdrže, obraty, skrčky, skoky, 50cm otáčení, otočky, kroužky z čelných řad, přechody a cviky ze skupiny zakončovacích cviků.

Výjimky pro čtveřice a šestice jsou popsány v kapitole II specifických pravidlech v popisu cviku.

Doplněk pro krasojízdu dvojic

8.2.050  Osmy proti sobě

Každý závodník jede osmu. Průběh cviku začíná na středu jízdní plochy, kde se závodníci dotknou rukou (kromě stojky). Cvik končí dokončením celé dráhy cviku osmy dotykem rukou (kromě stojky) opět nad středem jízdní plochy.

8.2.051  Kruhy proti sobě

Každý závodník jede v jedné polovině jízdní plochy svůj celý souvislý kruh o minimálním průměru 4m okolo bodu. Body leží v konstantní vzdálenosti od středu jízdní plochy. Jízdní plocha je imaginárně rozdělena příčnou osou. Průběh cviku začíná a končí nad středem jízdní plochy dotekem ruky obou závodníků. Dráha cviku, která je ujeta v průběhu cviku otočka na řídítkách, je součástí dráhy kruhu proti sobě.

8.2.052  Mlýn

 1. závodníci objíždějící se ve stejných odstupech za sebou provedou jednu celou objížďku kolem středového bodu jízdní plochy. Přitom jsou navzájem spojeni svoji levou nebo pravou rukou v držení ruku v ruce.
 2. Při cvicích mlýn-kruhy-mlýn nebo cviku mlýn 3 otočky, provedou závodníci držení nad středem jízdní plochy v mlýnu, ten opustí v jízdě a provedou buď kroužky nebo otáčení a opět v jízdě zaujmou držení v mlýnu na středu jízdní plochy. Při cviku mlýn-kruhy-mlýn musí jezdci při kroužku vyjet ze 4metrového kruhu

Doplněk pro krasojízdu čtveřic a šestic

8.2.053  Kroužky vlevo/ Kroužky vlevo projeté

 1. Kroužky vlevo jsou provedeny při kompletním objezdu kolem jednoho bodu. Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.
 2. Kroužky vlevo projeté: provedení stejné jakou kroužky vlevo, kromě toho, že kroužky se překrývají.

Provedení kroužků vlevo v průběhu cviku:

 • současně o stejné velikosti a tvaru
 • před a po kroužku vlevo musí být ujeto nejméně 2 metry ve výchozí pozici (výjimka je hvězda). Dráha cviku je počítána dle vnějšího jezdce.
 • před provedením kroužku vlevo musí být požadované držení provedeno současně a v jízdě.
 • po provedení kroužku vlevo musí být požadované držení provedeno současně a v jízdě.


8.2.053.mp4

8.2.054  Kroužky vpravo/ Kroužky vpravo projeté

 1. Kroužky vpravo jsou provedeny při kompletním objezdu kolem jednoho bodu. Při cvicích jetých vpřed se jede po směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede proti směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.
 2. Kroužky vpravo projeté: provedení stejné jakou kroužky vpravo, kromě toho, že kroužky se překrývají.

Provedení kroužků vpravo v průběhu cviku:

 • současně o stejné velikosti a tvaru
 • před a po kroužku vpravo musí být ujeto nejméně 2 metry ve výchozí pozici (výjimka je hvězda). Dráha cviku je počítána dle vnějšího jezdce.
 • před provedením kroužku vpravo musí být požadované držení provedeno současně a v jízdě.
 • po provedení kroužku vpravo musí být požadované držení provedeno současně a v jízdě.


8.2.054.mp4

8.2.055  Dvoučlenné kroužky vlevo

Za dvoučlenný kroužek vlevo se považuje jízda kolem jednoho bodu. Přitom jedou jezdci ve vzájemném držení ve stejném směru vedle sebe.

Při cvicích jetých vpřed se jede proti směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede po směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

Provedení kroužků vlevo v průběhu cviku:

 • současně o stejné velikosti a tvaru
 • před a po kroužku vlevo musí být ujeto nejméně 2 metry ve výchozí pozici. Dráha cviku je počítána dle vnějšího jezdce.
 • před provedením kroužku vlevo musí být požadované držení provedeno současně a v jízdě.
 • po provedení kroužku vlevo musí být požadované držení provedeno současně a v jízdě.


8.2.055.mp4

8.2.056  Dvoučlenné kroužky vpravo

Za dvoučlenný kroužek vpravo se považuje jízda kolem jednoho bodu. Přitom jedou jezdci ve vzájemném držení ve stejném směru vedle sebe.

Při cvicích jetých vpřed se jede po směru hodinových ručiček, při jízdě vzad se jede proti směru hodinových ručiček. Kroužek je ukončen, když je po ujetí kroužku dosaženo výchozího bodu.

Provedení kroužků vpravo v průběhu cviku:

 • současně o stejné velikosti a tvaru
 • před a po kroužku vpravo musí být ujeto nejméně 2 metry ve výchozí pozici (výjimka je hvězda). Dráha cviku je počítána dle vnějšího jezdce.
 • před provedením kroužku vpravo musí být požadované držení provedeno současně a v jízdě.
 • po provedení kroužku vpravo musí být požadované držení provedeno současně a v jízdě.


8.2.056.mp4

8.2.057  Střídavé půlkroužky

Střídavé půlkroužky se skládají ze dvou polovičních objezdů kolem jednoho bodu. Oba poloviční objezdy musí být shodné velikosti a tvaru zajeté všemi jezdci. Přitom musí být jeden půlobjezd jet ve směru a druhý proti směru hodinových ručiček.

8.2.058  Střídavé kroužky/ Střídavé kroužky překryté

 1. Střídavé kroužky se skládají ze dvou objezdů kolem jednoho bodu. Oba objezdy musí být shodné velikosti a tvaru zajeté všemi jezdci. Přitom musí být jeden objezd jet ve směru a druhý proti směru hodinových ručiček.
 2. Střídavé kroužky překryté: dráha cviku druhého kroužku je projeta prvním kroužkem zadním nebo předním jezdcem.

8.2.059  Střídavé půlkroužky proti sobě

Vždy dva nebo tři jezdci jedou vedle sebe ve společné ose, rovnoběžné s podélnou stranou jízdní plochy, bez vzájemného držení a tvoří jezdeckou dvojici nebo skupinu. Obě jezdecké dvojice nebo skupiny jedou stejnou rychlostí poloviční střídavé kroužky (viz 8.2.057) od protilehlých podélných stran jízdní plochy k protější straně jízdní plochy.

8.2.060  Střídavé kroužky proti sobě

Vždy dva nebo tři jezdci jedou vedle sebe ve společné ose, rovnoběžné s podélnou stranou jízdní plochy, bez vzájemného držení a tvoří jezdeckou dvojici nebo skupinu. Obě jezdecké dvojice nebo skupiny jedou stejnou rychlostí střídavé kroužky (viz 8.2.058) od protilehlých podélných stran jízdní plochy k protější straně jízdní plochy.

8.2.061  Vnitřní hvězda

Všichni jezdci stojí nehybně ve stejných vzájemných odstupech kolem středu jízdní plochy a jsou navzájem spojeni držením ruku v ruce. Trubky řízení směřují ke středu jízdní plochy.

(výjimka u šestic dvě vnitřní hvězdy)

8.2.062  Vnější hvězda

Všichni jezdci stojí nehybně ve stejných vzájemných odstupech kolem středu jízdní plochy a jsou navzájem spojeni držením ruku v ruce. Zadní kola směřují ke středu jízdní plochy. (výjimka u šestic dvě vnitřní hvězdy)

8.2.063  Střídavá hvězda

Všichni jezdci stojí nehybně ve stejných vzájemných odstupech kolem středu jízdní plochy a jsou navzájem spojeni držením ruku v ruce. Přitom střídavě zadní kola směřují ke středu jízdní plochy a trubky řízení směřují ke středu jízdní plochy.

8.2.064  Příčný tah

Při příčném tahu jsou všichni jezdci, dvojice nebo skupiny seřazeny vedle sebe na podélné straně jízdní plochy. Přitom jedou od podélné strany jízdní plochy k protilehlé na společné ose rovnoběžné k příčné straně jízdní plochy.

Při příčném tahu za sebou jedou jezdci na jedné společné ose. Při příčném tahu vedle sebe jedou vždy jezdci po vlastní ose.

Všechny tahy se musí jet ze vzdálenosti 1 metru od předepsané strany ohraničení jízdní plochy až do vzdálenosti 1 metru od protilehlého ohraničení jízdní plochy. Dráha musí být jeta v přímém směru. Dráha tahu je počítána podle předního nebo zadního kola vždy podle toho co je nejblíže ohraničení jízdní plochy.

8.2.065  Příčný tah proti sobě

Při příčném tahu proti sobě jsou všichni jezdci, dvojice nebo skupiny seřazeny vedle sebe na podélné straně jízdní plochy. Přitom jedou od podélné strany jízdní plochy k protilehlé na společné ose rovnoběžné k příčné straně jízdní plochy, stejnou rychlostí a proti sobě se míjejí.

Při příčném tahu proti sobě za sebou jedou jezdci na jedné společné ose. Při příčném tahu vedle sebe jedou vždy jezdci po vlastní ose.

Všechny tahy se musí jet ze vzdálenosti 1 metru od předepsané strany ohraničení jízdní plochy až do vzdálenosti 1 metru od protilehlého ohraničení jízdní plochy. Dráha musí být jeta v přímém směru. Dráha tahu je počítána podle předního nebo zadního kola vždy podle toho co je nejblíže ohraničení jízdní plochy.

8.2.066  Podélný tah

Při podélném tahu jsou všichni jezdci, dvojice nebo skupiny seřazeny vedle sebe na příčné straně jízdní plochy. Přitom jedou od příčné strany jízdní plochy k protilehlé na společné ose rovnoběžné k podélné straně jízdní plochy.

Při podélném tahu za sebou jedou jezdci na jedné společné ose. Při podélném tahu vedle sebe jedou vždy jezdci po vlastní ose.

Všechny tahy se musí jet ze vzdálenosti 1 metru od předepsané strany ohraničení jízdní plochy až do vzdálenosti 1 metru od protilehlého ohraničení jízdní plochy. Dráha musí být jeta v přímém směru. Dráha tahu je počítána podle předního nebo zadního kola vždy podle toho co je nejblíže ohraničení jízdní plochy.

8.2.067  Podélný tah proti sobě

Při podélném tahu proti sobě jsou všichni jezdci, dvojice nebo skupiny seřazeny vedle sebe na příčné straně jízdní plochy. Přitom jedou od příčné strany jízdní plochy k protilehlé na společné ose rovnoběžné k podélné straně jízdní plochy, stejnou rychlostí a proti sobě se míjejí.

Při podélném tahu proti sobě za sebou jedou jezdci na jedné společné ose. Při podélném tahu vedle sebe jedou vždy jezdci po vlastní ose.

Všechny tahy se musí jet ze vzdálenosti 1 metru od předepsané strany ohraničení jízdní plochy až do vzdálenosti 1 metru od protilehlého ohraničení jízdní plochy. Dráha musí být jeta v přímém směru. Dráha tahu je počítána podle předního nebo zadního kola vždy podle toho co je nejblíže ohraničení jízdní plochy.

8.2.068  Šikmý tah

Při příčném, tahu jedou všichni jezdci, dvojice nebo skupiny z jednoho rohu jízdní plochy k příčně protilehlému rohu.

Všechny tahy se musí jet ze vzdálenosti 1 metru od předepsané strany ohraničení jízdní plochy až do vzdálenosti 1 metru od protilehlého ohraničení jízdní plochy. Dráha musí být jeta v přímém směru. Dráha tahu je počítána podle předního nebo zadního kola vždy podle toho co je nejblíže ohraničení jízdní plochy.

8.2.069  Šikmý tah proti sobě

Při příčném tahu proti sobě jedou všichni jezdci, dvojice nebo skupiny z jednoho rohu jízdní plochy k příčně protilehlému rohu. Přitom jedou stejnou rychlostí a proti sobě se míjejí.

Všechny tahy se musí jet ze vzdálenosti 1 metru od předepsané strany ohraničení jízdní plochy až do vzdálenosti 1 metru od protilehlého ohraničení jízdní plochy. Dráha musí být jeta v přímém směru. Dráha tahu je počítána podle předního nebo zadního kola vždy podle toho co je nejblíže ohraničení jízdní plochy.

8.2.070  Mlýn

Při mlýnu závodníci objíždějící se ve stejných odstupech za sebou provedou jednu celou objížďku kolem středového bodu jízdní plochy. Přitom jsou navzájem spojeni svoji levou rukou v držení. Cvik musí být vyjet vně 4metrového kruhu.

8.2.071  2 mlýny /3 mlýny

Dva nebo tři závodníci objíždějící se ve stejných odstupech za sebou provedou jednu celou objížďku kolem bodu. Přitom jsou navzájem spojeni svoji levou rukou v držení. Všechny mlýny jsou prováděny jednotně na podélné nebo příčné ose. Mlýny začínají, když jsou všichni jezdci spojeni v držení. Každý jezdec musí jet s jezdcem z jiného mlýnu na společné ose, která je rovnoběžná s podélnou nebo příčnou stranou jízdní plochy. Mlýny jsou všemi jezdci prováděny současně. Výjimky k ukončení cviku jsou popsány v popisu cviku.

8.2.072  2 členný/3 členný okřídlený mlýn

Vždy dva nebo tři jezdci jedou ve spojeném držení vedle sebe v ose a tvoří jezdecký pár nebo skupinu. Tyto dva jezdecké páry nebo skupiny jedou ve stejných odstupech za sebou poloviční nebo celý objezd kolem středového kruhu. Jezdci jedoucí na vnitřní straně kruhu, jsou spolu spojeni držením ruku v ruce levýma rukama nad středovým bodem. Výjimky k ukončení cviku jsou popsány v popisu cviku.

8.2.073  Vnitřní prsten

Při vnitřním prstenu jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou celou otočku kolem středového bodu. Přitom každý z jezdců drží svou pravou rukou levou ruku jezdce před sebou. Vnitřní prsten začíná, jakmile je navázáno vzájemné držení. Cvik musí být jet uvnitř 4metrového kruhu. Výjimky k ukončení cviku jsou popsány v popisu cviku.

8.2.074  2 vnitřní prsteny / 3 vnitřní prsteny

Dva nebo tři jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou celou otočku kolem bodu a tvoří dvojici nebo skupinu. Přitom každý z jezdců drží svou pravou rukou levou ruku jezdce před sebou. Všechny prsteny musí být provedeny jednotně na podélné nebo příčné ose. Prsteny začínají, jakmile je navázáno vzájemné držení. Každý jezdec musí jet s jezdcem z jiného páru nebo skupiny na společné ose, která je rovnoběžná s podélnou nebo příčnou stranou jízdní plochy. Prsteny jsou všemi jezdci prováděny současně. Výjimky k ukončení cviku jsou popsány v popisu cviku.

8.2.075  Dvoučlenný okřídlený prsten / tříčlenný okřídlený prsten

Dva nebo tři jezdci jedou ve vzájemném držení za ruce na jedné ose vedle sebe a tvoří jezdeckou dvojici nebo skupinu. Jezdecké dvojice nebo skupiny jedou ve stejných odstupech za sebou na společné ose kolem středového bodu jízdní plochy. Uvnitř jedoucí jezdci z obou dvojic se drží levou rukou za pravou ruku svého protějšku. Vnější jezdci drží levou rukou rameno vnitřního jezdce. Výjimky k ukončení cviku jsou popsány v popisu cviku.

8.2.076  Vnější prsten

Při vnějším prstenu jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou celou otočku kolem středového bodu. Přitom každý z jezdců drží svou levou rukou pravou ruku jezdce před sebou. Vnější prsten začíná, jakmile je navázáno vzájemné držení. Cvik musí být jet uvnitř 4metrového kruhu. Výjimky k ukončení cviku jsou popsány v popisu cviku.

8.2.077  2 vnější prsteny/3 vnější prsteny

Dva nebo tři jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou celou otočku kolem bodu a tvoří dvojici nebo skupinu. Přitom každý z jezdců drží svou levou rukou pravou ruku jezdce před sebou. Všechny prsteny musí být provedeny jednotně na podélné nebo příčné ose. Prsteny začínají, jakmile je navázáno vzájemné držení. Každý jezdec musí jet s jezdcem z jiného páru nebo skupiny na společné ose, která je rovnoběžná s podélnou nebo příčnou stranou jízdní plochy. Prsteny jsou všemi jezdci prováděny současně. Výjimky k ukončení cviku jsou popsány v popisu cviku

8.2.078  Střídavý prsten

Při střídavém prstenu všichni jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou celou otočku kolem středu jízdní plochy. Jezdci 1 a 3 (a 5) přitom drží svou levou rukou levou ruku svého jezdce před sebou. Jezdci 2 a 4 (a 6) přitom drží svou pravou rukou pravou ruku svého jezdce před sebou. Cvik musí být jet uvnitř 4metrového kruhu. Cvik končí po úplném objezdu kolem středu jízdní plochy. Výjimky k ukončení cviku jsou popsány v popisu cviku.

8.2.079  Brána

Dva jezdci stojí na podélné nebo příčné ose a jsou spojeni vzájemným držením. Paže, nespojené vzájemným držením, jsou napnuté vodorovně do strany. Spojení rukou je nad středním bodem jízdní plochy. Jezdci tvoří bránu.

8.2.080  Dvojitá brána

Tři jezdci stojí na podélné nebo příčné ose, přičemž střední jezdec stojí na středu jízdní plochy. Tito tři jezdci jsou spojeni vzájemným držením ruku v ruce. Tím tvoří dvojitou bránu. Vzájemným držením nespojené paže jsou napnuté vodorovně do strany. Odstupy mezi jezdci musí být stejné.

8.2.081  Turbína

Tři jezdci stojí ve stejné ose, přičemž střední jezdec stojí na středu jízdní plochy. Oba vnější jezdci jsou spojeni se středním jezdcem vzájemným držením ruku v ruce a objíždějí ho. Střední jezdec stojí bez šlapání na místě a oba vnější jezdci jím otáčejí na místě okolo podélné osy jeho těla. Tím tvoří turbínu.

8.2.082  Dvě turbíny

Vždy tři jezdci stojí ve stejné ose, přičemž střední jezdec stojí na bodu jízdní plochy, který je na podélné nebo příčné ose. Oba body mají stejnou vzdálenost od středu jízdní plochy. Oba vnější jezdci jsou spojeni se středním jezdcem vzájemným držením ruku v ruce a objíždějí ho. Střední jezdec stojí bez šlapání na místě a oba vnější jezdci jím otáčejí na místě okolo podélné osy jeho těla. Tím tvoří turbínu. Každý jezdec musí jet s jezdcem z druhé turbíny na společné ose, která je rovnoběžná s podélnou nebo příčnou stranou jízdní plochy.

KAPITOLA III-Popisy cviků

§ Krasojízda jednotlivců

8.3.001  Cviky jeté po dvou kolech


sed v sedle

Jezdec sedí v sedle čelem k řidítkům, obě nohy na pedále.

1002c: plynule se otáčející přední kolo musí opsat jeden kompletní kroužek v jízdě bez držení.

Sed v sedle -C-
1001a.1.jpg
1001
1002

obrácený sed v sedle

Jezdec sedí v sedle zády k řidítkům, obě nohy na pedále.

1004c: plynule se otáčející přední kolo musí opsat jeden kompletní kroužek v jízdě bez držení.

Obrácený sed v sedle -C-
1003a.jpg
1003
1004

horní sed

Jezdec sedí v sedle obě nohy na řidítkách.

Horní sed -C-
1011a.1.jpg
1011

dámský sed

Jezdec sedí v sedle, jedna noha na pedále. Volná noha musí být natažena přes horní rámovou trubku na druhou stranu pod řidítka, bez toho, že by se noha nebo chodidlo řidítek dotýkalo.

Dámský sed -C-
1012a.27.jpg
Dámský sed -C-
1012a.3.jpg
   
1012
1013

sed na řidítkách

Jezdec sedí na řidítkách, zády k sedlu, volná noha vodorovně natažená vpřed, druhá noha zaklesnutá za spodní rámovou trubku.

Sed na řídítkách -C-
1016a.2.jpg
Sed na řídítkách bez držení -C-
1016c.jpg
1016


obrácený sed na řidítkách

Jezdec sedí na řidítkách, čelem k sedlu, obě nohy na pedálech.

Obrácený sed na řídítkách -C-
1017a.1.jpg
1017


jízdní stoj

Jezdec stojí rozkročmo, pravou nohu na pravém zadním stupáku, levou nohu na levém předním stupáku (nebo opačně), čelem k řidítkům. Noha se přitom nesmí dotýkat řidítek.

Jízdní stoj -C-
1021a.jpg
1021
1022

brácený jízdní stoj

Jezdec stojí pravou nohou na levém zadním stupáku, levou nohu na pravém předním stupáku (nebo opačně), čelem k sedlu. Noha se přitom nesmí opírat o řidítka.

Obrácený jízdní stoj -C-
1023a.5.jpg
1023
1024

čelný stoj na předním stupáku

Jezdec stojí před řidítky, zády k sedlu, jednou nohou na předním stupáku, druhou nohu má zaháknutou za spodní rámovou trubku.

Čelný stoj na předním stupáku -C-
1031a.2.jpg
1031


obrácený stoj na předním stupáku

Jezdec stojí jednou nohou na předním stupáku, řidítka před sebou, čelem k sedlu. Hlava, tělo, noha a chodidlo jsou v jedné přímce. Volná noha natažena ve směru jízdy. Nohy se nesmí opírat o řidítka.

Obrácený stoj na předním stupáku -C-
1032a.13.jpg
Obrácený stoj na předním stupáku -C-
1032a.jpg
   
1032


stoj na straně obě nohy na pedále

Jezdec stojí s nohama u sebe na jednom pedále. Čelem k řidítkům.

Stoj na straně obě nohy na pedále -C-
1036a.jpg
1036


stoj na straně zadní stupák - pedál

Jezdec stojí jednou nohou na levém zadním stupáku, druhou nohu na levém pedálu (nebo opačně), čelem k řidítkům

1037


stoj na straně

Jezdec stojí jednou nohou na levém zadním stupáku, druhou nohu na levém předním stupáku (nebo opačně), čelem k řidítkům. Noha se přitom nesmí opírat o řidítka.

Stoj na straně přední-zadní stupák bez držení -C-
1038c.jpg
1038


obrácený stoj na straně

Jezdec stojí jednou nohou na levém zadním stupáku, druhou nohu na levém předním stupáku (nebo opačně), čelem k sedlu. Noha se přitom nesmí opírat o řidítka.

Obrácený stoj na straně bez držení -C-
1039c.jpg
1039


Klek na straně, pedál

Koleno jedné nohy příčně na sedle a druhá noha na pedále. Koleno nesmí přesahovat vnější okraj sedla.

Klek na straně, pedál -C-
1040a.4.jpg
Klek na straně, pedál -C-
1040a.jpg
   
1040


sed v rámu

Noha prostrčená rámem a stojí na předním stupáku. Volná noha je napnutá dopředu, jezdec sedí na šikmé rámové trubce.

Sed v rámu -C-
1041a.1.jpg
Sed v rámu -C-
1041a.jpg
   
1041


stoj na zadních stupácích

Jezdec stojí oběma nohama na zadních stupácích, obě kolena za sedlem.

Stoj na zadních stupácích-C-
1046a.jpg
Stoj na zadních stupácích bez držení -C-
1046c.jpg
1046


sehnutý stoj na zadním stupáku

Jezdec stojí jednou nohou na zadním stupáku, tělo nakloněné k řidítku, volná noha napnutá vzad.

Sehnutý stoj na zadním stupáku -C-
1047a.jpg
1047
1048

dřep na rámu

Jezdec dřepí jednou nohou na horní rámové trubce, volná noha vodorovně napnuta dopředu, zády k sedlu.

Dřep na rámu -C-
1051a.jpg
1051


klek na sedle

Koleno jedné nohy na sedle, trup v předklonu, volná noha napnuta vzad, musí s trupem a hlavou tvořit jednu linii.

Klek na sedle -C-
1053a.1.jpg
Klek na sedle -C-
1053a.jpg
   
1053
1054

sehnutý stoj na sedle

Stoj jednou nohou na sedle, tělo nad řidítka nakloněno, volná noha napnutá vzad.

Sehnutý stoj na sedle -C-
1061a.1.jpg
Sehnutý stoj na sedle -C-
1061a.jpg
   
1061
1062

sehnutý stoj na rámu

Stoj jednou nohou na horní rámové trubce, tělo nad řidítka nakloněno, volná noha napnutá vzad.

Sehnutý stoj na rámu -C-
1063a.18.jpg
Sehnutý stoj na rámu -C-
1063a.2.jpg
   
1063
1064

obrácený sehnutý stoj na rámu

Stoj jednou nohou na horní rámové trubce, tělo nad sedlo skloněno, volná noha napnutá ve směru jízdy.

Obrácený sehnutý stoj na rámu -C-
1065a.1.jpg
Obrácený sehnutý stoj na rámu -C-
1065a.6.jpg
   
1065


obrácený sehnutý stoj s držením sedla a řidítek

Stoj jednou nohou na řidítkách, tělo nakloněné nad sedlo, volná noha napnutá ve směru jízdy, jedna ruka na sedle, druhá na řidítkách.

Obrácený sehnutý stoj na řídítkách s držením sedla a řídítek -C-
1066a.14.jpg
Obrácený sehnutý stoj na řídítkách s držením sedla a řídítek -C-
1066a.2.jpg
   
1066


obráceně šlapat rámem

Jedna noha prostrčená rámem, obě nohy na pedálech, čelem k sedlu.

Obráceně šlapat rámem -C-
1071a.3.jpg
1071


stoj v rámu

Bez vzájemného dotýkání se chodidel vzpřímený stoj jednou nohou na šikmé rámové trubce, druhou nohou na sedlové trubce čelem k řidítkům. Řidítka se nesmí podpírat nohou.

Stoj v rámu -C-
1076a.4.jpg
Stoj v rámu bez držení -C-
1076c.jpg
1076


obrácený stoj v rámu

Bez vzájemného se dotýkání chodidel, vzpřímený stoj jednou nohou na šikmé rámové trubce, druhou na sedlové trubce, čelem k sedlu. Řidítka se nesmí opírat o nohu.

Obrácený stoj v rámu bez držení -C-
1077a.1.jpg
1077


čelný závěs

Jezdec se drží oběma rukama za zády za řidítka, přední kolo mezi nohama, obě nohy na pedálech.

Čelný závěs -C-
1081a.jpg
1081
1082

obrácený závěs

Závěs přes řidítka před trubkou řízení, čelem k sedlu, rám mezi nohama, obě nohy na pedálech

Obrácený závěs -C-
1083a.jpg
1083
1084

leh přes řidítka

Leh čelní části těla na řidítkách, hlavou k sedlu, nohy u sebe vodorovně nataženy ve směru jízdy.

Leh přes řídítka -C-
1091a.1.jpg
Leh přes řídítka -C-
1091a.15.jpg
Leh přes řídítka -C-
1091a.3.jpg
   
1091


leh na sedle - leh na sedle a řidítkách

a-b Leh čelní části těla na sedle, nohy u sebe vodorovně napnuté vzad.
c-d Leh čelní části těla na sedle, ruce do stran rozpažené bez držení položené na řidítka, nohy u sebe vodorovně nataženy vzad.

Leh na sedle -C-
1092a.jpg
Leh na sedle a řídítkách -C-
1092c.jpg
1092


leh na řidítkách

Leh zády na řidítkách, trup v linii. Nohy nebo chodidla u sebe pod (a,b) sedlem nebo na (c,d) sedle.

Leh na řídítkách nohy pod sedlem -C-
1093a.1.jpg
Leh na řídítkách nohy na sedle -C-
1093c.3.jpg
1093


běh po přední obruči 1⁄4 kruhu

Jezdec běží oběma chodidly po obruči předního kola, obě ruce na řidítkách čelem k sedlu. Dráha tohoto cviku činí 1/4 kruhu

1096


volný stoj na sedle a řidítkách

Volný stoj jednou nohou na sedle a druhou nohou na řidítkách

Volný stoj na sedle a řídítkách -C-
1101a.1.jpg
1101
1102

stoj na sedle

Volný stoj oběma chodidly na sedle.

Volný stoj na sedle -C-
1103a.3.jpg
1103


volný čelný stoj na řidítkách, -volný čelný stoj na řidítkách s obratem T

Volný stoj oběma chodidly na řidítkách, zády k sedlu.
Od jednoho celého obratu je možnost rozšíření taktického cviku až o 4 půlobraty.

e-h Jezdec dosáhne stoje na řidítkách výskokem z jízdy v sedu v sedle

i-l U čelného stoje s 1/2 nebo vícenásobným obratem předního kola do čelného nebo obráceného stoje na řidítkách je nutno po obratu ujet minimálně 2 metry v konečném postavení.

m-p Jezdec dosáhne stoje na řidítkách výskokem z jízdy v sedu v sedle, stejně jako u i-l

Volný čelný stoj na řídítkách -C-
1104a.1.jpg
1104


obrácený stoj na řidítkách

Volný stoj oběma chodidly na rukojetích řidítek čelem k sedlu.

Volný obrácený stoj na řídítkách -C-
1105a.1.jpg
1105


prapor na sedle

Jezdec se drží jednou rukou za sedlo, loktem podepírá tělo, druhou rukou se drží řidítek (předloktí může být opřeno o rukojeť řidítek), hlava ve směru jízdy a nohy napnuté vzad.

Prapor na sedle -C-
1111a.1.jpg
1111


prapor na řidítkách

Jezdec se drží jednou rukou za sedlo, druhou rukou se drží řidítek, předloktím podepírá tělo, hlavou k sedlu a nohy napnuté proti směru jízdy.

Prapor na řídítkách -C-
1112a.4.jpg
1112 a-c

obrácený dvojitý prapor na řidítkách

Jezdec se drží oběma rukama řidítek, předloktím podepírá tělo, hlavou k sedlu a nohy napnuté po směru jízdy.

Obrácený dvojitý prapor na řídítkách -C-
1112d.jpg
1112 d-g

dvojitý prapor na řidítkách

Jezdec se drží oběma rukama řidítek, předloktím podepírá tělo, hlavou k sedlu a nohy napnuté nad sedlem.

Dvojitý prapor na řídítkách -C-
1112h.3.jpg
1112 h-k

vzpěr na řidítkách

Jezdec vzepřen na řidítkách, nohy u sebe vodorovně napnuté vpřed ve směru jízdy, zády k sedlu.

Vzpěr na řídítkách -C-
1115a.4.jpg
Vzpěr na řídítkách -C-
1115a.jpg
   
1115


obrácený vzpěr na řidítkách

Jezdec vzepřen na řídítkách s propnutými pažemi, nohy napnuté čelem k sedlu.

Obrácený vzpěr na řídítkách -C-
1116a.2.jpg
1116


vzpěr na sedle a řidítkách

S napnutými pažemi, jedna ruka na řídítkách, druhá drží sedlo, nohy napnuté před sebe. Předloktí ani zápěstí se nesmí opírat o řídítka.

Vzpěr na sedle a řídítkách -C-
1117a.4.jpg
Vzpěr na sedle a řídítkách -C-
1117a.jpg
   
1117


roznožka na řidítkách, roznožka na sedle

a-b Jezdec je vzepřen na řidítkách na napnutých pažích mezi vodorovně napnutýma a roznoženýma nohama.

c-d Jezdec je vzepřen na napnutých pažích na sedle mezi vodorovně napnutýma a vedle paží roznoženýma nohama bez doteku řidítek

Roznožka na řídítkách -C-
1118a.2.jpg
Roznožka na sedle -C-
1118c.1.jpg
Roznožka na sedle -C-
1118c.10.jpg
Roznožka na sedle -C-
1118c.12.jpg
Roznožka na sedle -C-
1118c.5.jpg
Roznožka na sedle -C-
1118c.7.jpg
Roznožka na sedle -C-
1118c.jpg
   
1118


stoj hlavou na sedle

Stoj hlavou na sedle, obě ruce na rukojetích řidítek, nohy u sebe napnuty vzhůru.

Stoj hlavou na sedle -C-
1121a.jpg
1121


stoj ramenem na sedle nebo na rámu

Stoj ramenem na sedle nebo na rámové trubce, obě ruce na rukojetích řidítek, nohy u sebe napnuty vzhůru.

Stoj ramenem na sedle nebo na rámu -C-
1122a.2.jpg
Stoj ramenem na sedle nebo na rámu -C-
1122a.6.jpg
   
1122


stojka na sedle a řidítkách

a-d Stojka na napnutých pažích, jedna ruka na řídítkách a druhá na sedle, nohy u sebe napnuty nahoru. Předloktí ani zápěstí se nesmí opírat o řídítka.

Stojka na sedle a řídítkách -C-
1123a.1.jpg
1123 a-d

vzpěr na sedle a řidítkách-stojka na sedle a řidítkách T

Ve vzpěru na sedle a řídítkách nutno ujet minimálně 2 m, pak provléknout nohy bez doteku nohy/nohou rámu do stojky o napnutých pažích a pokračovat v provedení jako u cviku 1123a-d. Dráha cviku pro -O-; -C-; -S- nebo -8- začíná v pozici stojka na sedle a řídítkách. Taktické rozšíření je možné při provedení „švýcarská stojka na sedle a řídítkách“, které je provedeno jako cvik 1123 i-l.

Taktické rozšíření je možné při provedení „německá stojka na sedle a řídítkách“, které je provedeno jako cvik 1123 m-p

1123 e-h

vzpěr na sedle a řidítkách – švýcarská stojka na sedle a řidítkách

Ve vzpěru na sedle a řídítkách nutno ujet minimálně 2 m, pak provléknout napnuté nohy bez doteku nohy/nohou rámu a roznožené do stojky o napnutých pažích a pokračovat v provedení jako u cviku 1123 a-d. Dráha cviku pro -O-; -C-; -S- nebo -8- začíná v pozici stojka na sedle a řídítkách.

1123 i-l

vzpěr na sedle a řidítkách - německá stojka na sedle a řidítkách

Ve vzpěru na sedle a řídítkách nutno ujet minimálně 2 m, pak provléknout propnuté spojené nohy bez doteku nohy/nohou rámu s propnutými pažemi do stojky o napnutých pažích a pokračovat v provedení jako u cviku 1123a-d. Dráha cviku pro -O-; -C-; -S- nebo -8- začíná v pozici stojka na sedle a řídítkách.

1123 m-p

stojka na řidítkách

Stojka na napnutých pažích, obě ruce na řídítkách, nohy u sebe napnuty vzhůru.

Stojka na řídítkách -C-
1124a.1.jpg
1124 a-d

vzpěr na řidítkách -stojka na řidítkách T

Ze vzpěru na řídítkách nebo obráceného vzpěru na řídítkách nutno ujet minimálně 2m, provléknout nohy bez doteku nohy/nohou řídítek a/nebo rámu do stojky o napnutých pažích a pokračovat v provedení jako u cviku 1124 a-d. Dráha cviku pro -O-; -C-; -S- nebo -8- začíná v pozici stojka na řídítkách. Taktické rozšíření je možné při provedení „švýcarská stojka na řídítkách“, které je provedeno jako cvik 1124 i-l.

Taktické rozšíření je možné při provedení „německá stojka na řídítkách“, které je provedeno jako cvik 1124 m-p

1124 e-h

vzpěr na řidítkách – švýcarská stojka na řidítkách

Ze vzpěru na řídítkách nebo obráceného vzpěru na řídítkách nutno ujet minimálně 2 m provléknout napnuté nohy bez doteku nohy/nohou řídítek a/nebo rámu, roznožené do stojky o napnutých pažích a pokračovat v provedení jako u cviku 1124 a-d. Dráha cviku pro -O-; -C-; -S- nebo -8- začíná v pozici stojka na řídítkách.

1124 i-l

vzpěr na řidítkách – německá stojka na řidítkách

Ze vzpěru na řídítkách nebo obráceného vzpěru na řídítkách nutno ujet minimálně 2 m, provléknout napnuté spojené nohy bez doteku nohy/nohou řídítek a/nebo rámu s propnutými pažemi do stojky o napnutých pažích a pokračovat v provedení jako u cviku 1124 a-d. Dráha cviku pro -O-; -C-; -S- nebo -8- začíná v pozici stojka na řídítkách.

1124 m-p

roznožka na řídítkách – stojka na řídítkách

Z roznožky na řídítkách nutno ujet minimálně 2 m, napnuté nohy a paže do stojky o napnutých pažích a pokračovat v provedení jako u cviku 1124 a-d. Dráha cviku pro -O-; -C-; -S- nebo -8- začíná v pozici stojka na řídítkách.

1124 q-t

výdrž stoj v pedálech

a-b Jezdec stojí oběma nohama v pedálech zády k sedlu minimálně 3 sekundy.

c-d Jezdec stojí jednou nohou na pedálu, druhá noha je opřena o obruč předního kola, zády k sedlu minimálně 3 sekundy.

Výdrž stoj v pedálech
1141a.1.jpg
Výdrž čelný stoj
1141c.1.jpg
1141

8.3.002  Obraty, skrčky a točité skoky


točitý obrat

Čelem k řidítkům, pravá noha na pravém předním stupáku, levá noha na pravém pedálu (nebo obráceně), půlobrat řidítky a předním kolem do obráceného závěsu. Noha nesmí opustit pedál.

1151 a


skrčka sed v sedle-čelný závěs

Ze sedu v sedle skrčka přes řídítka do čelného závěsu

1156


skrčka čelný závěs – sed v sedle

Z čelného závěsu skrčka přes řídítka do sedu v sedle. Přitom je možno se odrazit jednou nohou o přední stupák. b-c stejně jako a avšak bez odrazu o přední stupák.

1157


skrčka obrácený závěs - obrácený sed na řidítkách

a) z obráceného závěsu skrčka přes řídítka do obráceného sedu na řídítkách. Přitom je možno se odrazit jednou nohou o přední stupák.

b-c) stejně jako a avšak bez odrazu o přední stupák.

1158


skrčka obrácený sed na řidítkách - obrácený závěs

Z obráceného sedu na řídítkách skrčka přes řídítka do obráceného závěsu.

1159


obrácený sed na řidítkách - nůžkový skok

Z obráceného sedu na řídítkách, střihnutí napnutých nohou nad sedlem, pak přehmátnutí rukou na držadlech řídítek do sedu v sedle. Horní část trupu se otáčí při střihnutí nohou nebo při výměně rukou. Zasednutí na rám nebo řídítka jako mezipoloha po střihnutí nohama je dovoleno.

1171 a


obrácený závěs - nůžkový skok

Z obráceného závěsu, skrčka přes řídítka bez zaujmutí polohy obr. sed na řídítkách střihnutí napnutých nohou nad sedlem, pak přehmátnutí rukou na držadlech řidítek do jízdy v sedu v sedle. Horní část trupu se otáčí při střihnutí nohou nebo při výměně rukou. Zasednutí na rám nebo řidítka jako mezipoloha po střihnutí nohama je dovoleno.

1171 b


točitý skok, točitý skok - nůžky

a) ze stoje na straně noha na pedále skok s půlobratem předního kola a následovně skrčkou přes řidítka do jízdy v obráceném sedu na řídítkách. Po čas skoku musí noha opustit pedál.

b) ze sedu v sedle dopředu, skok s půlobratem předního kola a následovně skrčkou přes řídítka do obráceného sedu na řídítkách.

c) z obráceného sedu na řídítkách skrčka přes řidítka a následovně skok s polovičním otočením předního kola do sedu v sedle.

d) ze sedu v sedle skok s polovičním otočením předního kola do jízdy obr. sehnutý stoj na rámu.

e) ze sedu v sedle skok s polovičním otočením předního kola a následovně skrčkou přes řidítka bez zaujmutí polohy v obráceném sedu na řídítkách, překřížení napnutých nohou nad sedlem, pak přehmátnutí rukou na držadlech řídítek do sedu v sedle. Horní část trupu se otáčí při střihnutí nohou nebo při výměně rukou. Mezipoloha sed na rámu je po provedení nůžek dovolena.

1172


točitý skok

a) ze stoje na straně noha na pedále skok s půlobratem předního kola do běhu po přední obruči. Po čas skoku musí noha opustit pedál.

b) ze sedu v sedle skok s půlobratem předního kola do běhu po přední obruči.

1173


točitý skok

a) ze stoje na straně noha na pedále skok s půlobratem předního kola do obráceného závěsu. Po čas skoku musí noha opustit pedál.lobratem předního kola do jízdy obr. závěs. Po čas skoku musí noha opustit pedál.

b) ze sedu v sedle, skok s půlobratem předního kola do obráceného závěsu.

c) z obráceného závěsu skok s polovičním otočením předního kola do sedu v sedle.

1174


točitý skok T

Rozšíření taktického cviku je možné od 2 do 7, od 3 do 8, od 4 do 9, od 5 do 10 otoček

a) ze sedu v sedle skok s celým otočením předního kola do sedu v sedle.

b-e) ze sedu v sedle skok s více vzájemně na sebe navazujícím otočením předního kola do sedu v sedle.

1175


skok přes rám ze strany na stranu

Ze stoje na straně obě nohy na pedále skok oběma nohama současně přes vrchní rámovou trubku na druhou stranu kola do stoje na straně obě nohy na pedále.

1181


Maute skok

Skok ze stoje na sedle do čelného stoje na řídítkách, po skoku je nutno ujet ještě minimálně 2 metry.

1186

8.3.003  Cviky jeté po zadním kole


zvednuté kolo sed v sedle

a-d/i sed na sedle čelem k řidítkům, obě nohy na pedálech.

e-h sed na sedle čelem k řidítkům, jedna noha na pedále. Volná noha musí být napnuta do strany a nesmí se dotýkat jízdního kola.

Zvednuté kolo sed v sedle -C-
1201a.1.jpg
Zvednuté kolo sed v sedle noha volná -C-
1201e.10.jpg
Zvednuté kolo sed v sedle noha volná -C-
1201e.2.jpg
Zvednuté kolo sed v sedle noha volná -C-
1201e.6.jpg
   
1201
1202

zvednuté kolo obrácený sed

a-d/g sed na sedle zády k řídítkům, obě nohy na pedálech.

1203e-f sed na sedle zády k řídítkům, jedna noha na pedálu, volná noha musí být napnuta do strany a nesmí se dotýkat jízdního kola.

Zvednuté kolo obrácený sed v sedle bez držení čelně -C-
1203a.1.jpg
Zvednuté kolo obrácený sed v sedle noha volná bez držení -C-
1203e.jpg
1203
1204

zvednuté kol dámský sed

Sed na sedle, jedna noha na pedále. Volná noha musí být natažena přes horní rámovou trubku pod řidítky na druhou stranu bez toho, že by noha podpírala přední kolo.

Zvednuté kolo dámský sed -C-
1211a.jpg
1211
1212

vednuté kolo čelný stoj
zvednuté kolo čelný stoj vzad

Stoj levou nohou na levém zadním stupáku a pravou nohou na pravém pedálu (nebo opačně), čelem k řidítkům.

Zvednuté kolo čelný stoj -C-
1216a.1.jpg
1216 a-d
1217 a-e

zvednuté kolo stoj na straně
zvednuté kolo stoj na straně vzad

Stoj jednou nohou na pravém zadním stupáku a druhou nohou na pravém pedálu (nebo opačně), čelem k řidítkům.

1216 e-h
1217 f-g

zvednuté kolo obrácený stoj vzad

Stoj pravou nohou na levém zadním stupáku a levou nohou na pravém pedále (nebo opačně), zády k řidítkům.

1219 a
1219 b

zvednuté kolo obrácený stoj na straně vzad

Stoj jednou nohou na pravém zadním stupáku a druhou nohou na pravém pedálu (nebo opačně), zády k řidítkům

Zvednuté kolo obrácený stoj na straně vzad -C-
1219c.1.jpg
1219 c
1219 d

zvednuté kolo sed na řidítkách

Sed v řídítkách čelem k přednímu kolu, obě nohy na pedálech.

Zvednuté kolo sed na řídítkách -C-
1226a.jpg
1226
1227

zvednuté kolo obrácený sed na řidítkách

Sed v řídítkách zády k přednímu kolu, obě nohy na pedálech.

Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách bez držení -C-
1228a.1.jpg
1228
1229

vztyčené kolo

Sed na trubce řízení, přední kolo před sebou, obě nohy na pedálech.

Vztyčené kolo bez držení -C-
1236a.1.jpg
1236 a
1236 b
1236 e
1237

vztyčené kolo noha volná

Sed na trubce řízení, přední kolo před sebou, jedna noha na pedále, volná noha napnutá do strany a nesmí se dotýkat jízdního kola.

Vztyčené kolo noha volná bez držení -C-
1236c.1.jpg
1236 c
1236 d

vztyčené kolo obrácený sed

Sed na trubce řízení, přední kolo za sebou, obě nohy na pedálech.

Vztyčené kolo obrácený sed bez držení -C-
1238a.1.jpg
1238
1239

obrácené kolo

Stoj v pedálech, sedlo obrácené k jízdní ploše, přední kolo před sebou.

Obrácené kolo -C-
1246a.jpg
1246
1247

obrácené kolo obrácený stoj

Stoj v pedálech, sedlo obrácené k jízdní ploše, přední kolo za sebou.

Obrácené kolo obrácený stoj -C-
1248a.jpg
1248
1249

8.3.004  Přechody


Provedení dle 8.2.028

1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293

8.3.005  Zakončovací cviky

Tyto cviky mohou být proveden pouze jednou v sestavě jako poslední cvik. Závodník musí ukončit cvik ve stoji na jízdní ploše (mimo o a p). Přitom drží kolo v jedné ruce, druhá ruka je propnuta vodorovně do strany.


Sed v sedle - skrčka přes řidítko

Skok ze sedu v sedle přes řidítka do stoje na obě nohy. Během skrčky přes řidítka, musí být řidítka držena oběma rukama.

1301 a


Stoj na straně - skrčka přes kolo

1301b Stoj na straně-skrčka přes kolo Ze stoje na straně obě nohy na pedále, přeskok přes rám do stoje na obě nohy. Během přeskoku přes rám, musí být řidítka držena oběma rukama.

1301 b


Sed v sedle - roznožka přes řídítka

Ze sedu v sedle roznoženým skokem přes řidítka do stoje na obě nohy. Během skoku musí být řidítka puštěna rukama.

1301 c


Sed v sedle - skrčka přes řídítka s 1/2 vrutem

Ze sedu v sedle skokem přes řidítka s 1/2 otočkou kolem osy těla do stoje na obě nohy. Otočka musí proběhnout před stojem na ploše. Po skoku přes řidítka se musí pustit řidítka až do konce 1/2 otočky.

1301 d


Obrácený sed v řídítkách - skrčka přes řídítka

Z obráceného sedu v řídítkách skok přes řidítka do stoje na obě nohy. Během skoku přes řidítka, musí být řidítka držena oběma rukama.

1301 e


Obrácený sed v řídítkách - roznožka přes řídítka

Z obráceného sedu v řídítkách roznoženým skokem přes řidítka do stoje na obě nohy. Během skoku musí být řidítka puštěna rukama.

1301 f


Sehnutý stoj na sedle - salto stojka

Ze sehnutého stoje na sedle se stojkou-saltem do stoje na obě nohy.
Stojka musí být v pozici nad řidítky provedena s propnutými pažemi a propnutýma a spojenýma nohama. Po stojce následuje část prováděná ve vzduchu-obě ruce opustí řidítka. Dopředná rotace kolem příčné osy těla končí ve stoji na ploše. Krátké setrvání v propnuté stojce není nutné.

1301 g


Sed v sedle - salto stojka

Ze sedu v sedle bez mezipozice se stojkou-saltem do stoje na obě nohy.
Stojka musí být nad řidítky s propnutými pažemi a nohama propnutýma a spojenýma. Po stojce následuje část prováděná ve vzduchu-obě ruce opustí řidítka. Dopředná rotace kolem příčné osy těla končí ve stoji na ploše. Krátké setrvání v propnuté stojce není povinné.

1301 h


Čelný stoj na řídítkách - vzpřímený skok přes kolo

Z čelného stoje na řídítkách vzpřímeným skokem vzhůru s propnutým držením těla a spojenýma nohama do stoje za kolo na obě nohy. V nejvyšším bodě musí být paže propnuty svisle vzhůru.

1301 i


Čelný stoj na řídítkách - vzpřímený skok s 1/2 vrutem před kolo

Z čelného stoje na řídítkách vzpřímeným skokem vzhůru s propnutým držením těla a spojenýma nohama s 1/2 otočením okolo osy těla do stoje před kolo na obě nohy. V nejvyšším bodě musí být paže propnuty svisle vzhůru.

1301 j


Čelný stoj na řídítkách - roznožený skok za kolo

Z čelného stoje na řídítkách roznoženým skokem vzhůru s propnutýma a vodorovně nataženýma nohama do stoje za kolo na obě nohy. Při roznožce se musí ruce dotknout propnutých nohou.

1301 k


Obrácený stoj na řídítkách - vzpřímený skok před kolo

Z obráceného stoje na řídítkách vzpřímeným skokem vzhůru s propnutým držením těla a spojenýma nohama do stoje před kolo na obě nohy. V nejvyšším bodě musí být paže propnuty svisle vzhůru.

1301 l


Obrácený stoj na řídítkách - vzpřímený skok s 1 vrutem před kolo

Z obráceného stoje na řídítkách vzpřímeným skokem vzhůru s propnutým držením těla a spojenýma nohama s 1 otočením okolo osy těla do stoje před kolo na obě nohy. V nejvyšším bodě musí být paže propnuty svisle vzhůru.

1301 m


Obrácený stoj na řídítkách - skrčené salto vzad

Z obráceného stoje na řídítkách skrčeným saltem vzad s celou zpětnou otočkou okolo příčné osy těla s přitaženýma nohoma do stoje před kolo na obě nohy.

1301 n


stojka na položeném kole

Stojka na rámu na ploše ležícího kola. Ruce propnuty, nohy propnuty a spojeny přímo vzhůru. Předloktí nebo zápěstí nesmí být opřeno o řidítka, sedlo nebo pedál. Stojka musí trvat minimálně 3 sekundy.

Stojka na položeném kole
1301o.4.jpg
1301 o


Čelný vzpěr Švýcarská stojka na položeném kole

Na kole ležícím na ploše je nutno setrvat ve vzpěru 3 sekundy: ruce propnutých paží drží rám, spojené nohy vodorovně nataženy vpřed. Poté následuje průtah s propnutýma nohama a rukama, bez doteku kola, nohy roznožené a propnuté do stojky provedené jako u cviku 1301o. Stojka musí trvat minimálně 3 sekundy.

1301 p

§ Krasojízda dvojic

8.3.006  Cviky na dvou kolech


sed v sedle

Sed v sedle, čelem k řidítkům. Nohy na pedálech.

2001
2002
2004

obrácený sed v sedle

Sed v sedle, zády k řidítkům. Nohy na pedálech.

2005


horní sed

Sed v sedle, obě nohy na řídítkách.

2011


dámský sed

Sed v sedle, jedna noha na pedále. Volná noha musí být natažena pod řidítky přes horní rámovou trubku na druhou stranu kola bez toho, že by řídítka podpírala.

2012
2013

sed na řidítkách

Sed na řídítkách zády k sedlu, volná noha vodorovně napnutá dopředu, chodidlo druhé nohy je zaháknuté za šikmou rámovou trubku

      

2021


obrácený sed na řidítkách

Sed na řídítkách, obě nohy na pedálech, čelem k sedlu.

2022


jízdní stoj

Stoj levou nohou na levém zadním stupáku a pravou nohou na pravém předním stupáku (nebo opačně), čelem k řidítkům. Řidítka se nesmí podepírat nohou.

2026


obrácený jízdní stoj

Stoj levou nohou na levém zadním stupáku a pravou nohou na pravém předním stupáku (nebo opačně), čelem k sedlu. Řidítka se nesmí podepírat nohou

2027


čelný stoj na předním stupáku

Stoj před řidítky, zády k sedlu, jednou nohou na předním stupáku a druhá noha je zaháknuta za šikmou rámovou trubku.

2031


stoj na straně zadní stupák - pedál

Stoj jednou nohou na levém zadním stupáku, druhá noha je na levém pedálu (nebo opačně) čelem k řidítkům.

2036


stoj na straně

Stoj jednou nohou na levém zadním stupáku, druhá noha je na levém předním stupáku (nebo opačně) čelem k řidítkům. Řidítka se nesmí podepírat nohou

2037


stoj stoj na zadních stupácích

Stoj oběma nohama na zadních stupácích, obě kolena za sedlem.

2046


sehnutý stoj na zadním stupáku

Stoj jednou nohou na zadním stupáku, trup nakloněn k řidítkům, volná noha napnuta vzad.

2047


dřep na rámu

Dřep jednou nohou na horní rámové trubce, volná noha napnuta vodorovně vpřed.

2051


klek na sedle

Klek na sedle, trup nakloněn nad řidítka, volná noha napnuta vzad tvoří s hlavou a trupem jednu linii.

2052


leh na sedla, -leh na sedle a řidítkách

a-b Leh přední stranou trupu na sedle, nohy snožmo a vodorovně napnuté vzad.

c-d Leh přední stranou trupu na sedle, ruce bez držení do stran roztažené se opírají o řidítka, nohy snožmo a vodorovně napnuté vzad.

2061


leh na řidítkách

Leh zády na řidítkách, tělo v jedné linii, nohy snožmo, u cviku a a b pod a u cviku c a d na sedle.

2062


stoj v rámu

Bez vzájemného dotýkání nohou vzpřímený stoj jednou nohou výhradně na šikmé rámové trubce, druhou nohou výhradně na sedlové trubce, čelem k řidítkům. Řidítka se nesmí podepírat nohou.

2066


stoj na sedle a řidítkách

Volný stoj jednou nohou na sedle, druhou na řídítkách

2067
2068

stoj na sedle

Volný stoj oběma chodidly na sedle.

2069


čelný stoj na řidítkách, čelný stoj na řidítkách s obratem T

Od jednoho celého obratu je možnost rozšíření taktického cviku až o 4 půlobraty.

a-f Volný stoj oběma chodidly na rukojetích řidítek zády k sedlu.

g-j Ve stoji na řidítkách po vzájemném se puštění 1/2, nebo vícenásobné otočení předního kola do jízdy v čelném nebo obráceném stoji na řidítkách.
Po dokončení posledního obratu je nutno ujet v čelném nebo obráceném stoji na řidítkách ještě minimálně 2 metry ve vzájemném držení.

aa--ja Jezdci dosáhnou stoje na řidítkách současně výskokem ze sedu v sedle. Další provedení shodné s cviky a-e; g-j

2070

čelný stoj na řidítkách kruhy proti sobě

k-n Ve cviku čelný stoj na řídítkách, 1/2, nebo vícenásobný obrat předního kola do jízdy v čelném nebo obráceném stoji na řídítkách. Provedení podle poznámky v úvodu "kruhy proti sobě" 8.2.051. Po úplném provedení poslední otočky a dotyku rukou, musí být ujetá min. vzdálenost 2 metry ve stoji na řídítkách.

ka-na: Jezdci dosáhnou stoje na řidítkách současně výskokem ze sedu v sedle. Další provedení dle cviku k-n.

2070 k-na

obrácený stoj na řidítkách

Volný vzpřímený stoj oběma chodidly na rukojetích řidítek, čelem k sedlu.

2071


stoj hlavou na sedle jednotlivě

Jednotlivě jetý stoj hlavou na sedle, obě ruce na řidítku, nohy u sebe napnuty vzhůru.

2073


Stoj ramenem na sedle nebo na rámu jednotlivě

Jednotlivě jetý stoj ramenem na sedle nebo na rámu, obě ruce na řídítku, nohy u sebe napnuty vzhůru.

2074


stojka na sedle a řidítkách

a-c Jednotlivě jetá stojka na napnutých pažích s držením sedla a řidítek, nohy u sebe napnuty vzhůru. Ruka nebo zápěstí se nesmí opírat o oblouk řidítka.

2076 a-c

vzpěr na sedle a řídítkách – stojka na sedle a řidítkách (T)

Ze vzpěru na sedle a řídítkách v jízdě minimálně 2 m, provléknout nohy bez doteku nohou /chodidla rámu do stojky. Provedení stojky dle 2076 ac. Dráha -O-, -C-, nebo osmy proti sobě začíná v pozici stojka na sedle a řídítkách. Taktické rozšíření je možné při provedení „švýcarská stojka na sedle a řídítkách“, které je provedeno jako cvik 2076g-i. Taktické rozšíření je možné při provedení „německá stojka na sedle a řídítkách“, které je provedeno jako cvik 2076j-l.

2076 d-f

vzpěr na sedle a řídítkách švýcarská stojka na sedle a řidítkách

Ze vzpěru na sedle a řídítkách v jízdě minimálně 2 m, provléknout napnuté nohy bez doteku nohou /chodidla rámu a vytáhnout s propnutými pažemi napnuté roznožené nohy nahoru do stojky. Provedení stojky dle 2076a-c. Dráha -O-, -C-, nebo osmy proti sobě začíná v pozici stojka na sedle a řídítkách.

2076 g-i

vzpěr na sedle a řídítkách švýcarská stojka na sedle a řidítkách

Ze vzpěru na sedle a řídítkách v jízdě minimálně 2 m, provléknout napnuté spojené nohy bez doteku nohou /chodidla rámu a vytáhnout s propnutými pažemi napnuté nohy nahoru do stojky, dále celou dráhu cviku pokračovat jako ve cviku 2076 a-c

2076 j-l

stojka na řidítkách

Jednotlivě jetá stojka na napnutých pažích na řídítkách, nohy u sebe napnuty vzhůru.

2077 a-c

vzpěr na řídítkách – stojka na řidítkách (T)

Ze vzpěru na řídítkách nebo z obráceného vzpěru na řídítkách v jízdě minimálně 2 m provléknout nohy bez doteku nohou/chodidla řidítek nebo rámu přímo do stojky. Provedení stojky dle 2077 a-c. Taktické rozšíření je možné při provedení „švýcarská stojka na řídítkách“, které je provedeno jako cvik 2077g-i. Taktické rozšíření je možné při provedení „německá stojka na řídítkách“, které je provedeno jako cvik 2077j-l.

2077 d-f

vzpěr na řídítkách švýcarská stojka na řidítkách

Ze vzpěru na řídítkách nebo z obráceného vzpěru na řídítkách v jízdě minimálně 2 m provléknout s propnutými pažemi napnuté nohy bez doteku nohou/chodidla řidítek nebo rámu přímo do stojky. Provedení stojky dle 2077a-c. Dráha -O-, -C-, nebo osmy proti sobě začíná v pozici stojka na řídítkách.

2077 g-i

vzpěr na řídítkách německá stojka na řidítkách

Ze vzpěru na řídítkách nebo z obráceného vzpěru na řídítkách v jízdě minimálně 2 m provléknout s propnutými pažemi napnuté spojené nohy bez doteku nohou/chodidla řidítek nebo rámu přímo do stojky. Provedení stojky dle 2077a-c. Dráha -O-, -C-, nebo osmy proti sobě začíná v pozici stojka na sedle a řídítkách.

2077 j-l

roznožka na řídítkách – stojka na řídítkách

Z roznožky na řídítkách v jízdě minimálně 2 m zvednout s propnutými pažemi do stojky. Provedení stojky dle 2077 a-c. Dráha -O-, -C-, nebo osmy proti sobě začíná v pozici stojka na řídítkách.

2077 m-o

Maute skok

Skok jednotlivě ze sedla do čelného stoje na řídítkách, v kterém musí být následně ujety minimálně 2 metry. Skok smí být proveden pouze po cviku kruh proti sobě nebo osmy proti sobě. Skok musí být proveden současně. Před skokem a po něm se jezdci nemusí vzájemně dotknout.

2081


výdrž stoj v pedálech, -výdrž čelný stoj

a-b) Stoj oběma nohama v pedálech, zády k sedlu. Závodník provede stoj min. 3 sekundy

c-d) Stoj jednou nohou na jednom pedálu, druhou nohou na obruči předního kola zády k sedlu. Závodník provede stoj min. 3 sekundy

2091

8.3.007  Cviky na dvou kolech


zvednuté kolo sed v sedle

Sed v sedle, čelem k řidítkům, obě nohy na pedálech

2131
2132
2133
2134

zvednuté kolo obrácený sed v sedle

Sed v sedle, zády k řidítkům, obě nohy na pedálech

2135
2136
2137
2138

zvednuté kolo dámský sed

Sed v sedle, čelem k řidítkům. Jedna noha na pedále. Volná noha musí být napnutá pod řidítky přes horní rámovou trubku na druhou stranu kola bez toho, že by držela přední kolo.

2147


zvednuté kolo čelný stoj

Stoj levou nohou na levém zadním stupáku a pravou nohou na pedále (nebo obráceně) čelem k řidítkům.

2151
2152
2154

zvednuté kolo sed na řidítkách

Sed v řídítkách čelem k přednímu kolu, obě nohy na pedálech.

2161
2162
2163
2164

zvednuté kolo obrácený sed na řidítkách

Sed v řídítkách zády k přednímu kolu, obě nohy na pedálech.

2165
2166
2167
2168

vztyčené kolo

Sed na trubce řízení, přední kolo před sebou, obě nohy na pedálech

2176
2177
2178
2179

obrácené vztyčené kolo

Sed na trubce řízení, přední kolo za sebou, obě nohy na pedálech.

2180
2181
2182
2183

obrácené kolo

Kolo obrácené sedlem k jízdní ploše, stoj oběma nohama v pedálech nad středem kola, jezdec drží přední kolo před sebou.

2191
2192
2193
2194

obrácené kolo obrácený stoj

Kolo obrácené sedlem k jízdní ploše, stoj oběma nohama v pedálech nad středem kola, jezdec drží přední kolo za sebou.

2195
2196
2197
2198

8.3.008  Obraty na dvou kolech


obraty na místě (T)

Taktické rozšíření při obratech je možné od 2 do 4 obratů.

Provedení podle 8.2.047

2211
2212
2213
2214
2215
2216

8.3.009  Přechody na dvou kolech


přechody

Provedení podle 8.2.039

2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243

8.3.010  Závěrečné cviky na dvou kolech


Obrácený stoj na řidítkách skrčené salto vzad

Z obráceného stoje na řídítkách skrčené salto vzad (celá obrátka těla kolem příčné osy s přitaženýma nohama) do stoje oběma nohama na zemi před kolo.

Salto musí být provedeno v kruhu proti sobě nebo po cviku osmy proti sobě. Musí být provedeno současně. Před ani po provedení salta se nemusí jezdci vzájemně dotýkat.

2250 a

8.3.011  Cviky na dvou kolech


sed v sedle - stoj na zadních stupácích / stoj na sedle

a-b sed na sedle, čelem k řidítkům, obě nohy na pedálech / stoj oběma nohama na zadních stupácích, obě kolena za sedlem

c-d Jako a-b před lomítkem / stoj oběma nohama na sedle.

Sed v sedle-stoj na sedle-C -
2261c.jpg
2261


sed v sedle - sed na ramenou

Sed v sedle, čelem k řidítkům, obě nohy na pedálech / sed na ramenou partnera.

Sed v sedle-sed na ramenou-C -
2266a.2.jpg
2266
2267

sed v sedle - stoj na ramenou

Jezdec sedí v sedle, čelem k řidítkům, obě nohy na pedálech / stoj oběma nohama na ramenech partnera

Sed v sedle-stoj na ramenou-C -
2268a.jpg
2268
2269

sed v sedle - závěs na prsou

Sed v sedle, čelem k řidítkům, obě nohy na pedálech / závěs přes ramena na zádech partnera, hlavou dolů, nohy spojené a napnuté tvoří s trupem jednu linii.

Sed v sedle-závěs na prsou -C -
2270a.jpg
2270
2271

sed v sedle - stoj na řídítkách.

Sedí v sedle, čelem k řidítkům, obě nohy na pedálech / stoj oběma chodidly na rukojetích řídítek.

Sed v sedle-stoj na řídítkách-C -
2276a.11.jpg
Sed v sedle-stoj na řídítkách-C -
2276a.7.jpg
   
2276


sed v sedle -stojka na řídítkách

Sed v sedle, čelem k řidítkům, obě nohy na pedálech / stojka na napnutých pažích na řídítkách, nohy u sebe napnuty vzhůru.

Sed v sedle-stojka na řídítkách-C -
2277a.jpg
2277 a
2277 b

sed v sedle – roznožka na řídítkách-stojka na řídítkách

Sed v sedle, čelem k řídítkům, obě nohy na pedálech / z roznožky na řídítkách jet minimálně 2 metry s propnutými nohami a pažemi do stojky. Provedení stojky dle 2277a-b. Dráha -O- nebo -C- začíná v pozici stojka na řídítkách.

2277 c
2277 d

obrácený sed v sedle - sed na ramenou

Sed v sedle, zády k řidítkům, obě nohy na pedálech / sed partnerovi na ramenou.

Obrácený sed v sedle-sed na ramenou-C -
2281a.3.jpg
2281
2282

obrácený sed v sedle - stoj na ramenou

Sed v sedle, zády k řidítkům, obě nohy na pedálech / stoj oběma chodidly na ramenou partnera.

Obrácený sed v sedle-stoj na ramenou-C -
2283a.jpg
2283


obrácený sed v sedle - závěs na prsou

Jezdec sedí v sedle, zády k řídítkům, obě nohy na pedále / závěs přes ramena na zádech partnera, hlavou dolů, nohy spojené a napnuté vzhůru tvoří jednu linii

2285
2286

sed na řídítkách - stoj na zadních stupácích / stoj na sedle

a-d sed na řídítkách zády k sedlu, jedna noha zaháknutá za šikmou rámovou trubku, volná noha napnutá vodorovně vpřed /stoj oběma nohama na zadních stupácích, obě kolena za sedlem

e-h Jako a-d před lomítkem /stoj oběma nohama na sedle.

Sed na řídítkách-stoj na zadních stupácích-C -
2296a.jpg
Sed na řídítkách-stoj na sedle-C -
2296e.jpg
2296


obrácený sed na řídítkách - stoj na zadních stupácích

Sed na řídítkách čelem k sedlu, obě nohy na pedálech / stoj oběma nohama na zadních stupácích, obě kolena za sedlem.

Obrácený sed na řídítkách-stoj na zadních stupácích-C -
2301a.jpg
2301


obrácený sed na řídítkách - stoj na sedle a řídítkách / stoj na sedle

a-d sed na řídítkách čelem k sedlu, obě nohy na pedálech /stoj jednou nohou na sedle a druhou na řídítku.

e-h jako cvik a-d před lomítkem / stoj oběma nohama v sedle.

Obrácený sed na řídítkách-stoj na sedle a řídítkách-C -
2302a.jpg
Obrácený sed na řídítkách-stoj na sedle-C -
2302e.jpg
2302


obrácený sed na řídítkách - sed na ramenou

Sed na řídítkách, čelem k sedlu, obě nohy na pedálech/sed na ramenou partnera.

Obrácený sed na řídítkách-sed na ramenou-C -
2303a.jpg
2303


obrácený sed na řídítkách - stoj na ramenou

Sedí na řídítkách čelem k sedlu, obě nohy na pedálech / stoj oběma nohama na ramenou partnera.

Obrácený sed na řídítkách-stoj na ramenou-C -
2304a.jpg
2304


obrácený sed na řídítkách - závěs na prsou

Sed na řídítkách, čelem k sedlu, obě nohy na pedálech / závěs přes ramena na zádech partnera, hlavou dolů, nohy spojené a napnuté vzhůru tvoří s tělem jednu linii.

Obrácený sed na řídítkách-závěs na prsou-C -
2305a.jpg
2305


obrácený sed na řídítkách - stoj hlavou na sedle

Sed na řídítkách, čelem k sedlu, obě nohy na pedálech / stoj hlavou na sedle, ruce na řídítkách, nohy u sebe napnuty vzhůru.

Obrácený sed na řídítkách-stoj hlavou na sedle-C -
2306a.jpg
2306


čelný stoj na předním stupáku - stoj na zadních stupácích / stoj na sedle

a-d stoj před řídítky, zády k sedlu, jedna noha na předním stupáku, druhá noha zaháknutá za šikmou rámovou trubku / stoj oběma nohama na zadních stupácích, obě kolena za sedlem

e-h jako cvik a-d před lomítkem / stoj oběma nohama na sedle.

Čelný stoj na předním stupáku-stoj na zadních stupácích-C -
2311a.jpg
Čelný stoj na předním stupáku-stoj na sedle-C -
2311e.jpg
2311


jízdní stoj - sed na ramenou

Stoj levou nohou na levém zadním stupáku a pravou na pravém předním stupáku (nebo opačně), zády k sedlu. Řídítka se nesmí opírat o nohu / sed na ramenou partnera.

Jízdní stoj-sed na ramenou-C -
2316a.jpg
2316


stoj na straně přední - zadní stupák - stoj na straně přední - zadní stupák, prstenové držení

Stoj jednou nohou na levém zadním stupáku a druhou nohou na levém předním stupáku (nebo opačně) čelem k řídítkům. Noha se nesmí opírat o řídítko. / Shodný stoj na opačné straně jízdního kola. Provedení s napnutými pažemi v prstencovém držení ruku v ruce.

Dvojitý stoj na straně přední-zadní stupák-prstencové držení-C -
2317a.jpg
2317


sehnutý stoj na sedle - obrácený sehnutý stoj na řídítkách

Stoj jednou nohou na sedle, trup nakloněn na řídítkách, volná noha napnutá vzad /stoj jednou nohou na řídítkách, trup nakloněn nad sedlo, vo

Sehnutý stoj na sedle-obrácený sehnutý stoj na říd.s držením sedla a řídítek-C-
2319a.1.jpg
Sehnutý stoj na sedle-obrácený sehnutý stoj na říd.s držením sedla a řídítek-C-
2319a.jpg
   
2319


sed v rámu - sehnutý stoj na sedle

Jedna noha prostrčená rámem na přední stupák, volná noha napnutá vpřed sed na šikmé rámové trubce / stoj jednou nohou na sedle, trup nakloněn nad řídítka, volná noha napnutá vzad.

Sed v rámu-sehnutý stoj na sedle-C -
2321a.jpg
2321


sed v rámu - stoj na sedle a řídítkách / stoj na sedle

a-b jedna noha prostrčena rámem na přední stupák, volná noha napnutá vpřed, sed na šikmé rámové trubce / stoj jednou nohou na sedle a druhou nohou na řídítkách.

c-d jako a-b před lomítkem / stoj oběma nohama na sedle.

Sed v rámu-stoj na sedle a řídítkách-C -
2322a.jpg
Sed v rámu-stoj na sedle-C -
2322c.jpg
2322


sed v rámu - prapor na sedle

Jedna noha prostrčena rámem na přední stupák, volná noha napnutá vpřed, sed na šikmé rámové trubce / jedna ruka na sedle, loket podepírá tělo, druhá ruka na řídítkách (předloktí může být opřeno o rukojeť řídítek), hlava ve směru jízdy, nohy u sebe vodorovně napnuté vzad.

Sed v rámu-prapor na sedle-C -
2323a.jpg
2323


čelný závěs - sehnutý stoj na sedle

Obě ruce za zády na rukojetích řídítek, přední kolo mezi nohama, obě nohy na pedálech / stoj jednou nohou na sedle, trup nakloněn nad řídítka, volná noha napnutá vzad.

Čelný závěs-sehnutý stoj na sedle-C -
2331a.jpg
2331


čelný závěs - stoj na sedle a řídítkách / stoj na sedle

a-b Obě ruce za zády na rukojetích řídítek, přední kolo mezi nohama, obě nohy na pedálech / stoj jednou nohou na sedle a druhou na řídítkách.

c-d jako a-b před lomítkem / stoj oběma nohama na sedle.

Čelný závěs-stoj na sedle a řídítkách-C -
2332a.jpg
Čelný závěs-stoj na sedle-C -
2332c.jpg
2332


čelný závěs - stoj hlavou na sedle / stojka na sedle a řídítkách

a - b Obě ruce za zády na rukojetích řídítek, přední kolo mezi nohama, obě nohy na pedálech / stoj hlavou na sedle, obě ruce na řídítkách, nohy u sebe napnuty vzhůru.

c-d jako a-b před lomítkem / stojka jednou rukou na sedle a druhou na řídítkách, paže propnuty, nohy napnuté a u sebe. Předloktí anebo zápěstí se nesmí dotýkat řídítek.

Čelný závěs-stoj hlavou na sedle-C -
2334a.jpg
Čelný závěs-stojka na sedle a řídítkách-C -
2334c.jpg
2334


obrácený závěs - stoj na zadních stupácích

Závěs na řídítkách, před trubkou řízení, čelem k sedlu. Rám mezi nohama, obě nohy na pedálech / stoj oběma nohama na zadních stupních, obě kolena za sedlem.

Obrácený závěs-stoj na zadních stupácích-C -
2341a.jpg
2341


obrácený závěs - stoj na sedle a řídítkách - stoj na zadních stupácích

a-b Závěs na řídítkách před trubkou řízení, čelem k sedlu, rám mezi nohama, obě nohy na pedálech / stoj jednou nohou na sedle a druhou na řídítkách.

c-d stejné jako a-b před lomítkem / stoj oběma nohama na sedle.

Obrácený závěs-stoj na sedle a řídítkách-C -
2342a.jpg
Obrácený závěs-stoj na sedle-C -
2342c.jpg
2342


obrácený závěs - stoj na řídítkách

Závěs na řídítkách před trubkou řízení, čelem k sedlu, rám mezi nohama, obě nohy na pedálech / stoj oběma nohama na rukojetích řídítek.

Obrácený závěs-stoj na řídítkách-C -
2343a.jpg
2343


obrácený závěs - stoj hlavou na sedle - stojka na sedle a řídítkách

a-b závěs přes řídítka, před trubkou řízení, čelem k sedlu, rám kola mezi nohama, obě nohy na pedálech / stoj hlavou na sedle, obě ruce na řídítkách, nohy u sebe napnuty vzhůru.

c-d jako a-b před lomítkem / stojka na napnutých pažích na sedle a řídítkách, nohy u sebe napnuté. Předloktí anebo zápěstí se nesmí dotýkat řídítek.

Obrácený závěs-stoj hlavou na sedle-C -
2346a.jpg
Obrácený závěs-stojka na sedle a řídítkách-C -
2346c.jpg
2346


leh přes řídítka - sehnutý stoj na sedle / stoj na sedle

a-bleh přední části těla na řídítkách, hlavou k sedlu a nohama u sebe vodorovně napnutýma ve směru jízdy / stoj jednou nohou na sedle, trup nakloněn nad řídítka, volná noha napnutá vzad.

c-d jako a-b před lomítkem / stoj oběma nohama na sedle.

Leh přes řídítka-sehnutý stoj na sedle-C -
2351a.jpg
Leh přes řídítka-stoj na sedle-C -
2351c.jpg
2351


leh na sedle - stoj na řídítkách / stojka na řídítkách

a-b leh přední části na sedle, nohy vodorovně napnuté vzad / stoj oběma nohama na rukojetích řídítek.

c-d jako a-b před lomítkem / stojka na napnutých pažích na řídítkách, nohy u sebe napnuty vzhůru.

Leh na sedle-stoj na řídítkách-C -
2352a.jpg
Leh na sedle-stojka na řídítkách-C -
2352c.jpg
2352


leh na řídítkách - sehnutý stoj na sedle / stoj na sedle

a-b leh zády na řídítkách, tělo v jedné linii, nohy (nebo chodidla) napnuté pod sedlem / stoj jednou nohou na sedle, trup nakloněn nad řídítka, volná noha napnutá vzad.

c-d jako a-b před lomítkem / stoj oběma nohama na sedle.

Leh na řídítkách-sehnutý stoj na sedle-C -
2353a.jpg
Leh na řídítkách-stoj na sedle-C -
2353c.jpg
2353


stoj na sedle a řídítkách - stoj na sedle a řídítkách

Stoj jednou nohou na sedle a druhou na řídítkách.

Dvojitý stoj na sedle a řídítkách-C -
2356a.jpg
2356


stoj na sedle a řídítkách - stoj na zadních stupácích - na sedle - na řídítkách

a-b Stoj jednou nohou na sedle a druhou na řídítkách / stoj oběma nohama na zadních stupácích, obě kolena za sedlem

c-d jako a-b před lomítkem / stoj oběma nohama na sedle.

e-f jako a-b před lomítkem-stoj oběma nohama na rukojetích řídítek.

Stoj na sedle a řídítkách-stoj na zadních stupácích-C -
2357a.jpg
Stoj na sedle a řídítkách-stoj na sedle-C -
2357c.jpg
Stoj na sedle a řídítkách-stoj na řídítkách-C -
2357e.jpg
2357


stoj na řídítkách - stoj na zadních stupácích

a-b stoj oběma nohama na rukojetích řídítek / stoj oběma nohama na zadních stupácích, obě kolena za sedlem

g-h jezdec vyskočí do stoje na řídítkách ze sedu v sedle, dále jako u a-b

Stoj na řídítkách-stoj na zadních stupácích-C -
2358a.1.jpg
Stoj na řídítkách-stoj na zadních stupácích-C -
2358a.jpg
   
2358 a-b
2358 g-h

stoj na řídítkách s 1/2 až vícenásobným obratem T - stoj na zadních stupácích

Taktické rozšíření je možné od jednoho obratu o maximálně 4 poloviční obraty.

c-f ve stoji na řídítkách s 1/2 až vícenásobného obratu předního kola do čelného stoje nebo obráceného stoje na řídítkách. Po provedení obratu musí být ujeto minimálně 2 metry v konečné pozici / stoj oběma nohama na zadních stupácích během provedení celého cviku. Obě kolena musí být během celého cviku za sedlem.

i-l jezdec vyskočí do stoje na řídítkách ze sedu v sedle, dále jako u c-f

2358 c-f
2358 i-l

stoj na řídítkách - stoj na sedle

a-b stoj oběma nohama na rukojetích řídítek / stoj oběma nohama na sedle. Prstencové držení s propnutými pažemi ruku v ruce.

c-f provedení jako a-b bez vzájemného držení.

Stoj na řídítkách-stoj na sedle prstencové držení-C -
2359a.jpg
Stoj na řídítkách-stoj na sedle-C -
2359c.1.jpg
Stoj na řídítkách-stoj na sedle-C -
2359c.jpg
   
2359


vzpěr na řídítkách - stoj na zadních stupácích; - stoj na sedle; - roznožka na sedle

a-b s propnutými pažemi na rukojetích řídítek, nohy u sebe napnuté vpřed, zády k sedlu / stoj oběma nohama na zadních stupácích. Obě nohy za sedlem.

c-d jako cvik a-b před lomítkem / stoj oběma nohama na sedle.

e-f jako cvik a-b před lomítkem / s propnutými pažemi ruce na sedle, vodorovně napnuté a vedle paží roznožené nohy bez opory o partnera nebo řídítka.

Vzpěr na řídítkách-stoj na zadních stupácích-C -
2366a.jpg
Vzpěr na řídítkách-stoj na sedle-C -
2366c.jpg
Vzpěr na řídítkách-roznožka na sedle-C -
2366e.jpg
2366 a-f

roznožka na řídítkách - roznožka na sedle

S propnutými pažemi ruce na řídítkách, nohy vedle paží propnuté a roznožené, zády k sedlu / s propnutými pažemi ruce na sedle, nohy vedle paží propnuté a roznožené bez opory o partnera nebo řídítka.

Roznožka na řídítkách-roznožka na sedle-C -
2366g.jpg
2366 g-h

stoj hlavou na sedle - stoj na řídítkách

Stoj hlavou na sedle, obě ruce na řídítkách, nohy u sebe napnuty vzhůru / stoj oběma nohama na rukojetích řídítek.

Stoj hlavou na sedle-stoj na řídítkách-C -
2371a.jpg
2371


stoj hlavou na sedle - stoj ramenem na rámu

Stoj hlavou na sedle obě ruce na řídítkách, nohy u sebe napnuty vzhůru / stoj ramenem na rámové trubce, nohy napnuté vzhůru a u sebe.

Stoj hlavou na sedle-stoj ramenem na rámu-C -
2372a.jpg
2372


stoj hlavou na sedle - roznožka na řídítkách

Stoj hlavou na sedle, obě ruce na řídítkách, nohy u sebe napnuty vzhůru / s propnutými pažemi ruce na sedle, nohy vodorovně napnutá a vedle paží roznožené.

Stoj hlavou na sedle-roznožka na řídítkách-C -
2373a.jpg
2373


stoj hlavou na sedle - stojka na řídítkách

Stoj hlavou na sedle, obě ruce na řídítkách, nohy u sebe napnuty vzhůru / stojka na napnutých pažích na řídítkách nohy u sebe napnuty vzhůru.

Stoj hlavou na sedle-stojka na řídítkách-C -
2374a.jpg
Stoj hlavou na sedle-stojka na řídítkách-C -
2374a.mp4
   
2374 a-d

stoj hlavou na sedle - roznožka na řidítkách - stojka na řídítkách

Stoj hlavou na sedle, obě ruce na řídítkách, nohy u sebe napnuty vzhůru / z roznožky na řídítkách jeté min. 2 metry (partner je ve stoji hlavou na sedla) s propnutýma nohama přímo do stojky. Provedení stojky dle 2374a-d. Dráha -O-, -C-, -S- nebo -8- začíná v pozici stojka na řídítkách.

2374 e-h

stojka na sedle a řídítkách - stoj na řídítkách

Stojka jednou rukou na řídítkách, druhou na sedle, paže napnuté, nohy u sebe napnuty vzhůru. Předloktí ani zápěstí se nesmí dotýkat řídítka / stoj oběma nohama na rukojetích řídítek.

Stojka na sedle a řídítkách-stoj na řídítkách-C -
2376a.jpg
Stojka na sedle a řídítkách-stoj na řídítkách-C -
2376a.mp4
   
2376 a-b

stojka na řídítkách - stoj na sedle

Stojka na napnutých pažích na řídítkách, nohy u sebe napnuty vzhůru / stoj oběma nohama na sedle.

Stojka na řídítkách-stoj na sedle-C -
2376c.jpg
2376 c-d

stojka na řídítkách - stojka na sedle a řídítkách

Stojka s oběma rukama na řídítkách, paže napnuté, nohy u sebe napnuty vzhůru / stojka na napnutých pažích, jedna ruka na řídítkách, druhá na sedle, nohy u sebe napnuty vzhůru. Předloktí ani zápěstí se nesmí opírat o oblouk řídítek.

Stojka na řídítkách-stoj na sedle a řídítkách-C -
2377a.jpg
2377


výdrž - sed na ramenou - stoj na ramenou

a-b Stoj oběma nohama na pedálech, zády k sedlu. Jezdec musí setrvat ve stoji min. 3 sekundy / sed na ramenou partnera.

c-d) Jako cvik a-b před lomítkem / stoj oběma nohama na ramenou partnera.

Výdrž : stoj v pedálech-sed na ramenou
2391a.jpg
Výdrž : stoj v pedálech-stoj na ramenou
2391c.jpg
2391

8.3.012  Cviky jeté po zadním kole


zvednuté kolo sed v sedle - stoj na zadním stupáku

Sedí v sedle, obě nohy na pedálech, čelem k řídítkům / stoj jednou nohou na zadním stupáku nebo oběma nohama na zadních stupácích.

2411


zvednuté kolo sed v sedle - sed na ramenou

Sed v sedle, obě nohy na pedálech, čelem k řídítkům / sed na ramenou partnera.

Zvednuté kolo sed v sedle-sed na ramenou-C -
2412a.jpg
2412
2413

zvednuté kolo sed v sedle - závěs na prsou

Sed v sedle, obě nohy na pedálech, čelem k řídítkům / závěs přes ramena na zádech partnera hlavou dolů, spojené napnuté nohy tvoří s tělem jednu přímku

Zvednuté kolo sed v sedle-závěs na prsou-C -
2414a.jpg
2414
2415

zvednuté kolo sed v sedle - stoj na ramenou

Sed v sedle, obě nohy na pedálech, čelem k řídítkům / stoj oběma nohama na ramenou partnera.

Zvednuté kolo sed v sedle-stoj na ramenou-C -
2416a.jpg
2416
2417

zvednuté kolo obrácený sed - sed na ramenou

Sed v sedle, obě nohy na pedálech, zády k řídítkům / sed na ramenou partnera.

Zvednuté kolo obrácený sed v sedle bez držení-sed na ramenou-C -
2418a.jpg
2418
2419

zvednuté kolo obrácený sed v sedle - závěs na prsou

Sed v sedle, obě nohy na pedálech, zády k řídítkům / závěs přes ramena na zádech partnera, hlavou dolů, spojené napnuté nohy tvoří s tělem jednu přímku

Zvednuté kolo obrácený sed v sedle bez držení-závěs na prsou-C -
2420a.jpg
2420
2421

zvednuté kolo obrácený sed v sedle - stoj na ramenou

Sed v sedle, obě nohy na pedálech, zády k řídítkům / stoj oběma nohama na ramenou partnera.

Zvednuté kolo obrácený sed v sedle bez držení-stoj na ramenou-C -
2422a.jpg
2422


zvednuté kolo sed na řídítkách - sed na ramenou

Sed v řídítkách, čelem k přednímu kolu, obě nohy na pedálech / sed na ramenou partnera.

Zvednuté kolo sed na řídítkách-sed na ramenou-C -
2426a.jpg
2426
2427

zvednuté kolo sed na řídítkách - stoj na ramenou

Sed v řídítkách, čelem k přednímu kolu, obě nohy na pedálech / stoj oběma nohama na ramenou partnera.

Zvednuté kolo sed na řídítkách-stoj na ramenou-C -
2428a.jpg
2428
2429

vztyčené kolo - sed na ramenou

Sed na trubce řízení, přední kolo před sebou, obě nohy na pedálech / sed na ramenou partnera.

Vztyčené kolo bez držení-sed na ramenou-C -
2436a.jpg
2436
2437

vztyčené kolo - stoj na ramenou

Sed na trubce řízení, přední kolo před sebou, obě nohy na pedálech / stoj oběma nohama na ramenou partnera.

Vztyčené kolo bez držení-stoj na ramenou-C -
2438a.jpg
2438
2439

vztyčené kolo obrácený sed - sed na ramenou

Sed na trubce řízení, přední kolo za sebou, obě nohy na pedálech / sed na ramenou partnera.

Vztyčené kolo obrácený sed bez držení-sed na ramenou-C -
2446a.jpg
2446
2447

vztyčené kolo obrácený sed - stoj na ramenou

Sed na trubce řízení, přední kolo za sebou, obě nohy na pedálech / stoj oběma nohama na ramenou partnera.

Vztyčené kolo obrácený sed bez držení-stoj na ramenou-C -
2448a.jpg
2448
2449

8.3.013  Přechody na jednom kole


Přechody

Provedení dle 8.2.028

2471
2472
2473

§ Krasojízda čtveřic

8.3.014  Krasojízda čtveřic


za sebou -C- / -O-

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech a ve stejné vzdálenosti od 4-metrového kruhu půlkruh / kruh

Půlkruh dle 8.2.043
Kruh dle 8.2.042

4 za sebou -C-
4001a_gut.mp4
4 za sebou -O-
4001b_gut.mp4
4001
4002
4003
4004

A 4 za sebou -C- / -O- 4 kroužky vlevo

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužky vlevo.

Kroužky vlevo dle 8.2.053

4001 c-d
4002 c-d
4003 e-f
4003 g-h
4004 c-d

B 4 za sebou -C- / -O- 4 kroužky vpravo

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužky vpravo.

Kroužky vpravo dle 8.2.054

4001 e-f
4004 e-f

C 4 za sebou -C- / -O- 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo

V průběhu cviku musí dva jezdci předvést kroužky vlevo a dva jezdci kroužky vpravo. Vždy dva jezdci, jedoucí v kruhu proti sobě, jedou stejný směr kroužku.

Kroužky vlevo dle 8.2.053
Kroužky vpravo dle 8.2.054

4001 g-h
4004 g-h

4 za sebou 4 střídavé kroužky překryté

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech a ve stejné vzdálenosti od 4-metrového kruhu kolem 4-metrového kruhu.

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést střídavý kroužek. Každý druhý kroužek je překryt prvním kroužkem předním jezdcem nebo jezdci.

Střídavé kroužky dle 8.2.058

4001 i
4002 e
4004 i

4 za sebou šikmý tah

Všichni jezdci jedou za sebou šikmý tah.

Šikmý tah dle 8.2.068

4006

A 4 za sebou šikmý tah 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo

V průběhu cviku musí dva jezdci předvést kroužky vlevo a dva jezdci kroužky vpravo. Jezdec 1 a 3 a jezdec 2 a 4 jedou stejný druh kroužku.

Kroužky vlevo dle 8.2.053
Kroužky vpravo dle 8.2.054

4 za sebou šikmý tah 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo
4006b_gut.mp4
4006 b

4 za sebou-S -

Všichni jezdci jedou za sebou poloviční osmu.

Poloviční osma dle 8.2.045

4007 a
4008 a
4010 a

4 za sebou-8 -

Všichni jezdci jedou za sebou osmu.

Osma dle 8.2.044

4007 b
4008 b
4010 b

4 za sebou projetá-8 -

Všichni jezdci jedou za sebou kruh kolem bodu na jízdní ploše (výchozí postavení). Jezdci 1 a 3 jedou každý jednu osmu, aniž by přitom změnili své vzájemné odstupy. Poté objedou bod minimálně jednou zcela. Jezdci 2 a 4 objedou bod jednou zcela a poté jedou každý jednu osmu, aniž by přitom změnili své vzájemné odstupy.

Cvik končí, jakmile všichni jezdci jsou opět ve výchozí pozici.

Osma dle 8.2.044

4007 c
4008 c
4010 c

4 za sebou podélný tah

Všichni jezdci jedou za sebou podélný tah.

Podélný tah dle 8.2.066

4011

A 4 za sebou podélný tah 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo

V průběhu cviku musí dva jezdci předvést 2 kroužky vlevo a dva jezdci 2 kroužky vpravo. Jezdec 1 a 3 a jezdec 2 a 4 jedou vždy stejný typ kroužku.

Kroužky vlevo dle 8.2.053
Kroužky vpravo dle 8.2.054

4 za sebou podélný tah 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo
4011b_gut.mp4
4011 b

2 za sebou podélný tah proti sobě

Vždy 2 jezdci jedou za sebou podélný tah.

Podélný tah dle 8.2.071

2 za sebou podélný tah proti sobě
4012a_gut.mp4
4012

A 2 za sebou podélný tah proti sobě 2 mlýny

V průběhu cviku musí jezdci předvést 2 mlýny. V okamžiku, kdy jsou jezdci na stejné úrovni, vytvoří ve 2 mlýnech.

2 mlýny dle 8.2.053
Kroužky vpravo dle 8.2.054

4012 b

2 vedle sebe podélný tah proti sobě

Vždy 2 jezdci jedou vedle sebe bez vzájemného držení podélný tah proti sobě.

Podélný tah proti sobě dle 8.2.067

4013

A 2 vedle sebe podélný tah proti sobě 4 kroužky vlevo

V průběhu cviku musí dva jezdci předvést 4 kroužky vlevo.

Kroužky vlevo dle 8.2.053

4013 b

B 2 vedle sebe podélný tah projetý proti sobě

Jezdec musí projet v polovině dráhy cviku prostorem tvořícím dvěma jinými jezdci.

4013 c

C 2 vedle sebe podélný tah projetý proti sobě 4 kroužky vlevo

Jezdec musí projet v polovině dráhy cviku prostorem tvořícím dvěma jinými jezdci. V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužky vlevo.

Kroužky vlevo dle 8.2.053

4013 d

D 2 vedle sebe podélný tah projetý proti sobě 4 kroužky vpravo

Jezdec musí projet v polovině dráhy cviku prostorem tvořícím dvěma jinými jezdci. V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužky vpravo.

Kroužky vpravo dle 8.2.054

4013 e

E 2 vedle sebe podélný tah projetý proti sobě 2 mlýny

Jezdec musí projet v polovině dráhy cviku prostorem tvořícím dvěma jinými jezdci. V průběhu cviku musí být předvedeny 2 mlýny. V okamžiku, kdy jsou jezdci na stejné úrovni, vytvoří držení ve 2 mlýnech.

2 mlýny dle 8.2.071

4013 f

2 za sebou šikmý tah proti sobě

Vždy dva jezdci jedou za sebou šikmý tah proti sobě

Šikmý tah dle 8.2.069

4014

4 vedle sebe příčné stř.půlkroužky

Všichni jezdci jedou vedle sebe bez vzájemného držení po společné ose, probíhajících rovnoběžně s podélnou stranou jízdní plochy z jedné podélné strany na druhou střídavé půlkroužky.

Střídavé půlkroužky dle 8.2.057

4015 a
4016 a

4 vedle sebe příčné stř.kroužky

Všichni jezdci jedou vedle sebe bez vzájemného držení po společné ose, probíhajících rovnoběžně s podélnou stranou jízdní plochy střídavé kroužky

Střídavé kroužky dle 8.2.058

4015 b
4016 b

4 vedle sebe příčný tah

Všichni jezdci jedou vedle sebe bez vzájemného držení příčný tah.

Příčný tah dle 8.2.064

4017
4018

A 4 vedle sebe příčný tah 4 kroužky vlevo

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužky vlevo.

Kroužky vlevo dle 8.2.053

4017 b
4018 b

dvoučlenný okřídlený mlýn půlobjezd otáčení (T)/ dvoučlenný okřídlený mlýn otáčení (T)

Všichni jezdci jedou dvoučlenný okřídlený mlýn. V průběhu cviku musí každý z jezdců předvést 50cm otáčení na společné ose, která protíná středový bod jízdní plochy.

Dvoučlenný okřídlený mlýn dle 8.2.072
Otáčení dle 8.2.046

4024 a
4024 b

otočky Remmlinger (T)

Všichni jezdci jsou ve vzájemném držení v dvoučlenném okřídleném mlýnu. V jízdě uvolní držení. Všichni jezdci provedou nejprve 50cm otáčení na podélné nebo příčné ose. Po provedení otoček se uvnitř jedoucí jezdci uchopí nad středovým bodem jízdní plochy levýma rukama a jednou mlýn. Poté se držení opět uvolní a všichni jezdci opět provedou současně jedno 50cm otáčení (360°) na společné ose. Vně jedoucí jezdci setrvávají v 50cm otáčení.
Taktické rozšíření bude hodnoceno po provedení všech uchopení během 2 metrů po všech 50cm otáčení.

Konec cviku: v okamžiku, kdy všichni jezdci současně zaujmou držení ve dvou mlýnech.

Dvoučlenný okřídlený mlýn dle 8.2.072
Otáčení dle 8.2.046
Dva mlýny dle 8.2.071

Otočky Remmlinger zvednuté kolo vzad bez držení T (13,6)
4024c_gut_quer.mp4
4024 c


2 za sebou dvojitý -C- / 2 za sebou dvojitý -O-

Vždy dva jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem společného bodu poloviční / celý objezd a tvoří sportovní skupinu. Body leží ve stejné vzdálenosti od středového bodu jízdní plochy na podélné nebo příčné ose. Vždy jeden jezdec musí jet s jezdcem z druhé sportovní skupiny na společné ose, probíhající rovnoběžně s podélnou stranou jízdní plochy.

Průměry dvojitých půlkruhů/kruhů musí být nejméně 4 metry.

4026
4027
4028
4028
4029

A 2 za sebou dvojitý -C- / dvojitý -O- 4 kroužky vlevo

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužek vlevo.

Kroužky vlevo dle 8.2.053

2 za sebou dvojitý -C- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo vzad b.d.
4029d_gut.mp4
4026 d-e
4027 d-e
4028 g-h
4028 j-k
4029 d-e

B 2 za sebou dvojitý -O- projetý

V průběhu cviku jede každý meziprostorem, který tvoří ostatní jezdci

4026 c
4027 c
4028 c
4028 f
4029 c

C 2 za sebou dvojitý -O- projetý 4 kroužky vlevo

V průběhu cviku jede každý meziprostorem, který tvoří ostatní jezdci V průběhu cviku musí být předvedeny 4 kroužky vlevo.

Kroužky vlevo dle 8.2.053

4026 f
4027 f
4028 i
4028 l
4029 f

2 za sebou příčný tah

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe bez vzájemného držení příčný tah.

Příčný tah dle 8.6.064

2 za sebou příčný tah
4031a_gut.mp4
4031
4032

A 2 za sebou příčný tah 4 kroužky vlevo

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužek vlevo.

Kroužky vlevo dle 8.2.053

4031 b
4032 b

B 2 za sebou příčný tah 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo

V průběhu cviku musí dva jezdci předvést 2 kroužky vlevo a dva jezdci 2 kroužky vpravo. Jezdec 1 a 3 a jezdec 2 a 4 jedou vždy stejný typ kroužku.

Kroužky vlevo dle 8.2.053
Kroužky vpravo dle 8.2.054

4031 c
4032 c

2 vedle sebe příčný tah proti sobě

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe bez vzájemného držení příčný tah proti sobě.

Příčný tah proti sobě dle 8.2.065

4044
4045

A 2 vedle sebe příčný tah proti sobě 4 kroužky vlevo

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužek vlevo.

Kroužky vlevo dle 8.2.053

4044 b
4045 c

B 2 vedle sebe příčný tah projetý proti sobě

V polovině dráhy projíždí jezdec mezerou, kterou vytvořili jiní dva jezdci.

4044 c
4045 b

C 2 vedle sebe příčný tah projetý proti sobě 4 kroužky vlevo

V polovině dráhy projíždí jezdec mezerou, kterou vytvořili jiní dva jezdci. V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužek vlevo.

Kroužky vlevo dle 8.2.053

2 vedle sebe příčný tah projetý proti sobě 4 kroužky vlevo
4044d_gut.mp4
4044 d

D 2 vedle sebe příčný tah projetý proti sobě 2 mlýny

V polovině dráhy projíždí jezdec mezerou, kterou vytvořili jiní dva jezdci. V průběhu cviku musí být předvedeny 2 mlýny. V okamžiku, kdy jsou jezdci na stejné úrovni, vytvoří 2 mlýny.

2 mlýny dle 8.2.071

4044 e

2 vedle sebe příčný tah proti sobě stř.půlkroužky

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe bez vzájemného držení střídavé půlkroužky proti sobě.

Střídavé půlkroužky dle 8.2.058
Příčný tah proti sobě stř.půlkroužky dle 8.2.060

4044 f
4045 d
4048 a

2 vedle sebe příčný tah proti sobě stř.kroužky

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe bez vzájemného držení střídavé kroužky proti sobě.

Střídavé kroužky dle 8.2.058
Příčný tah proti sobě stř.kroužky dle 8.2.060

4044 g
4045 e
4048 b

2 vedle sebe příčný tah proti sobě projetý stř.kroužky (T)

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe bez vzájemného držení příčný tah proti sobě střídavé kroužky. V průběhu cviku projede jezdec meziprostorem, který tvoří ostatní jezdci. Při průjezdu se všichni sportovci nacházejí na podélné ose (=projetí)
Taktické rozšíření bude hodnoceno po průjezdu uvnitř 4 metrového kruhu. Taktické rozšíření

je možné pro každý průjezd.

Střídavé kroužky dle 8.2.058
Příčný tah proti sobě stř.kroužky dle 8.2.060

2 vedle sebe příčný tah proti sobě projetý zvednuté kolo vzad b.d.stř.kroužky T (11,3 - 12,1)
4048c_gut_laengs.mp4
2 vedle sebe příčný tah proti sobě projetý zvednuté kolo vzad b.d.stř.kroužky T (11,3 - 12,1)
4048c_gut_quer.mp4
   
4048 c


Dvoučlenný -C- / -O-

Vždy dva jezdci jedou vedle ve vzájemném držení a tvoří jezdeckou dvojici. Jezdecké dvojice jedou za sebou půlkruh / kruh

Dvoučlenný -O- zvednuté kolo vzad b.d.
4074b_gut.mp4
4071
4072
4073
4074

A Dvoučlenný -C- / -O- 2 kroužky vlevo

V průběhu cviku musí každá jezdecká dvojice předvést dvoučlenné kroužky vlevo

Dvoučlenné kroužky vlevo dle 8.2.055

4071 c-d
4072 c-d
4073 e-h
4074 c-d

B Dvoučlenný -C- / -O- 4 kroužky vlevo

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužky vlevo

Kroužky vlevo dle 8.2.053

4071 e-f
4072 e-f
4073 i-l
4074 e-f

C Dvoučlenný -C- / -O- 4 kroužky vlevo projeté

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužky vlevo. Kroužky se vzájemně překrývají. V průběhu kroužků vlevo jetých oběma dvojicemi, projede pokaždé jeden jezdec meziprostorem, který vytváří druhá dvojice.

Kroužky vlevo projeté dle 8.2.053

Dvoučlenný -O- 4 kroužky vlevo projeté zvednuté kolo b.d
4073p_gut.mp4
4073 m-p
4074 g-h

Dvoučlenně za sebou podélný tah

Vždy dva jezdci jedou ve vzájemném držení vedle sebe a tvoří jezdeckou dvojici. Dvojice jedou za sebou podélný tah.

Podélný tah dle 8.2.066

4081
4082

A Dvoučlenně za sebou podélný tah dvoučlenné kroužky vlevo

V průběhu cviku musí každá dvojice předvést dvoučlenné kroužky vlevo.

Dvoučlenné kroužky vlevo dle 8.2.055

4081 b

B Dvoučlenně za sebou podélný tah dvoučlenné kroužky vpravo

V průběhu cviku musí každá dvojice předvést dvoučlenné kroužky vpravo.

Dvoučlenné kroužky vpravo dle 8.2.056

4081 c

C Dvoučlenně za sebou podélný tah 4 kroužky vlevo

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužky vlevo.

Kroužky vlevo dle 8.2.053

4081 d

D Dvoučlenně za sebou podélný tah 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo

V průběhu cviku musí dva jezdci předvést kroužek vlevo a dva jezdci kroužek vpravo. Jezdci 1 a 3 a jezdci 2 a 4 jedou stejný typ kroužku.

Kroužky vlevo dle 8.2.053
Kroužky vpravo dle 8.2.054

Dvoučlenně za sebou podélný tah 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo zv.kolo vzad b.d.
4082b_gut_quer.mp4
4082 b

Dvoučlenný podélný tah proti sobě

Vždy dva jezdci jedou ve vzájemném držení vedle sebe a tvoří jezdeckou dvojici. Obě dvojice jedou podélný tah proti sobě.

Podélný tah proti sobě dle 8.2.067

4083

A Dvoučlenný podélný tah proti sobě 4 kroužky vlevo projeté

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést na příčné ose kroužky vlevo. Přitom vždy každý jezdec jede meziprostorem, který tvoří ostatní jezdci.

Kroužky vlevo dle 8.2.053

4083 a

B Dvoučlenný podélný tah proti sobě 4 kroužky vpravo projeté

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést na příčné ose kroužky vlevo. Přitom vždy každý jezdec jede meziprostorem, který tvoří ostatní jezdci.

Kroužky vpravo dle 8.2.054

4083 b

C Dvoučlenný podélný tah proti sobě 2 mlýny

Každý jezdec po ujetí poloviny dráhy jede meziprostorem, který tvoří ostatní jezdci. V průběhu cviku jsou předvedeny 2 mlýny. V okamžiku, kdy jsou všichni jezdci na stejné úrovni, uchytí se do držení ve 2 mlýnech.

2 mlýny dle 8.2.071

4083 c

Dvoučlenný příčný tah

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe ve vzájemném držení a tvoří jezdeckou dvojici. Obě dvojce jedou vedle sebe příčný tah.

Příčný tah dle 8.2.064

4086
4087
4088
4089

A Dvoučlenný příčný tah dvoučlenné kroužky vlevo

V průběhu cviku musí každá jezdecké dvojice předvést dvoučlenné kroužky vlevo

Dvoučlenné kroužky vlevo dle 8.2.055

4086 b
4087 b
4088 c-d
4089 b

B Dvoučlenný příčný tah dvoučlenné kroužky vpravo

V průběhu cviku musí každá jezdecké dvojice předvést dvoučlenné kroužky vpravo

Dvoučlenné kroužky vpravo dle 8.2.056

4086 c
4088 e
4089 c

C Dvoučlenný příčný tah 4 kroužky vlevo

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést dvoučlenné kroužky vlevo

Kroužky vlevo dle 8.2.053

Dvoučlenný příčný tah 4 kroužky vlevo zv. kolo vzad b.d.
4089d_gut.mp4
4086 d
4087 c
4088 f-g
4089 d

Dvoučlenné příčné stř.půlkroužky

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe ve vzájemném držení a tvoří jezdeckou dvojici. Obě dvojice jedou na společné ose, rovnoběžné s podélnou stranou jízdní plochy z jedné podélné strany ny druhou střídavé půlkroužky.

Střídavé půlkroužky dle 8.2.057

4096 a
4097 a
4098 a
4098 c
4099 a

Dvoučlenné příčné stř.kroužky

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe ve vzájemném držení a tvoří jezdeckou dvojici. Obě dvojice jedou na společné ose, rovnoběžné s podélnou stranou jízdní plochy z jedné podélné strany ny druhou střídavé kroužky.

Střídavé kroužky dle 8.2.058

4096 b
4097 b
4098 b
4098 d
4099 b

Dvoučlenný příčný tah proti sobě

Vždy dva jezdci jedou vedle sebe ve vzájemném držení každý a tvoří jezdeckou dvojici. Obě dvojice jedou příčný tah proti sobě.

Příčný tah proti sobě dle 8.2.065

4105
4106
4107
4108

A Dvoučlenný příčný tah proti sobě dvoučlenné kroužky vlevo

V průběhu cviku musí každá jezdecká dvojice předvést dvoučlenné kroužky vlevo.

Dvoučlenné kroužky vlevo dle 8.2.055

4105 b
4106 b
4107 c-d

B Dvoučlenný příčný tah proti sobě 4 kroužky vlevo

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužek vlevo.

Kroužky vlevo dle 8.2.053

4105 c
4106 c
4107 e-f
4108 b

C Dvoučlenný příčný tah proti sobě 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo

V průběhu cviku musí dva jezdci předvést kroužek vlevo a dva jezdci kroužek vpravo.

Kroužky vlevo dle 8.2.053
Kroužky vpravo dle 8.2.054

4108 c

Objezd 1 kolem 1

Vždy dva jezdci jsou spojeni vzájemným držením ruku v ruce a tvoří jezdeckou dvojici. Obě dvojice se nacházejí na pomyslné přímce, procházející středovým bodem jízdní plochy nebo souběžně k podélné nebo příčné ose. Odstupy mezi dvojicemi musí být stejné. Uvnitř stojící jezdci se nechávají, aniž by sami přišlapovali, plně objet druhým jezdcem v kroužku. Způsob jízdy musí být shodný.

Objezd 1 kolem 1
4116a_gut.mp4
4116
4117

Dvoučlenný mlýn

Vždy dva jezdci jedou mlýn.

Dvoučlenný mlýn dle 8.2.071

4121
4122
4123
4124

A Dvoučlenný mlýn 4 kroužky vpravo

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužek vpravo.

Kroužky vpravo dle 8.2.054

Dvoučlenný mlýn 4 kroužky vpravo
4121b_gut.mp4
4121 b
4124 e

B Dvoučlenný mlýn otáčení (T)

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést 50cm otáčení.

Otáčení dle 8.2.046

Dvoučlenný mlýn otáčení zvednuté kolo vzad b.d. najetý a vyjetý b.d. (původně 4134) T (10,4)
4124d_gut.mp4
4124 d

Dvoučlenný vnitřní prsten

Vždy dva jezdci jedou vnitřní prsten.

Dvoučlenný vnitřní prsten dle 8.2.074

4133
4134

A Dvoučlenný vnitřní prsten 4 kroužky vpravo

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužek vpravo.

Kroužky vpravo dle 8.2.054

4134 d

B Dvoučlenný vnitřní prsten otáčení (T)

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést 50cm otáčení.

Otáčení dle 8.2.046

Dvoučlenný vnitřní prsten otáčení zvednuté kolo vzad b.d. najetý a vyjetý b.d. T (11,7)
4134e_gut.mp4
4134 e

Dvoučlenný vnější prsten

Vždy dva jezdci jedou vnější prsten.

Dvoučlenný vnitřní prsten dle 8.2.077

4135
4136

A Dvoučlenný vnější prsten 4 kroužky vpravo

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužek vpravo.

Kroužky vpravo dle 8.2.054

4136 d

B Dvoučlenný vnější prsten otáčení (T)

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést 50cm otáčení.

Otáčení dle 8.2.046

Dvoučlenný vnější prsten otáčení zvednuté kolo vzad najetý a vyjetý b.d. T (13,1)
4136e_gut.mp4
4136 e

Čtyřčlenný -C- / -O-

Všichni jezdci jedou ve vzájemném držení vedle sebe na společné pomyslné přímce, která probíhá středem jízdní plochy půlkruh / kruh

Půlkruh dle 8.2.043
Kruh dle 8.2.042

4151
4152
4153
4154

A Čtyřčlenný -C- dvoučlenné kroužky vlevo

V průběhu cviku musí být uvolněno vzájemné držení mezi jezdci 2 a 3. Obě vzniklé dvojice z musí předvést dvoučlenné kroužky vlevo.

Dvoučlenné kroužky vlevo dle 8.2.055

4151 c-d
4152 c-d
4153 e-h
4154 c-d

B Čtyřčlenný -C- / -O- 4 kroužky vlevo

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužek vlevo

Kroužky vlevo dle 8.2.053

4151 e-f
4152 e-f
4153 i-l
4154 e-f

C Čtyřčlenný -C- / -O- otáčení

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést 50cm otáčení.

Otáčení dle 8.2.046

4154 g-h

Čtyřčlenný příčný tah

Všichni jezdci jedou vedle sebe ve vzájemném držení příčný tah.

Příčný tah dle 8.2.055

4161
4162
4163
4164

A Čtyřčlenný příčný tah dvoučlenné kroužky vlevo

V průběhu cviku musí být uvolněno vzájemné držení mezi jezdci 2 a 3. Obě vzniklé dvojice musí předvést dvoučlenné kroužky vlevo.

Dvoučlenné kroužky vlevo dle 8.2.055

4161 b
4162 b
4163 c-d
4164 b

B Čtyřčlenný příčný tah dvoučlenné kroužky vpravo

V průběhu cviku musí být uvolněno vzájemné držení mezi jezdci 2 a 3. Obě vzniklé dvojice musí předvést dvoučlenné kroužky vpravo.

Dvoučlenné kroužky vpravo dle 8.2.056

4161 c
4162 c

C Čtyřčlenný příčný tah 4 kroužky vlevo

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužek vlevo.

Kroužky vlevo dle 8.2.053

Čtyřčlenný příčný tah 4 kroužky vlevo zv. kolo vzad b.d.
4164c_gut.mp4
4161 d
4162 d
4163 e-f
4164 c

D Čtyřčlenný příčný tah 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo

V průběhu cviku musí jezdci 1 a 2 předvést kroužek vlevo a jezdci 3 a 4 kroužek vpravo.

Kroužky vlevo dle 8.2.053
Kroužky vpravo dle 8.2.054

4164 d

E Čtyřčlenný příčný tah otáčení

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést 50cm otáčení.

Otáčení dle 8.2.046

Čtyřčlenný příčný tah otáčení zv. kolo vzad b.d.
4164e_4er_Querzug_3Dreh_gut.mp4
4164 e

Objezd 3 kolem 1

Všichni jezdci jsou spojeni vzájemným držením ruku v ruce. Uvnitř stojící jezdec se nechá, aniž by sám přišlapoval, vně stojícími jezdci jednou zcela otočit. Tři ostatní jezdci jedou na pomyslné přímce, která vede středem uvnitř jedoucího jezdce.

Objezd 3 kolem 1 zvednuté kolo bez držení
4173b_gut.mp4
4171
4172
4173
4174

Kočár -C- / -O-

Všichni jezdci objíždějí kolem 4-metrového kruhu. Jezdec 1 se drží pravou rukou za levou rukojeť řídítek jezdce 2. Jezdec 2 se drží levou rukou dozadu za pravé rameno jezdce 3. Jezdec 3 se drží levou rukou dopředu za pravé rameno jezdce 4. Jezdec 4 se drží pravou rukou za levé rameno jezdce 1.

Půlkruh dle 8.2.043
Kruh dle 8.2.042

Kočár -O-
4181b_gut.mp4
4181


Kočár zvednuté kolo -C- / -O-

Všichni jezdci objíždějí kolem 4-metrového kruhu. Jezdec 1 se drží pravou rukou za pravou ruku jezdce 2. Jezdec 2 se drží svou levou rukou za pravou ruku jezdce 3. Jezdec 3 se drží svou levou rukou s pravou ruku jezdce 4. Jezdec 4 se drží svou levou rukou za levou ruku jezdce 1.

Půlkruh dle 8.2.043
Kruh dle 8.2.042

4182


Hadí -C- / -O-

Všichni jezdci objíždějí v levo-pravém střídání šikmo přesazeni za sebou kolem 4-metrového kruhu. Jezdec 1 se drží svou pravou rukou řídítek jezdce 2. Jezdec 2 se drží svou levou rukou řídítek jezdce 3. Jezdec 3 se drží svou levou rukou řídítek jezdce 4. Jezdec 4 drží oběma rukama svá řídítka.

Půlkruh dle 8.2.043
Kruh dle 8.2.042

4183


Řetěz -C- / -O-

Všichni jezdci objíždějí v pravo-levém střídání šikmo přesazeni za sebou kolem 4-metrového kruhu. Jezdec 1 drží oběma rukama svá řídítka. Jezdec 2 se drží jezdce 1 svou levou rukou za pravé rameno. Jezdec 3 se drží jezdce 2 svou pravou rukou za levé rameno. Jezdec 4 se drží jezdce 3 svou levou rukou za pravé rameno.

Půlkruh dle 8.2.043
Kruh dle 8.2.042

Řetěz -O-
4191b_gut.mp4
4191


Řetěz zvednuté kolo -C- / -O-

Všichni jezdci objíždějí v pravo-levém střídání šikmo přesazeni za sebou kolem 4-metrového kruhu. Jezdec 1 drží oběma rukama svá řídítka. Jezdec 2 se drží jezdce 1 svou levou rukou za pravé rameno. Jezdec 3 se drží jezdce 2 svou pravou rukou za levé rameno. Jezdec 4 se drží jezdce 3 svou levou rukou za pravé rameno.

Půlkruh dle 8.2.043
Kruh dle 8.2.042

4192


Držení sedla -C- / -O-

Všichni jezdci objíždějí šikmo přesazeni za sebou kolem 4-metrového kruhu. Jezdec 1 drží oběma rukama svá řidítka. Jezdec 2 se drží jezdce 1 svou levou rukou za sedlo. Jezdec 3 se drží jezdce 2 svou levou rukou za sedlo. Jezdec 4 se drží jezdce 3 svou levou rukou za sedlo.

Půlkruh dle 8.2.043
Kruh dle 8.2.042

4196


A Držení sedla průtah

Výchozí polohou je držení za sedlo.

Jezdci 1 a 2 jsou spojeni vzájemným držením levýma rukama. Jezdci 2, 3 a 4 jsou nadále vzájemně spojeni držením za sedlo a projíždějí podél vnitřní strany jezdce 1. Tím jedou průtah.

Konec cviku: jakmile je obnoveno držení za sedlo nebo je zaujat prsten v držení za sedlo (viz cvik 4198)

Držení sedla průtah
4197a_gut.mp4
4197 a

Držení sedla prsten

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem středového bodu jízdní plochy.

Jezdec 1 se drží jezdce 4 levou rukou za sedlo. Jezdec 2 se drží jezdce 1 levou rukou za sedlo. Jezdec 3 se drží jezdce 2 levou rukou za sedlo. Jezdec 4 se drží jezdce 3 levou rukou za sedlo.

Konec cviku: po ujetí nejméně celé dráhy kolem středu jízdní plochy.

4198
4199

A Držení sedla prsten 4 kroužky vpravo

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužek vpravo.

Kroužky vpravo dle 8.2.054

4198 b

Dvoučlenný okřídlený mlýn

Všichni jezdci jedou dvoučlenný okřídlený mlýn

Dvoučlenný okřídlený mlýn dle 8.2.072

Dvoučlenný okřídlený mlýn
4211a_gut.mp4
Dvoučlenný okřídlený mlýn zv. kolo vzad b.d.
4214a_gut.mp4
4211
4212
4212
4213
4214

A Dvoučlenný okřídlený mlýn půlobjezd dvoučlenné kroužky vpravo / dvoučlenný okřídlený mlýn dvoučlenné kroužky vpravo

V průběhu cviku musí být uvolněno vzájemné držení mezi vnějšími jezdec. Obě vzniklé dvojice musí předvést dvoučlenné kroužky vpravo.

Dvoučlenné kroužky vpravo dle 8.2.056

4211 b-c
4212 b-c
4214 e-f

B Dvoučlenný okřídlený mlýn půlobjezd 4 kroužky vpravo / dvoučlenný okřídlený mlýn 4 kroužky vpravo

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužek vpravo.

Kroužky vpravo dle 8.2.054

Dvoučlenný okřídlený mlýn 4 kroužky vpravo zv. kolo vzad b.d. najetý b.d.
4214k_gut.mp4
4211 d-e
4214 g-l

C Dvoučlenný okřídlený půlobjezd mlýn s 2 kroužky vpravo

V průběhu cviku musí být uvolněno vzájemné držení mezi oběma vnějšími jezdci a předveden kroužek vpravo.

Mlýn dle 8.2.070
Kroužky vpravo dle 8.2.054

4214 d

D Dvoučlenný okřídlený mlýn s otáčením (T)

V průběhu cviku musí být uvolněno vzájemné držení mezi oběma vnějšími jezdci a předvedeno 50cm otáčení na společné ose, která prochází středem jízdní plochy. Oba vnitřní jezdci jedou mlýn.

50cm otáčení dle 8.2.046
Mlýn dle 8.2.070

4233 c

Dvoučlenný okřídlený mlýn

Všichni jezdci jedou dvoučlenný okřídlený mlýn

Dvoučlenný okřídlený mlýn dle 8.2.072

Dvoučlenný okřídlený prsten zvednuté kolo vzad bez držení
4224a_gut.mp4
4223
4224

Dvoučlenný okřídlený mlýn s 2 za sebou -O-

Všichni jezdci jsou ve vzájemném držení ve dvoučlenném okřídleném mlýnu. Oba vnější jezdci současně opustí držení a jedou za sebou kruh. Oba vnitřní jezdci jedou mlýn.

Konec cviku: jakmile jezdci současně a v jízdě opět dosáhnou výchozí pozice.

Mlýn dle 8.2.070
Kruh dle 8.2.042

4230 a
4231 a
4232 a-b
4233 a

Dvoučlenný okřídlený prsten s 2 za sebou -O-

Všichni jezdci jsou ve vzájemném držení ve dvoučlenném okřídleném prsten. Oba vnější jezdci současně opustí držení a jedou za sebou kruh. Oba vnitřní jezdci jedou vnitřní prsten.

Konec cviku: jakmile jezdci současně a v jízdě opět dosáhnou výchozí pozice.

Vnitřní prsten dle 8.2.073
Kruh dle 8.2.042

4232 c-d
4233 b

Mlýn

Všichni jezdci jedou mlýn.

Mlýn dle 8.2.070

Mlýn zv.kolo vzad b.d.
4244a_gut.mp4
4241
4242
4243
4244

A Mlýn 4 kroužky vpravo

V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužek vpravo.

Kroužky vpravo dle 8.2.054

4241 b
4244 d-e

Vnitřní prsten kolem 1

Tři jezdci jedou vnitřní prsten okolo čtvrtého jezdce. Čtvrtý jezdec je libovolným způsobem držení spojen s jedním z ostatních tří jezdců a nechává se, aniž by přišlapoval, otáčet kolem své osy. Cvik musí být jet uvnitř 4-metrového kruhu.

Vnitřní prsten dle 8.2.073

Vnitřní prsten kolem 1 zv.kolo vzad najetý a vyjetý b.d.
4252c_gut.mp4
4251
4252

Vnitřní prsten / Vnitřní prsten (T)

Všichni jezdci jedou vnitřní prsten.

Vnitřní prsten dle 8.2.073

Vnitřní prsten zv.kolo vzad
4259a_gut.mp4
Vnitřní prsten zv.kolo vzad najetý a vyjetý b.d.
4259c_gut.mp4
Vnitřní prsten zv.kolo vzad natočený a vyjetý b.d. T (8,5)
4259e_gut.mp4
4258
4259

Střídavý prsten /Střídavý prsten (T)

Všichni jezdci jedou střídavý prsten.

Střídavý prsten dle 8.2.078

Střídavý prsten zvednuté kolo
4267a_gut.mp4
Střídavý prsten zvednuté kolo vzad
4268a_gut.mp4
Střídavý prsten zvednuté kolo vzad najetý a vyjetý b.d.
4268d_gut.mp4
4267 a
4267 c-f
4268 a
4268 c-e

Střídavý prsten půlobjezd-vnitřní prsten půlobjezd

Výchozí polohou je střídavý prsten. Po polovičním objezdu jezdci přehmátnou na vnitřní prsten. Přehmátnutí ze střídavého prstenu do vnitřního prstenu musí být provedeno současně a za jízdy. Konec cviku: po ujetí druhého půlobjezdu ve vnitřním prstenu.

Střídavý prsten dle 8.2.078
Vnitřní prsten dle 8.2.073

4267 b
4268 b

Vnější prsten

Všichni jezdci jedou vnější prsten.

Vnější prsten dle 8.2.076

Vnější prsten zvednuté kolo vzad najetý a vyjetý bez držení
4273c_gut.mp4
4272 a-e
4273 a-c

Vnější prsten půlobjezd-vnitřní prsten půlobjezd

Výchozí polohou je vnější prsten. Po polovičním objezdu jezdci přehmátnou na vnitřní prsten. Přehmátnutí ze střídavého prstenu do vnitřního prstenu musí být provedeno současně a za jízdy. Konec cviku: po ujetí druhého půlobjezdu ve vnitřním prstenu.

Vnější prsten dle 8.2.076
Vnitřní prsten dle 8.2.073

4272 f
4273 d

Vnější prsten 4 kroužky vpravo

Všichni jezdci jedou vnější prsten. V průběhu cviku musí každý jezdec předvést kroužek vpravo.

Vnější prsten dle 8.2.076
Kroužky vpravo dle 8.2.054

4273 e


Brána průjezd; Brána synchronně; Brána proti sobě současně; Kroužky brána současně

Dva jezdci tvoří bránu.

Začátek cviku: 2 metry před prvním projetím brány.

Konec cviku: 2 metry po projetí posledním jezdcem. . Brána stojí nejméně tak dlouho, jak projíždějící jezdci jedou předepsanou dráhu.

4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4290

A Brána 1/2 průjezd; Brána

Druzí dva jezdci projedou, každý jednou, ve stejných odstupech za sebou vždy jedenkrát (1/2 průjezd)/vždy dvakrát (Brána) meziprostorem, který tvoří brána. Přitom tito oba jezdci objíždí jeden z bránu tvořících jezdců.

Brána zv.kolo vzad b.d.
4283b_gut.mp4
4280 a-b
4281 a-b
4282 a-d
4283 a-b

B Brána ½ průjezd synchronně; Brána synchronně

Druzí dva jezdci projedou na společné ose, rovnoběžné s dlouhou nebo krátkou stranou jízdní plochy, každý jednou, vždy jedenkrát (1/2 průjezd proti sobě) / vždy dvakrát (Brána proti sobě) meziprostorem, který tvoří druzí dva jezdci.

Druzí dva jezdci projedou, každý jednou, ve stejných odstupech za sebou meziprostorem, který tvoří brána. Přitom tito oba jezdci objíždí jeden z bránu tvořících jezdců.

4280 c-d
4281 c-d
4285 a-d
4286 a-b

C Brána proti sobě současně

Druzí dva jezdci objíždějí každý jednoho ze stojících jezdců. Přitom projedou současně dvakrát meziprostorem, který je vytvořen branou.

4280 e
4281 e
4284 a
4287 a-b

D Kroužky brána synchronně

Jeden ze dvou jezdců jede okolo jednoho jezdce, tvořící bránu a předvede dva kroužky vlevo. Druhý ze dvou jezdců jede okolo jednoho jezdce, tvořící bránu a předvede dva kroužky vpravo. Přitom oba jezdci projedou dvakrát současně meziprostorem, který je tvořen branou.

Kroužky vlevo dle 8.2.053
Kroužky vpravo dle 8.2.054

Kroužky brána současně zv.kolo vzad b.d.
4290a_gut_laengs.mp4
4290 a

Brána proti sobě současně stř.kroužky

Dva jezdci tvoří bránu. Druzí dva jezdci jedou střídavé kroužky o stejné velikosti a tvaru. Přitom projedou současně dvakrát meziprostorem, který je vytvořen branou.

Střídavé kroužky musí začínat vždy na jedné polovině jízdní. Jízdní plocha je dělena podélnou nebo příčnou osou.

Začátek cviku: nejpozději 2 metry před prvním průjezdem

Konec cviku: nejméně 2 metry po posledním průjezdu brány. Brána stojí nejméně tak dlouho, než projíždějící jezdci nezaujmou výchozí pozici.

Brána dle 8.2.079
Střídavé kroužky dle 8.2.058

4281 f
4298 a

Mlýn ½ průjezd synchronně; Mlýn synchronně/ s bránou proti sobě současně

Dva jezdci jedou mlýn.

Začátek cviku: nejpozději 2 metry před prvním průjezdem

Konec cviku: nejméně 2 metry po posledním průjezdu brány. Mlýn je jet nejméně tak dlouho, než mlýn projíždějící jezdci neujedou předepsanou dráhu cviku.

Mlýn dle 8.2.070

4284
4288
4289

A Mlýn ½ průjezd synchronně

Druzí dva jezdci jedou posunuti o 1/2 dráhy, každý na jedné polovině jízdní plochy vždy jednou meziprostorem, který je vytvořen mlýnem. Jízdní plocha je půlena podélnou nebo příčnou osou. Pro průjezd smí být opuštěna vlastní polovina jízdní plochy.

4288 a

B Mlýn průjezd synchronně

Druzí dva jezdci jedou posunuti o 1/2 dráhy, každý na jedné polovině jízdní plochy vždy dvakrát meziprostorem, který je vytvořen mlýnem. Jízdní plocha je půlena podélnou nebo příčnou osou. Pro průjezd smí být opuštěna vlastní polovina jízdní plochy.

4288 b
4289 a

C Mlýn s bránou proti sobě současně

Druzí dva jezdci jedou vždy kolem bodu dvakrát, současně meziprostorem, který tvoří mlýn jedoucí jezdci.

4284 b
4289 b

Dvojitá brána

Tři jezdci tvoří dvojitou bránu. Čtvrtý jezdec projede střídavě dvakrát oběma meziprostory, které tvoří dvojitá brána.

Začátek cviku: 2 metry před prvním průjezdem

Konec cviku: 2 metry po posledním průjezdu. Brána stojí nejméně tak dlouho, jak projíždějící jezdec jede předepsanou dráhu.

Dvojitá brána dle 8.2.080

Dvojitá brána zvednuté kolo vzad bez držení
4293a_gut_laengs.mp4
Dvojitá brána zvednuté kolo vzad bez držení
4293a_gut_quer.mp4
   
4291 a
4292 a
4293 a

Hadovitý průjezd dvojitou bránou

Tři jezdci tvoří dvojitou bránu. Čtvrtý jezdec projede minimálně dvakrát oběma meziprostory, které tvoří dvojitá brána. Přitom jede meziprostorem minimálně dvakrát a po každém průjezdu změní směr.

Začátek cviku: 2 metry před prvním průjezdem

Konec cviku: 2 metry po posledním průjezdu. Brána stojí nejméně tak dlouho, než projíždějící jezdec ujede předepsanou dráhu.

Dvojitá brána dle 8.2.080

4292 b
4294 a

Turbína dvojitá brána proti sobě

Tři jezdci jedou turbínu. Čtvrtý jezdec projíždí střídavě oběma meziprostory, které tvoří turbína. Každý meziprostor musí být v průběhu cviku projet nejméně dvakrát.

Začátek cviku: 2 metry před prvním průjezdem

Konec cviku: 2 metry po posledním průjezdu.

Turbína se jede nejméně tak dlouho, jak projíždějící jezdec jede předepsanou dráhu.

Turbína dle 8.2.081
Proti sobě dle 8.2.036

4293 b


Turbína hadovitý průjezd dvojitou bránou proti sobě

Tři jezdci jedou turbínu. Čtvrtý jezdec projede pohybujícím se meziprostorem, který tvoří turbína. Každý meziprostor musí v průběhu cviku být projet nejméně dvakrát. Po každém průjezdu změní jezdec směr jízdy.

Začátek cviku: 2 metry před prvním průjezdem

Konec cviku: 2 metry po posledním průjezdu. Turbína je tvořena tak dlouho, než projíždějící jezdec ujede předepsanou dráhu.

Turbína dle 8.2.081
Proti sobě dle 8.2.036

Turbína hadovitý průjezd dvojitou bránou proti sobě zv.kolo vzad b.d.
4294b_gut.mp4
4294 b


Brána stř.kroužky

Dva jezdci tvoří bránu. Druzí dva jezdci projedou ve stejných odstupech střídavé kroužky o stejné velikosti a tvaru. Přitom projedou dvakrát meziprostorem, který tvoří brána.

Začátek cviku: nejpozději 2 metry před prvním průjezdem

Konec cviku: nejméně 2 metry po posledním průjezdu. Brána stojí nejméně tak dlouho, než projíždějící jezdci nezaujmou výchozí pozici.

Brána dle 8.2.079
Střídavé kroužky dle 8.2.058

4296 a
4297 a

Mlýn s bránou proti sobě stř.kroužky současně

Dva jezdci jedou mlýn. Druzí dva jezdci jedou střídavé kroužky o stejné velikosti a tvaru. Přitom projedou současně dvakrát meziprostorem, který tvoří mlýn. Kroužky začínají vždy na jedné polovině jízdní plochy. Jízdní plocha je dělena podélnou nebo příčnou osou.

Začátek cviku: nejpozději 2 metry před prvním průjezdem

Konec cviku: nejméně 2 metry po posledním průjezdu brány. Mlýn stojí nejméně tak dlouho, než projíždějící jezdci nezaujmou výchozí pozici.

Mlýn dle 8.2.070
Střídavé kroužky dle 8.2.058

Mlýn s bránou proti sobě současně stř. kroužky zv.kolo vzad b.d.
4298b_gut.mp4
4298 b


Brána-prsten 1/2 průjezd/ Brána-prsten

Dva jezdci tvoří bránu. Druzí dva jezdci projedou každý jednou (1/2 průjezd) / dvakrát (brána-prsten) ve stejných odstupech za sebou meziprostorem, který tvoří brána. Přitom tito jezdci tvoří vnitřní prsten.

Konec cviku: brána stojí nejméně tak dlouho, dokud projíždějící jezdci jedou předepsanou dráhu.

Brána-prsten průjezd zv.kolo vzad
4307b_gut.mp4
4307 a-b

Kompas s vnitřním prstenem proti sobě

Dva jezdci stojí uvnitř 4 metrového kruhu, přičemž jeden jezdec stojí na středu jízdní plochy. Jsou spojeni vzájemným držením ruku v ruce. V průběhu cviku objíždí jezdec na středu jízdní plochy stojícího jezdce. Přitom se jezdec stojící na středu jízdní plochy otáčí bez šlapání kolem své osy. Jezdci tímto tvoří kompas. Druzí dva jezdci projedou proti sobě každý dvakrát ve stejných odstupech za sebou meziprostorem, který tvoří kompas. Přitom tvoří vnitřní prsten okolo jezdce, který je na středu jízdní plochy. Část cviku bude jeta po směru hodinových ručiček, druhá část proti směru hodinových ručiček.

Konec cviku: po objetí kompletního kompasu a po ujetí kompletní dráhy cviku jezdci jedoucími vnitřní prsten.

Vnitřní prsten dle 8.2.073
Proti sobě dle 8.2.036

4307 c


Vnitřní hvězda

Všichni jezdci jedou vnitřní hvězdu

Vnitřní hvězda dle 8.2.061

Vnitřní hvězda zvednuté kolo 2 čl. najetá b.d.
4317b_gut.mp4
Vnitřní hvězda zvednuté kolo 4 čl. najetá b.d.
4317c_gut.mp4
4316 a
4317 a-f

Vnitřní hvězda 4 kroužky vlevo

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem 4-metrového kruhu. V průběhu cviku musí zajet všichni jezdci kroužek vlevo. Po dojetí kroužku vytvoří jezdci okolo středu jízdní plochy vnitřní hvězdu.

Kroužky vlevo dle 8.2.053
Vnitřní hvězda dle 8.2.061

4316 b
4317 g

Vnitřní hvězda 4 kroužky vpravo

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem 4-metrového kruhu. V průběhu cviku musí zajet všichni jezdci kroužek vpravo. Po dojetí kroužku vytvoří jezdci okolo středu jízdní plochy vnitřní hvězdu.

Kroužky vpravo dle 8.2.054
Vnitřní hvězda dle 8.2.061

4317 h


Vnější hvězda

Všichni jezdci stojí ve vnější hvězdě.

Vnější hvězda dle 8.2.062

4326 a-b
4328 a-d

Vnější hvězda 4 kroužky vlevo

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem 4-metrového kruhu. V průběhu cviku musí zajet všichni jezdci současně kroužek vlevo. Po dojetí kroužku vytvoří jezdci okolo středu jízdní plochy vnější hvězdu.

Kroužky vlevo dle 8.2.053
Vnější hvězda dle 8.2.062

4326 c
4328 e

Vnější hvězda 4 kroužky vpravo

Všichni jezdci jedou ve stejných odstupech za sebou kolem 4-metrového kruhu. V průběhu cviku musí zajet všichni jezdci současně kroužek vpravo. Po dojetí kroužku vytvoří jezdci okolo středu jízdní plochy vnější hvězdu.

Kroužky vpravo dle 8.2.054
Vnější hvězda dle 8.2.062

4328 f


Střídavá hvězda

Všichni jezdci stojí ve střídavé hvězdě.

Střídavá hvězda dle 8.2.063

4327


Vnitřní hvězda ½ / 1 otočka

Výchozí polohou je vnitřní hvězda. V průběhu cviku se uvolní vzájemné držení a každý z jezdců provede ½ / 1 otočku.

Konec cviku: ve vnější / vnitřní hvězdě.

Vnitřní hvězda dle 8.2.061
Vnější hvězda dle 8.2.062
Otočka dle 8.2.047

Vnitřní hvězda / vnější hvězda zvednuté kolo 1 otočka
4331b_gut.mp4
4331


Zvednuté kolo dvoučlenné otočky

Vždy dva jezdci stojí spojeni ve vzájemném držení ruku v ruce. V průběhu cviku se uvolní současně vzájemná držení a všichni jezdci provedou od ½ do maximálně 4 polovičních otoček.

Otočka dle 8.2.047

4341


Zvednuté kolo čtyřčlenné otočky

Všichni jezdci stojí na společné ose a jsou spojeni ve vzájemném držení ruku v ruce. V průběhu cviku se uvolní současně vzájemná držení a všichni jezdci provedou od ½ do maximálně 4 polovičních otoček.

Otočka dle 8.2.047

Zvednuté kolo čtyřčlenné 1 1/2 otočky
4342c_gut.mp4
Zvednuté kolo čtyřčlenné 2 otočky
4342d_gut.mp4
4342

§ Krasojízda šestic

8.3.015  Krasojízda šestic

Tato část není přeložena do Českého jazyka.


TEXT 6001 6001
6002
6003
6004

A TEXT 6001-A 6001 c-d
6002 c-d
6003 e-h
6004 c-d

B TEXT 6001-B 6001 e-f
6004 e-f

C TEXT 6001-C 6001 g-h
6004 g-h

TEXT 6001i 6001 i
6002 e
6004 i

TEXT 6006a 6006 a

A TEXT 6006-A 6006 b

TEXT 6007a 6007 a
6008 a
6010 a

TEXT 6007b 6007 b
6008 b
6010 b

TEXT 6007c 6007 c
6008 c
6010 c

TEXT 6011 6011

A TEXT 6011-A 6011 b

TEXT 6012 6012

A TEXT 6012-A 6012 b

TEXT 6013 6013

A TEXT 6013-A 6013 b

B TEXT 6013-B 6013 c

C TEXT 6013-C 6013 d

D TEXT 6013-D 6013 e

E TEXT 6013-E 6013 f

TEXT 6014 6014

TEXT 6015a 6015 a
6016 a

TEXT 6015b 6015 b
6016 b

TEXT 6017 6017
6018

A TEXT 6017-A 6017 b
6018 b

TEXT 6024 6024


TEXT 6025 6025


TEXT 6026 6026
6027
6028
6029

A TEXT 6026-A 6026 c-d
6027 c-d
6028 e-h
6029 c-d

TEXT 6039 6039
6040

A TEXT 6039-A 6039 b
6040 c

B TEXT 6039-B 6039 c
6040 b

C TEXT 6039-C 6039 d

D TEXT 6039-D 6039 e

TEXT 6039f 6039 f
6040 d
6042 a

TEXT 6039g 6039 g
6040 e
6042 b

TEXT 6042c 6042 c


TEXT 6052 6052
6053

A TEXT 6052-A 6052 b
6053 b

TEXT 6061a 6061 a
6062 a
6063 a-b
6064 a

TEXT 6081 6081
6082
6083
6084

A TEXT 6081-A 6081 c-d
6082 c-d
6083 e-h

B TEXT 6081-B 6081 e-f
6082 e-f
6083 i-l
6084 e-f

TEXT 6091 6091
6092

A TEXT 6091-A 6091 b

B TEXT 6091-B 6091 c

C TEXT 6091-C 6091 d

D TEXT 6092-D 6092 b

TEXT 6093 6093

A TEXT 6093-A 6093 a

B TEXT 6093-B 6093 b

C TEXT 6093-C 6093 c

TEXT 6096 6096
6097
6098
6099

A TEXT 6096-A 6096 b
6097 b
6098 c-d
6099 b

B TEXT 6096-B 6096 c
6098 e
6099 c

C TEXT 6096-C 6096 d
6097 c
6098 f-g
6099 d

TEXT 6106a 6106 a
6107 a
6108 a
6108 c
6109 a

TEXT 6106b 6106 b
6107 b
6108 b
6108 d
6109 b

TEXT 6121 6121
6122
6123
6124

A TEXT 6121-A 6121 b
6124 e

B TEXT 6124-B 6124 d

TEXT 6133 6133
6134

A TEXT 6134-A 6134 d

B TEXT 6134-B 6134 e

TEXT 6135 6135
6136

A TEXT 6136-A 6136 d

B TEXT 6136-B 6136 e

TEXT 6151 6151
6152
6153
6154

A TEXT 6151-A 6151 c-d
6152 c-d
6153 e-h
6154 c-d

TEXT 6165 6165
6166
6167
6168

A TEXT 6165-A 6165 b
6166 b
6167 c-d
6168 b

B TEXT 6165-B 6165 c
6166 c
6168 c

TEXT 6170 6170
6171
6172
6173

A TEXT 6170-A 6170 b
6171 b
6172 c-d
6173 b

TEXT 6184 6184
6185

TEXT 6186 6186
6187

TEXT 6208 6208
6209

A TEXT 6209-A 6209 d

TEXT 6216 6216
6217
6218
6219

A TEXT 6219-A 6219 d

TEXT 6228 6228
6229

A TEXT 6229-A 6229 c-d

TEXT 6236 6236
6237

A TEXT 6236-A 6236 f
6237 d

TEXT 6238 6238


TEXT 6251 6251
6252

TEXT 6271 6271
6272
6273
6274

A TEXT 6271-A 6271 c-d
6272 c-d
6273 e-h
6274 c-d

B TEXT 6271-B 6271 e-f
6272 e-f
6273 i-l
6274 e-f

TEXT 6281 6281
6282
6283
6284

A TEXT 6281-A 6281 b
6282 b
6283 c-d
6284 b

B TEXT 6281-B 6281 c
6282 c

C TEXT 6281-C 6281 d
6282 d
6283 e-f
6284 c

D TEXT 6284-D 6284 d

E TEXT 6284-E 6284 e

TEXT 6291 6291
6292
6293
6294

TEXT 6301 6301


TEXT 6302 6302


TEXT 6311 6311


TEXT 6316 6316


TEXT 6317 6317


TEXT 6321 6321
6322

A TEXT 6322-A 6322 a

TEXT 6323 6323
6324

A TEXT 6323-A 6323 b

TEXT 6331 6331
6332
6333

A TEXT 6331-A 6331 a
6332 a-b
6333 a

B TEXT 6331-B 6331 b
6332 c-d
6333 b

TEXT 6341 6341
6342
6343
6344

A TEXT 6341-A 6341 b-c
6344 e-f

B TEXT 6344-B 6344 d

TEXT 6351 6351
6352
6352
6353
6354
6378

A TEXT 6351-A 6351 b-c
6352 b-c
6354 e-f

B TEXT 6351-B 6351 d-e
6354 g-l

C TEXT 6354-C 6354 d

D TEXT 6378-D 6378 c

TEXT 6363 6363
6364

TEXT 6371a 6371 a
6372 a-b
6373 a

TEXT 6371b 6371 b
6372 c-d
6373 b

TEXT 6375a 6375 a
6376 a
6377 a-b
6378 a

TEXT 6377c 6377 c-d
6378 b

TEXT 6386 6386
6387
6388
6389

A TEXT 6386-A 6386 b
6389 d-e

TEXT 6396 6396
6396
6397
6397

A TEXT 6396-A 6396 d
6396 g
6397 c
6397 e

TEXT 6403 6403
6404

TEXT 6412a 6412 a
6412 c-f
6413 a
6413 c-e

TEXT 6412b 6412 b
6413 b

TEXT 6417a 6417 a-e
6418 a-c

A TEXT 6418-A 6418 e

TEXT 6417f 6417 f
6418 d

TEXT 6425 6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6435

A TEXT 6425-A 6425 a-b
6426 a-b
6427 a-d
6428

B TEXT 6425-B 6425 c-d
6426 c-d
6430
6431

C TEXT 6425-C 6425 e
6426 e
6429 a
6432 a

D TEXT 6425-D 6435 a

TEXT 6429 6429
6433
6434

A TEXT 6433-A 6433
6434 a

B TEXT 6432-B 6432 b
6434 b

TEXT 6436 6436
6437
6438

A TEXT 6436-A 6436 a
6437 a
6438 a

B TEXT 6436-B 6436 b
6437 c
6438 c

TEXT 6437b 6437 b
6441 a

TEXT 6438b 6438 b


TEXT 6442 6442
6443

TEXT 6452 6452
6453

TEXT 6462 6462
6463

TEXT 6471a 6471 a
6472 a-f

TEXT 6471b 6471 b
6472 g

TEXT 6472h 6472 h


TEXT 6481a 6481 a-b
6483 a-d

TEXT 6481c 6481 c
6483 e

TEXT 6483f 6483 f


TEXT 6482 6482


TEXT 6485 6485


TEXT 6486 6486


TEXT 6496a 6496 a-d

TEXT 6496e 6496 e-h

TEXT 6497 6497

KAPITOLA IV-hodnocení

§ Všeobecná pravidla k hodnocení

8.4.001  Začátek hodnocení

Jakmile se nachází jeden ze sportovců uvnitř jízdní plochy, začíná hodnocení. Viz 8.2.004

8.4.002  Konec hodnocení

Pravidla pro konec hodnocení viz 8.2.005

§ Hodnocení nesnadnosti

8.4.003  Pro hodnocení nesnadnosti platí:

Všeobecná pravidla (kapitola I), specifická pravidla (kapitola II) a popisy cviků (kapitola III). Při hodnocení nesnadnosti je nutno odečíst všechny chyby obsažené v níže uvedených směrnicích, ke kterým došlo v průběhu jízdního programu.

8.4.004  Pořadí

Cviky vynechané v řadě uvedeného jízdního programu jsou sníženy o 100%.

Při změně pořadí cviků rozhodují rozhodčí v daném případě o nutné srážce rozhodnutím většiny hlasů.

8.4.005  Prezentace

Pokud se jezdci neprezentují stojem na jízdní ploše, uděluje se ztráta 100% za první cvik jízdního programu.

8.4.006  Začátek jízdního programu

Jízdní program začíná zřetelně slyšitelným zvoláním „START“ jezdcem. Pokud se tak nestane, odečítá se 100% pro první cvik jízdního programu.

8.4.007  Začátek cviku

1. Každý cvik začíná zaujmutím předepsaného postavení, pokud je to nutné, v předepsaném držení a splněním podmínek popisu v seznamu cviků. Odchylky jsou ohodnoceny ztrátou 100%.

2. Tahy začínají nezávisle na vzdálenosti od ohraničení jízdní plochy, ale končí 1 m od ohraničení jízdní plochy. Udělení ztráty je závislé na délce dráhy cviku.

3. Poloviční osmy -S- začínají nezávisle na podélné nebo příčné ose dosažením předepsané pozici cviku. Udělení ztráty je závislé na délce dráhy cviku.

4. Kruhy proti sobě a osmy proti sobě začínají nezávisle na doteku rukou vždy nad středem jízdní plochy. Udělení ztráty je závislé na délce dráhy cviku.

5. Pokud není proveden dotyk rukou nad středem jízdní plochy na začátku nebo/a na konci dráhy cviku, u cviků, kde je to předepsáno, uděluje se ztráta 10%.

8.4.008  Nerozlišitelnost cviku

Všechny cviky na oceňovacím archu musí být předvedeny dle odpovídajícího popisu. Odchylky jsou hodnoceny ztrátou 100%.

8.4.009  Dráha cviků

Dráha cviku je označením pro průběh cviku, tak, jak je určen ve specifických pravidlech (kapitola II), v popisu cviků (kapitola III) nebo odpovídajícím seznamu cviků (kapitola V)

Všechny, v oceňovacím archu uvedené cviky musí být předvedeny od počátku do konce předepsaným způsobem jízdy a provedení všemi sportovci společně po celou dráhu cviku. Pro počátek a konec je rozhodující je osa těla.

 1. Snížení bodové hodnoty, pokud je předvedeno méně než 1/2 dráhy cviku … 100%
 2. Snížení bodové hodnoty, pokud je předvedeno méně než 9/10 dráhy cviku … 50%
 3. Snížení bodové hodnoty, pokud je předvedeno méně, než celková dráha cviku… 10%
 4. Při nekorektním spuštění předního kola delším než 1 sekunda, je dráha cviku ukončena.
 5. Při pádu nebo postavení na jízdní plochu delším než 1 sekunda, je dráha cviku ukončena.
 6. Při nedovoleném opírání a/nebo dotýkání se delším než 1 sekunda, je dráha cviku ukončena.
 7. Pokud při -S-, nebo -8- závodník mine střed jízdní plochy o více jak 75cm, následuje ztráta odpovídající chybějící dráze cviku.
 8. Pokud se jezdec dotkne řídítek, kola nebo druhého jezdce během cviků jetých bez držení déle než 1 sekundu, je dráha cviku ukončena.

8.4.010  Taktické cviky (pro jednotlivce a dvojice)

Taktické rozšíření cviku bude hodnoceno, jakmile bude rozpoznatelné, že rozšíření cviku započalo. Srážky za obtížnost se udělují dle chybějící dráhy cviku dle článku 8.4.009. Požadovaná dráha cviku je včetně taktického rozšíření.

8.4.011  Napovídání cviků

Za napovídané nebo ukazované cviky z místa mimo jízdní plochu se odepisuje ztráta 100%

8.4.012  Konec jízdy doby

Všechny cviky soutěžní sestavy musí být předvedeny v průběhu jízdní doby. Jestliže uplyne čas před ukončením soutěžní jízdy, odečítají se ztráty za nepředvedené části cviků nebo za samotné cviky. (výjimka pro hvězdy platí článek 8.4.025)

Ukončením posledního cviku končí soutěžní jízda.

Doplnění pro krasojízdu jednotlivců a dvojic

8.4.013  Držení  těla

 1. Propnutí nohou: odchylka propnutí v kolenou (od linie v přímce) více jak 20° ztráta 100%
 2. Sehnuté stoje, obrácené sehnuté stoje a klek na sedle: odchylka natažené nohy o více než 20° od předepsané linie v přímce dolů ztráta 100%
 3. Sehnuté stoje a obrácený stoj: pokud je natažená noha níže než stojící noha ztráta 100%
 4. Leh na řídítkách: odchylka horní části trupu více jak 10° od předepsané linie v přímce ztráta 100%
 5. Prapory: odchylky od předepsané linie v přímce více jak 10° ztráta 100%
 6. Vzpěry a všechny další cviky s předepsaným vodorovným držením nohou:
  a) Za odchylky natažených nohou směrem dolů od předepsané polohy ztráta 100%
  b) Za odchylky natažených nohou směrem nahoru o více než 20° od předepsané polohy ztráta 100%
 7. Roznožky:
  a) Odchylka nohou dolů z předepsané pozice ztráta 100%
  b) Odchylka nohou nahoru o více než 20° z předepsané pozice ztráta 100%
  c) Není-li u roznožky dosažen úhel roznožení alespoň 70° ztráta 100%

8.4.014  Přechody

 1. Při přechodech nesmí – podle kapitoly II specifických pravidel a kapitoly V seznamu cviků – závodník zůstat v pozici známé jako cvik po dobu delší než 1 sekunda, jinak se odepisuje ztráta 50%
 2. Při přechodech nesmí – podle kapitoly II specifických pravidel a kapitoly V seznamu cviků – závodník jet v pozici, která není známá jako cvik dráhu více jak 2 metry, jinak se odepisuje ztráta 50%

8.4.015  Maute skok a otočka na řídítkách

 1. Pokud závodník při Maute skoku nedosáhne nohama nebo jen jednou nohou řídítek uděluje se ztráta 100%
 2. Pokud závodník při Maute skoku dosáhne nohama řídítek, ale nezaujme stoj, uděluje se ztráta 50%
 3. Pokud chybí 2 metry v jízdě, uděluje se ztráta 10%

8.4.016  Zakončovací  cviky

 1. Během roznoženém skoku se nedotknou ruce /ruka nohou, uděluje se ztráta 100%
 2. Vzpřímené skoky musí být provedeny nohama sounož, v nejvyšším bodě musí být paže kolmo vzhůru, jinak se uděluje ztráta 100%
 3. Není-li přemet ze stoje o rukou proveden nad řídítky s nohama sounož (setrvání není vyžadováno), uděluje se ztráta 100%
 4. Není-li na závěr zakončovacího cviku ve stoji drženo kolo, uděluje se ztráta 10%

Doplnění pro krasojízdu dvojic

8.4.017  Cviky uvnitř 4 m kruhu

Část cviku, který má být proveden dle kapitoly II §5 dráha cviku s držením na středu jízdní plochy, je provedena vně 4- metrového kruhu, uděluje se ztráta 50%

Směrodatný je střed cviku.

8.4.018  Současné provedení cviků na dvou kolech

 1. Přechody / skoky do stojů ze sedů v sedle
  a) přechody a skoky do stojů ze sedu v sedle na dvou kolech, které nejsou předvedeny současně, uděluje se ztráta 50%.
  b) pokud jeden sportovec dosáhne konečné polohy dříve, než druhý přechod/skok ze sedu v sedle započal, jedná se o nesoučasné provedení.
 2. Maute skok a obrat na řídítkách
  a) při Maute skoku musí druhý jezdec začít skok dříve, než první ukončil svojí 2 m jízdu po skoku, jinak se uděluje ztráta 50%
  b) při obratech na řídítkách musí druhý jezdec začít obrat dříve, než první ukončil svojí 2 m jízdu po obratu, jinak se uděluje ztráta 50%
 3. Salto
  Poslední závodník musí odskočit z řídítek dříve, než první závodník stojí na zemi, jinak se odepisuje ztráta 50%

8.4.019  Opětovné uchopení  do výchozí pozice

Nedojde-li k předepsanému opětovnému uchopení do výchozí pozice v jízdě (s výjimkou obratů), odepisuje se ztráta 10%

8.4.020  Kroužky

Kroužky mohou být jen tak velké, aby se jezdci vzájemně neobjížděli, jinak se uděluje 50%

Doplnění pro krasojízdu čtveřic a šestic

8.4.021  Obraty na místě

 1. Otočení klik během obratu jedním nebo více jezdci při více jak ¼ bude udělena odpovídající ztráta za chybějící dráhu cviku
 2. Obraty na místě jsou prováděny každým jezdcem na ploše o maximálním průměru 50 cm. Při odchylce bude udělena odpovídající ztráta za chybějící dráhu cviku
 3. Při chybějícím stání po obratu bude udělena ztráta 10%

Doplnění pro krasojízdu čtveřic a šestic

8.4.022  Současné provedení cviků

Současné uchopení nebo opuštění předepsaného držení:

Pokud není cvik proveden současně, uděluje se vždy a výhradně ztráta v nesnadnosti.

 1. Pokud předepsané současné uchopení nebo opuštění předepsaného držení na začátku/konci cviku a/nebo části cviku nenastane současně, odepisuje se ztráta 10%
 2. Dojde-li k poslednímu uchopení po ujetí více než 2 m již spojených jezdců, odepisuje se ztráta 50%
 3. Není-li provedeno uchopení a opuštění předepsaného držení v jízdě, kde je to ve specifických pravidlech (kapitola II), v popisu cviků (kapitola III) předepsáno, odepisuje se ztráta 10%

Současný průjezd branou nebo mlýnem
Pokud je současný průjezd odchýlen o více jak 25 cm mimo bránu, odepisuje se ztráta:

 1. V případě, že maximálně polovina průjezdu je nesoučasně : 50%
 2. V případě, že maximálně polovina průjezdu je nesoučasně : 100%

8.4.023  Cviky uvnitř 4m kruhu

 1. Cviky, které se musí dle popisů cviků provést uvnitř 4 m, jsou provedeny mimo 4 m kruh, odepisuje se ztráta 50%
  Rozhodující je střed cviku.
 2. Pokud cvik najetý/natočený, který má být proveden uvnitř 4 m kruhu, nezačne vně 4 m kruhu, uděluje se ztráta 100%
 3. Pokud cvik vyjetý, který má být proveden uvnitř 4 m kruhu, nevede vně 4 m kruhu, uděluje se ztráta 10%

8.4.024  Cviky natočené, najeté, vyjeté

 1. Pokud nejsou provedeny požadované 2 metry u cviků najetých , pak cvik nezačal a uděluje se ztráta 100%
 2. Pokud nejsou zcela provedeny požadované 2 metry u cviků najetých , uděluje se ztráta 10%
 3. Pokud nejsou zcela provedeny požadované 2 metry u cviků vyjetých, uděluje se ztráta 10%
 4. Pokud nejsou zcela provedeny požadované 2 metry u cviků najetých a požadované vyjetí, uděluje se ztráta 10%
 5. Pokud natočení není provedeno v průměru max 50cm, uděluje se ztráta: a) více jak polovinou jezdců, ztráta 100%
  b) maximálně polovinou jezdců, ztráta 100%

8.4.025  Hvězdy

 1. Pokud nesměřuje rám hlavového složení resp. zadní kolo (u vnější a střídavé hvězdy) do středu jízdní plochy, bude při chybném postavení
  a) více než poloviny jezdců, udělena ztráta 100%
  b) poloviny a méně jezdců, udělena ztráta 50%
 2. Pokud nebude předvedeno na konci vzájemné držení všemi jezdci, uděluje se ztráta 100%
 3. Při dojetí k vzájemnému držení na konci cviku, uděluje se ztráta 100%
 4. Při chybějícím stání po otočce se uděluje ztráta 10%

8.4.026  Mlýn průjezd

Pokud během průjezdu mlýnem jezdci v mlýnu zastaví, bude udělena ztráta:

 1. zastavení maximálně poloviny průjezdu: 50%
 2. zastavení více než poloviny průjezdu: 100%

§ Hodnocení provedení

8.4.027  Pro hodnocení  provedení platí následující:

Všeobecná pravidla (kapitola I), specifická pravidla (kapitola II) a popisy cviků (kapitola III). Při hodnocení provedení cviků se musí odepsat všechny v následujícím obsažené skupiny chyb, jestliže k nim došlo v jízdním programu.

Výjimky:

 • chyby skupiny 1f až 1h (od vstupu na jízdní plochu, až po její opuštění)
 • skupiny chyb 2 a 3 (od vstupu na jízdní plochu, až po konec jízdní doby).

Dotyky země, které patří k prezentaci jezdce, se nesmějí odečítat jako chyby.

8.4.028  Skupina chyb 1a a 1b

U chyb skupiny 1a a 1b se uděluje ztráta:

 • A. Opticky nepatrně nebo krátce viditelné
  Značka: x (X... iks) ztráta: 0,2 bodu
 • B. Opticky výrazně nebo déle viditelné
  Značka: ~ (vlnovka) ztráta: 0,5 bodu

8.4.029  Skupina chyb 1c,1d,1e,1f,1g, lh

 • A. U chyb skupiny 1c,1d,1e,1f,1g, 1h se uděluje ztráta:
  Značka: ~ (vlnovka) ztráta: 0,5 bodu

8.4.030  Skupina chyb 2

 • A. U chyb skupiny 2 se uděluje ztráta:
  Značka: I (čárka) ztráta: 1,0 bod

8.4.031  Skupina chyb 3

 • A. U chyb skupiny 3 se odepisuje ztráta:
  Značka: O ( kolečko ) ztráta: 2,0 bodu

8.4.032  Upozornění ke skupině chyb 1 a 2

Pokud vedou chyby skupiny 1 a 2 bezprostředně k výskytu chyby skupiny 3, bude se odepisovat pouze ztráta za chybu skupiny 3.

Skupina chyb 1

8.4.033  Skupina chyb 1a (~ , x)

Snížení hodnoty za jeden druh chyby, každého sportovce a cvik jen jednou:

 1. Chybná pozice nebo propnutí paží a/nebo rukou
 2. Veslování a/nebo kroužení pažemi
 3. Nepravidelné šlapání
 4. Nekorektní držení horní části těla
 5. Nejistota
 6. Putování při 50 cm otáčeních
 7. Dobíhání kola, pomocný úkrok, poskoky (platí jen pro skupinu zakončovacích cviků)
 8. Chybná pozice nohou méně než 20°
 9. Chybné propnutí kolen méně než 20°
 10. Nepropnutá chodidla (méně než 20°) nebo ve špatné pozici

8.4.034  Skupina chyb 1b (~ , x)

Snížení hodnoty za jeden druh chyby a cvik jen jednou:

 1. Zajeté nestejně veliké oblouky při -S- a při všech druzích -8-
 2. nestejně velké objezdy při polovičních střídavých kroužcích, střídavých kroužcích a při všech druzích kroužků
 3. Posunuté kruhy při -S- a při všech druzích -8-
 4. Nesoučasné provedení cviků
 5. Špatný směr
 6. Nestejné odstupy
 7. Vyrovnávání při vzájemném držení během stání po otočce a hvězdě.

8.4.035  Skupina chyb 1c (~)

Snížení hodnoty za jeden druh chyby a cvik jen jednou:

 1. Neprojetí, nebo jen jedno projetí 50 cm kruhu při -8-
 2. Neprojetí 50 cm kruhu při -S-
 3. Špatná pozice na jízdní ploše
 4. Odchylka více jak 2 metry od konstantní vzdálenosti ke středu jízdní plochy během jízdy cviku do kruhu a půlkruhu v jednotlivcích a dvojicích

8.4.036  Skupina chyb 1d (~)

Snížení hodnoty každému sportovci jen jednou:

 1. Nekorektní předání kola (kol) při krasojízdě dvojic
 2. Nekorektní opuštění kola
 3. Nekorektní prezentace před začátkem jízdní doby
 4. Nekorektní sestoupení z kola po ukončení jízdní doby

8.4.037  Skupina chyb 1e (~)

Snížení hodnoty za každý výskyt chyby tak často, pokud nastane, jen mezi cviky:

 1. Přejetí ohraničení jízdní plochy

8.4.038  Skupina chyb 1f (x , ~)

Snížení hodnoty před prvním cvikem a mezi cviky jen jednou:

 1. Nejistota

8.4.039  Skupina chyb 1g (~) /jen v krasojízdě čtveřic a šestic/

Snížení hodnoty před prvním cvikem a mezi cviky jen jednou za stejný druh chyby:

 1. Chyby v propnutí a poloze paží mezi cviky bez držení
 2. Nesoučasné uchopení a/nebo puštění držení rukou jízdního kola
 3. Nesoučasné spuštění a/nebo zvednutí předního kola při jízdách po zadním kole

Skupina chyb 2

8.4.040  Skupina chyb 2 (I)

Tyto chyby se vyhodnocují každému závodníku v průběhu cviku tolikrát, kolikrát chyba nastala (též před prvním cvikem i mezi cviky):

 1. Opakované uchopení nebo puštění řídítek, kola nebo jiného závodníka v průběhu cviků bez držení, jednou nebo oběma rukama (nejvýše na 1 sekundu)
 2. Spuštění a opětovné zvednutí předního kola při cvicích jetých po zadním kole (nejvýše na 1 sekundu)
 3. Spuštění a opětovné zvednutí předního kola při přechodech.
 4. Krátký dotek nebo krátké postavení každé nohy (nejvýše na 1 sekundu)
 5. Podepření, odražení, opření se o řídítka, rám nebo sedlo při skrčkách a skocích nohou/nohami, chodidlem/chodidly.
 6. Zachycení (částí těla) při točitém skoku o rám při dokončení otočky a před dopadem do pedálů
 7. Sportovec zaujme stoj, ale kolo spadne na jízdní plochu (platí jen pro skupinu zakončovacích cviků)
 8. Nedovolené dotyky partnera (pouze v průběhu cviku nejvýše na 1 sekundu)

Skupina chyb 3

8.4.041  Skupina chyb 3 (O)

Ztráta se provádí pro každého závodníka a druh chyby tolikrát, kolikrát se vyskytne (také před prvním cvikem i mezi cviky)

 1. Pád počínaje vstupem na jízdní plochu až po ukončení jízdní doby
 2. Stoj na zemi (delší než 1 sekundu) od počátku jízdní doby až do jejího ukončení
 3. Přidržení se předmětů nebo osob, které nepatří do závodního týmu
 4. Vstup osob na jízdní plochu při výměně kol za účelem předání kola (kol) při krasojízdě dvojic
 5. Závodník nezakončí cvik stojem na jízdní ploše (pouze u zakončovacích cviků)
 6. Odstavení nebo položení neužívaného kola (kol) mimo vyhrazenou zónu trenéra při krasojízdě dvojic (kolo/a je uloženo dříve, než jezdci započali následující cvik)

KAPITOLA V-seznam cviků

8.5.001  

Hodnota uvedená za značkou „T“ je dosažena při taktickém rozšíření příslušného cviku

§ Krasojízda jednotlivců

8.5.002  Cviky jeté po dvou kolech

1001 a Sed v sedle -C- 0.5
1001 b Sed v sedle -O- 0.7
1001 c Sed v sedle bez držení -C- 0.7
1001 d Sed v sedle bez držení -O- 0.9

1002 a Sed v sedle vzad -C-  2.1
1002 b Sed v sedle vzad -O- 2.3
1002 c Sed v sedle vzad bez držení samotočící se kolo kroužek 3.0

1003 a Obrácený sed v sedle -C- 1.2
1003 b Obrácený sed v sedle -O- 1.4

1004 a Obrácený sed v sedle vzad -C- 1.9
1004 b Obrácený sed v sedle vzad -O - 2.1
1004 c Obrácený sed v sedle vzad -S - 2.8
1004 d Obrácený sed v sedle vzad -8 - 3.6
1004 e Obrácený sed v sedle vzad bez držení samotočící se kolo kroužek 3.6

1011 a Horní sed -C- 0.7
1011 b Horní sed -O- 0.9
1011 c Horní sed bez držení -C- 0.9
1011 d Horní sed bez držení -O- 1.1

1012 a Dámský sed -C- 0.8
1012 b Dámský sed -O- 1.0
1012 c Dámský sed bez držení -C- 1.2
1012 d Dámský sed bez držení -O- 1.4

1013 a Dámský sed vzad -C- 2.5
1013 b Dámský sed vzad -O- 2.7

1016 a Sed na řídítkách -C- 1.8
1016 b Sed na řídítkách -O- 2.0
1016 c Sed na řídítkách bez držení -C- 2.0
1016 d Sed na řídítkách bez držení -O- 2.2
1016 e Sed na řídítkách bez držení -S- 2.6
1016 f Sed na řídítkách bez držení -8- 3.4

1017 a Obrácený sed na řídítkách -C- 1.2
1017 b Obrácený sed na řídítkách -O- 1.4
1017 c Obrácený sed na řídítkách bez držení -C- 1.4
1017 d Obrácený sed na řídítkách bez držení -O- 1.6

1021 a Jízdní stoj -C- 0.9
1021 b Jízdní stoj -O- 1.1
1021 c Jízdní stoj bez držení -C- 1.1
1021 d Jízdní stoj bez držení -O - 1.3

1022 a Jízdní stoj vzad -C- 2.6
1022 b Jízdní stoj vzad -O- 2.8

1023 a Obrácený jízdní stoj -C- 1.3
1023 b Obrácený jízdní stoj -O- 1.5
1023 c Obrácený jízdní stoj bez držení -C- 1.5
1023 d Obrácený jízdní stoj bez držení -O- 1.7

1024 a Obrácený jízdní stoj vzad -C- 2.6
1024 b Obrácený jízdní stoj vzad -O- 2.8

1031 a Čelný stoj na předním stupáku -C- 1.8
1031 b Čelný stoj na předním stupáku -O- 2.0
1031 c Čelný stoj na předním stupáku bez držení -C- 2.0
1031 d Čelný stoj na předním stupáku bez držení -O- 2.2
1031 e Čelný stoj na předním stupáku bez držení -S- 2.6
1031 f Čelný stoj na předním stupáku bez držení -8- 3.4

1032 a Obrácený stoj na předním stupáku -C- 2.0
1032 b Obrácený stoj na předním stupáku -O- 2.2

1036 a Stoj na straně obě nohy na pedále -C- 1.3
1036 b Stoj na straně obě nohy na pedále -O- 1.5

1037 a Stoj na straně zadní stupák-pedál -C- 1.2
1037 b Stoj na straně zadní stupák-pedál -O- 1.4

1038 a Stoj na straně přední-zadní stupák -C- 1.2
1038 b Stoj na straně přední-zadní stupák -O- 1.4
1038 c Stoj na straně přední-zadní stupák bez držení -C- 1.4
1038 d Stoj na straně přední-zadní stupák bez držení -O- 1.6

1039 a Obrácený stoj na straně -C- 1.6
1039 b Obrácený stoj na straně -O- 1.8
1039 c Obrácený stoj na straně bez držení -C- 1.8
1039 d Obrácený stoj na straně bez držení -O- 2.0

1040 a Klek na straně, pedál -C- 1.2
1040 b Klek na straně, pedál -O- 1.4

1041 a Sed v rámu -C- 1.3
1041 b Sed v rámu -O- 1.5

1046 a Stoj na zadních stupácích-C- 1.3
1046 b Stoj na zadních stupácích -O- 1.5
1046 c Stoj na zadních stupácích bez držení -C- 2.1
1046 d Stoj na zadních stupácích bez držení -O- 2.3
1046 e Stoj na zadních stupácích bez držení -S- 2.7

1047 a Sehnutý stoj na zadním stupáku -C- 1.6
1047 b Sehnutý stoj na zadním stupáku -O- 1.8
1047 c Sehnutý stoj na zadním stupáku bez držení -C- 3.0
1047 d Sehnutý stoj na zadním stupáku bez držení -O- 3.2

1048 a Sehnutý stoj na zadním stupáku vzad -C 3.0
1048 b Sehnutý stoj na zadním stupáku vzad -O- 3.2

1051 a Dřep na rámu -C- 1.3
1051 b Dřep na rámu -O- 1.5

1053 a Klek na sedle -C- 1.9
1053 b Klek na sedle -O- 2.1

1054 a Klek na sedle vzad -C- 3.8
1054 b Klek na sedle vzad -O- 4.0

1061 a Sehnutý stoj na sedle -C- 1.7
1061 b Sehnutý stoj na sedle -O- 1.9

1062 a Sehnutý stoj na sedle vzad -C- 3.4
1062 b Sehnutý stoj na sedle vzad -O- 3.6

1063 a Sehnutý stoj na rámu -C- 1.7
1063 b Sehnutý stoj na rámu -O- 1.9

1064 a Sehnutý stoj na rámu vzad -C- 3.4
1064 b Sehnutý stoj na rámu vzad -O- 3.6

1065 a Obrácený sehnutý stoj na rámu -C- 2.1
1065 b Obrácený sehnutý stoj na rámu -O- 2.3

1066 a Obrácený sehnutý stoj na řídítkách s držením sedla a řídítek -C- 2.2
1066 b Obrácený sehnutý stoj na řídítkách s držením sedla a řídítek -O- 2.3

1071 a Obráceně šlapat rámem -C- 1.2
1071 b Obráceně šlapat rámem -O- 1.4

1076 a Stoj v rámu -C- 1.1
1076 b Stoj v rámu -O- 1.3
1076 c Stoj v rámu bez držení -C- 2.5
1076 d Stoj v rámu bez držení -O- 2.7
1076 e Stoj v rámu bez držení -S- 3.1

1077 a Obrácený stoj v rámu bez držení -C- 3.1
1077 b Obrácený stoj v rámu bez držení -O- 3.3

1081 a Čelný závěs -C- 1.5
1081 b Čelný závěs -O- 2.1

1082 a Čelný závěs vzad -C- 3.4

1083 a Obrácený závěs -C- 1.3
1083 b Obrácený závěs -O- 1.5
1083 c Obrácený závěs bez držení -C- 1.5
1083 d Obrácený závěs bez držení -O- 1.7

1084 a Obrácený závěs vzad -C- 2.4

1091 a Leh přes řídítka -C- 2.1
1091 b Leh přes řídítka -O- 2.3

1092 a Leh na sedle -C- 1.3
1092 b Leh na sedle -O- 1.5
1092 c Leh na sedle a řídítkách -C- 1.5
1092 d Leh na sedle a řídítkách -O- 1.7

1093 a Leh na řídítkách nohy pod sedlem -C- 1.6
1093 b Leh na řídítkách nohy pod sedlem -O- 1.8
1093 c Leh na řídítkách nohy na sedle -C- 1.8
1093 d Leh na řídítkách nohy na sedle -O- 2.0

1096 a Běh po předním kole 1/4 kruhu 2.4

1101 a Volný stoj na sedle a řídítkách -C- 2.9
1101 b Volný stoj na sedle a řídítkách -O- 3.1
1101 c Volný stoj na sedle a řídítkách -S- 3.6
1101 d Volný stoj na sedle a řídítkách -8- 4.1

1102 a Volný stoj na sedle a řídítkách vzad -C- 6.5
1102 b Volný stoj na sedle a řídítkách vzad -O- 6.9
1102 c Volný stoj na sedle a řídítkách vzad -S- 7.8
1102 d Volný stoj na sedle a řídítkách vzad -8- 9.2

1103 a Volný stoj na sedle -C- 5.7
1103 b Volný stoj na sedle -O- 6.1
1103 c Volný stoj na sedle -S- 6.5
1103 d Volný stoj na sedle -8- 7.3

1104 a Volný čelný stoj na řídítkách -C- 4.0
1104 b Volný čelný stoj na řídítkách -O- 4.2
1104 c Volný čelný stoj na řídítkách -S- 4.7
1104 d Volný čelný stoj na řídítkách -8- 5.2
1104 e Volný čelný stoj na řídítkách ze sedu v sedle -C- 4.6
1104 f Volný čelný stoj na řídítkách ze sedu v sedle -O- 4.8
1104 g Volný čelný stoj na řídítkách ze sedu v sedle -S- 5.3
1104 h Volný čelný stoj na řídítkách ze sedu v sedle -8- 5.8
1104 i Volný čelný stoj na řídítkách s 1/2 obratem 5.1
1104 j Volný čelný stoj na řídítkách s 1 obratem T (6,4-6,9-7,4-7,9) 5.9
1104 k Volný čelný stoj na řídítkách s 1a1/2 obratem T (7,2-7,7-8,2-8,7) 6.7
1104 l Volný čelný stoj na řídítkách s 2 obraty T (8,0-8,5-9,0-9,5) 7.5
1104 m Volný čelný stoj na řídítkách s 1/2 obratem ze sedu v sedle 5.7
1104 n Volný čelný stoj na řídítkách s 1 obratem ze sedu v sedle T (7,0-7,5-8,0-8,5) 6.5
1104 o Volný čelný stoj na řídítkách s 1a1/2 obratem ze sedu v sedle T (7,8-8,3-8,8-9,3) 7.3
1104 p Volný čelný stoj na řídítkách s 2 obraty ze sedu v sedle T (8,6-9,1-9,6-10,1) 8.1

napsáno
1104j 1104k 1104l
zajeto 15.90
6.406.70
26.907.207.50
7.407.708.00
37.908.208.50
8.709.00
49.50
napsáno
1104n 1104o 1104p
zajeto 16.50
7.007.30
27.507.808.10
8.008.308.60
38.508.809.10
9.309.60
410.10

1105 a Volný obrácený stoj na řídítkách -C- 4.4
1105 b Volný obrácený stoj na řídítkách -O- 4.6
1105 c Volný obrácený stoj na řídítkách -S- 5.1
1105 d Volný obrácený stoj na řídítkách -8- 5.6

1111 a Prapor na sedle -C- 2.5
1111 b Prapor na sedle -O- 3.1
1111 c Prapor na sedle -S- 3.5
1111 d Prapor na sedle -8- 5.1

1112 a Prapor na řídítkách -C- 2.5
1112 b Prapor na řídítkách -O- 3.1
1112 c Prapor na řídítkách -S- 3.5
1112 d Obrácený dvojitý prapor na řídítkách -C- 3.5
1112 e Obrácený dvojitý prapor na řídítkách -O- 4.2
1112 f Obrácený dvojitý prapor na řídítkách -S- 4.6
1112 g Obrácený dvojitý prapor na řídítkách -8- 6.4
1112 h Dvojitý prapor na řídítkách -C- 4.1
1112 i Dvojitý prapor na řídítkách -O- 4.8
1112 j Dvojitý prapor na řídítkách -S- 5.2
1112 k Dvojitý prapor na řídítkách -8- 7.0

1115 a Vzpěr na řídítkách -C- 2.8
1115 b Vzpěr na řídítkách -O- 3.2
1115 c Vzpěr na řídítkách -S- 3.6
1115 d Vzpěr na řídítkách -8- 4.8

1116 a Obrácený vzpěr na řídítkách -C- 3.2
1116 b Obrácený vzpěr na řídítkách -O- 3.6
1116 c Obrácený vzpěr na řídítkách -S- 4.0
1116 d Obrácený vzpěr na řídítkách -8- 5.2

1117 a Vzpěr na sedle a řídítkách -C- 3.8
1117 b Vzpěr na sedle a řídítkách -O- 4.4
1117 c Vzpěr na sedle a řídítkách vzad -C- 6.5
1117 d Vzpěr na sedle a řídítkách vzad -O- 7.1

1118 a Roznožka na řídítkách -C- 3.3
1118 b Roznožka na řídítkách -O- 3.9
1118 c Roznožka na sedle -C- 4.2
1118 d Roznožka na sedle -O- 4.8

1121 a Stoj hlavou na sedle -C- 4.4
1121 b Stoj hlavou na sedle -O- 4.6

1122 a Stoj ramenem na sedle nebo na rámu -C- 4.2
1122 b Stoj ramenem na sedle nebo na rámu -O- 4.4

1123 a Stojka na sedle a řídítkách -C- 7.0
1123 b Stojka na sedle a řídítkách -O- 7.8
1123 c Stojka na sedle a řídítkách -S- 8.6
1123 d Stojka na sedle a řídítkách -8- 10.2
1123 e Vzpěr na sedle a řídítkách-stojka na sedle a řídítkách -C- T (9,8-10,4) 8.6
1123 f Vzpěr na sedle a řídítkách-stojka na sedle a řídítkách-O-T (10,6-11,2) 9.4
1123 g Vzpěr na sedle a řídítkách-stojka na sedle a řídítkách-S-T (11,4-12,0) 10.2
1123 h Vzpěr na sedle a řídítkách-stojka na sedle a řídítkách-8-T (13,0-13,6) 11.8
1123 i Vzpěr na sedle a řídítkách-švýcarská stojka na sedle a řídítkách -C- 10.4
1123 j Vzpěr na sedle a řídítkách-švýcarská stojka na sedle a řídítkách -O- 11.2
1123 k Vzpěr na sedle a řídítkách-švýcarská stojka na sedle a řídítkách -S- 12.0
1123 l Vzpěr na sedle a řídítkách-švýcarská stojka na sedle a řídítkách -8- 13.6
1123 m Vzpěr na sedle a řídítkách-německá stojka na sedle a řídítkách -C- 11.0
1123 n Vzpěr na sedle a řídítkách-německá stojka na sedle a řídítkách -O- 11.8
1123 o Vzpěr na sedle a řídítkách-německá stojka na sedle a řídítkách -S- 12.6
1123 p Vzpěr na sedle a řídítkách-německá stojka na sedle a řídítkách -8- 14.2

napsáno
1123e 1123f 1123g 1123h
zajeto Vzpěr8.609.4010.2011.80
švýcarská9.8010.6011.4013.00
německá10.4011.2012.0013.60

1124 a Stojka na řídítkách -C- 7.2
1124 b Stojka na řídítkách -O- 8.0
1124 c Stojka na řídítkách -S- 8.8
1124 d Stojka na řídítkách -8- 10.4
1124 e Vzpěr na řídítkách-stojka na řídítkách -C- T (10,0-10,6) 8.8
1124 f Vzpěr na řídítkách-stojka na řídítkách-O-T (10,8-11,4) 9.6
1124 g Vzpěr na řídítkách-stojka na řídítkách-S-T (11,6-12,2) 10.4
1124 h Vzpěr na řídítkách-stojka na řídítkách-8-T (13,2-13,8) 12.0
1124 i Vzpěr na řídítkách – švýcarská stojka na řídítkách -C- 10.6
1124 j Vzpěr na řídítkách-švýcarská stojka na řídítkách -O- 11.4
1124 k Vzpěr na řídítkách-švýcarská stojka na řídítkách -S- 12.2
1124 l Vzpěr na řídítkách – švýcarská stojka na řídítkách -8- 13.8
1124 m Vzpěr na řídítkách-německá stojka na řídítkách -C- 11.2
1124 n Vzpěr na řídítkách-německá stojka na řídítkách -O- 12.0
1124 o Vzpěr na řídítkách-německá stojka na řídítkách -S- 12.8
1124 p Vzpěr na řídítkách-německá stojka na řídítkách -8- 14.4
1124 q Roznožka na řídítkách – stojka na řídítkách -C- 10.0
1124 r Roznožka na řídítkách – stojka na řídítkách -O- 10.8
1124 s Roznožka na řídítkách – stojka na řídítkách -S- 11.6
1124 t Roznožka na řídítkách – stojka na řídítkách -8- 13.2

napsáno
1124e 1124f 1124g 1124h
zajeto Vzpěr8.809.6010.4012.00
švýcarská10.0010.8011.6013.20
německá10.6011.4012.2013.80

1141 a Výdrž stoj v pedálech 1.0
1141 b Výdrž stoj v pedálech bez držení 1.2
1141 c Výdrž čelný stoj 1.3
1141 d Výdrž čelný stoj bez držení 1.5

1151 a Obrat: stoj na straně-obrácený závěs  1.7

1156 a Skrčka: sed v sedle-čelný závěs 1.7
1156 b Skrčka: sed v sedle-čelný závěs vzad 3.1

1157 a Skrčka: čelný závěs-sed v sedle s odrazem o stupák 1.8
1157 b Skrčka: čelný závěs-sed v sedle 2.0
1157 c Skrčka: čelný závěs-sed v sedle vzad 3.5

1158 a Skrčka: obrácený závěs-obrácený sed v řídítkách s odrazem o stupák 1.7
1158 b Skrčka: obrácený závěs-obrácený sed v řídítkách 1.9
1158 c Skrčka: obrácený závěs-obrácený sed v řídítkách vzad 3.5

1159 a Skrčka: obrácený sed v řídítkách-obrácený závěs 1.7
1159 b Skrčka: obrácený sed v řídítkách-obrácený závěs vzad 2.9

1171 a Nůžkový skok: obrácený sed v řídítkách-sed v sedle 2.2
1171 b Nůžkový skok: obrácený závěs-sed v sedle 2.6

1172 a Točitý skok: stoj na straně-obrácený sed v řídítkách 2.0
1172 b Točitý skok: sed v sedle-obrácený sed v řídítkách 2.3
1172 c Točitý skok: obrácený sed v řídítkách-sed v sedle 2.3
1172 d Točitý skok: sed v sedle-obrácený sehnutý stoj na rámu 2.8
1172 e Točitý skok-nůžky 3.8

1173 a Točitý skok: stoj na straně-běh po přední obruči 2.2
1173 b Točitý skok: sed v sedle-běh po přední obruči 2.8

1174 a Točitý skok: stoj na straně-obrácený závěs 1.8
1174 b Točitý skok: sed v sedle-obrácený závěs 2.2
1174 c Točitý skok: obrácený závěs-sed v sedle 2.3

1175 a Točitý skok 1x 4.8
1175 b Točitý skok 2x T (7,5-8,2-8,9-9,6-10,3) 6.8
1175 c Točitý skok: 3x T (9,5-10,2-10,9-11,6-12,3) 8.8
1175 d Točitý skok 4x T (10,7-11,4-12,1-12,8-13,5) 10.0
1175 e Točitý skok 5x T (11,8-12,5-13,2-13,9-14,6) 11.1

napsáno
1175b 1175c 1175d 1175e
zajeto 26.80
37.508.80
48.209.5010.00
58.9010.2010.7011.10
69.6010.9011.4011.80
710.3011.6012.1012.50
812.3012.8013.20
913.5013.90
1014.60

1181 a Skok přes rám-ze strany na stranu 1.9

1186 a Maute skok 7.3

1201 a Zvednuté kolo sed v sedle -C- 2.4
1201 b Zvednuté kolo sed v sedle -O- 2.6
1201 c Zvednuté kolo sed v sedle bez držení -C- 2.5
1201 d Zvednuté kolo sed v sedle bez držení -O- 2.7
1201 e Zvednuté kolo sed v sedle noha volná -C- 3.1
1201 f Zvednuté kolo sed v sedle noha volná -O- 3.3
1201 g Zvednuté kolo sed v sedle noha volná bez držení -C- 3.4
1201 h Zvednuté kolo sed v sedle noha volná bez držení -O- 3.6

1202 a Zvednuté kolo sed v sedle vzad -C- 4.3
1202 b Zvednuté kolo sed v sedle vzad -O- 4.5
1202 c Zvednuté kolo sed v sedle vzad bez držení -C- 4.6
1202 d Zvednuté kolo sed v sedle vzad bez držení -O- 4.8
1202 e Zvednuté kolo sed v sedle vzad noha volná -C- 5.7
1202 f Zvednuté kolo sed v sedle vzad noha volná -O- 6.5
1202 g Zvednuté kolo sed v sedle vzad noha volná bez držení -C- 6.7
1202 h Zvednuté kolo sed v sedle vzad noha volná bez držení -O- 7.5
1202 i Zvednuté kolo sed v sedle vzad 3 otočky bez držení 5.3

1203 a Zvednuté kolo obrácený sed v sedle bez držení čelně -C- 3.1
1203 b Zvednuté kolo obrácený sed v sedle bez držení čelně -O- 3.5
1203 c Zvednuté kolo obrácený sed v sedle bez držení čelně -S- 3.9
1203 d Zvednuté kolo obrácený sed v sedle bez držení čelně -8- 5.1
1203 e Zvednuté kolo obrácený sed v sedle noha volná bez držení -C- 3.9
1203 f Zvednuté kolo obrácený sed v sedle noha volná bez držení -O- 4.6
1203 g Zvednuté kolo obrácený sed v sedle 3 otočky bez držení 5.7

1204 a Zvednuté kolo obrácený sed v sedle vzad bez držení -C- 4.8
1204 b Zvednuté kolo obrácený sed v sedle vzad bez držení -O- 5.2
1204 c Zvednuté kolo obrácený sed v sedle vzad bez držení -S- 6.3
1204 d Zvednuté kolo obrácený sed v sedle vzad bez držení -8- 7.8

1211 a Zvednuté kolo dámský sed -C- 3.1
1211 b Zvednuté kolo dámský sed -O- 3.3
1211 c Zvednuté kolo dámský sed bez držení -C- 3.4
1211 d Zvednuté kolo dámský sed bez držení -O- 3.6

1212 a Zvednuté kolo dámský sed vzad -C- 5.4
1212 b Zvednuté kolo dámský sed vzad -O- 6.2
1212 c Zvednuté kolo dámský sed vzad bez držení -C- 6.4
1212 d Zvednuté kolo dámský sed vzad bez držení -O- 7.2

1216 a Zvednuté kolo čelný stoj -C- 3.0
1216 b Zvednuté kolo čelný stoj -O- 3.2
1216 c Zvednuté kolo čelný stoj bez držení -C- 3.3
1216 d Zvednuté kolo čelný stoj bez držení -O- 3.5
1216 e Zvednuté kolo stoj na straně -C- 3.2
1216 f Zvednuté kolo stoj na straně -O- 3.4
1216 g Zvednuté kolo stoj na straně bez držení -C- 3.5
1216 h Zvednuté kolo stoj na straně bez držení -O- 3.7

1217 a Zvednuté kolo čelný stoj vzad -C- 5.2
1217 b Zvednuté kolo čelný stoj vzad -O- 6.0
1217 c Zvednuté kolo čelný stoj vzad bez držení -C- 6.2
1217 d Zvednuté kolo čelný stoj vzad bez držení -O- 7.0
1217 e Zvednuté kolo čelný stoj vzad 3 otočky 7.2
1217 f Zvednuté kolo stoj na straně vzad -C- 4.8
1217 g Zvednuté kolo stoj na straně vzad -O- 5.6

1219 a Zvednuté kolo obrácený stoj vzad -C- 3.9
1219 b Zvednuté kolo obrácený stoj vzad -O- 4.7
1219 c Zvednuté kolo obrácený stoj na straně vzad -C- 4.2
1219 d Zvednuté kolo obrácený stoj na straně vzad -O- 5.0

1226 a Zvednuté kolo sed na řídítkách -C- 2.5
1226 b Zvednuté kolo sed na řídítkách -O- 2.7
1226 c Zvednuté kolo sed na řídítkách bez držení -C- 2.6
1226 d Zvednuté kolo sed na řídítkách bez držení -O- 2.8

1227 a Zvednuté kolo sed na řídítkách vzad -C- 4.3
1227 b Zvednuté kolo sed na řídítkách vzad -O- 4.5
1227 c Zvednuté kolo sed na řídítkách vzad bez držení -C- 4.4
1227 d Zvednuté kolo sed na řídítkách vzad bez držení -O- 4.6
1227 e Zvednuté kolo sed na řídítkách vzad 3 otočky bez držení 5.1

1228 a Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách bez držení -C- 3.0
1228 b Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách bez držení -O- 3.4
1228 c Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách bez držení -S- 3.8
1228 d Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách bez držení -8- 5.0
1228 e Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách 3 otočky bez držení 5.5

1229 a Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách vzad bez držení -C- 4.8
1229 b Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách vzad bez držení -O- 5.2
1229 c Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách vzad bez držení -S- 5.9
1229 d Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách vzad bez držení -8- 7.4

1236 a Vztyčené kolo bez držení -C- 2.6
1236 b Vztyčené kolo bez držení -O- 2.8
1236 c Vztyčené kolo noha volná bez držení -C- 3.0
1236 d Vztyčené kolo noha volná bez držení -O- 3.2
1236 e Vztyčené kolo 3 otočky bez držení 5.1

1237 a Vztyčené kolo vzad bez držení -C- 4.4
1237 b Vztyčené kolo vzad bez držení -O- 4.6
1237 c Vztyčené kolo vzad 3 otočky bez držení 5.1

1238 a Vztyčené kolo obrácený sed bez držení -C- 3.0
1238 b Vztyčené kolo obrácený sed bez držení -O- 3.4
1238 c Vztyčené kolo obrácený sed 3 otočky bez držení 5.5

1239 a Vztyčené kolo obrácený sed vzad bez držení -C- 4.8
1239 b Vztyčené kolo obrácený sed vzad bez držení-O - 5.2

1246 a Obrácené kolo -C- 4.0
1246 b Obrácené kolo-O - 4.6

1247 a Obrácené kolo vzad -C- 5.3
1247 b Obrácené kolo vzad-O - 5.9
1247 c Obrácené kolo vzad 3 otočky 6.5

1248 a Obrácené kolo obrácený stoj -C- 4.2
1248 b Obrácené kolo obrácený stoj-O - 4.8
1248 c Obrácené kolo obrácený stoj 3 otočky 6.5

1249 a Obrácené kolo obrácený stoj vzad -C- 5.5
1249 b Obrácené kolo obrácený stoj vzad -O - 6.1
1249 c Obrácené kolo obrácený stoj vzad-S - 6.8
1249 d Obrácené kolo obrácený stoj vzad-8 - 8.8

1281 a Přechod: čelný závěs-vztyčené kolo 5.0
1281 b Přechod: vztyčené kolo-čelný závěs 2.4

1282 a Přechod: čelný závěs-obrácené kolo obrácený stoj 7.0
1282 b Přechod: obrácené kolo obrácený stoj-čelný závěs 3.0

1283 a Přechod: zvednuté kolo sed v sedle-zvednuté kolo sed na řídítkách 3.1
1283 b Přechod: zvednuté kolo sed na řídítkách-zvednuté kolo sed v sedle 2.1

1284 a Přechod: zvednuté kolo sed v sedle-vztyčené kolo 5.3
1284 b Přechod: vztyčené kolo-zvednuté kolo sed v sedle 4.3

1285 a Přechod: zvednuté kolo sed v sedle-obrácené kolo obrácený stoj 6.4
1285 b Přechod: obrácené kolo obrácený stoj-zvednuté kolo sed v sedle 4.7

1286 a Přechod: zvednuté kolo sed na řídítkách-vztyčené kolo 3.6
1286 b Přechod: vztyčené kolo-zvednuté kolo sed na řídítkách 2.7

1287 a Přechod: vztyčené kolo-obrácené kolo obrácený stoj 4.1
1287 b Přechod: obrácené kolo obrácený stoj-vztyčené kolo 1.9

1288 a Přechod: obrácený závěs-vztyčené kolo obrácený sed 3.7
1288 b Přechod: vztyčené kolo obrácený sed-obrácený závěs 1.4

1289 a Přechod: obrácený závěs-obrácené kolo 6.1
1289 b Přechod: obrácené kolo-obrácený závěs 2.4

1290 a Přechod: obrácený sed v sedle-zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách 5.1
1290 b Přechod: zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách-obrácený sed v sedle 1.7

1291 a Přechod: zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách-obrácené kolo 6.8
1291 b Přechod: obrácené kolo-zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách  5.1

1292 a Přechod: vztyčené kolo obrácený sed-zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách 3.9
1292 b Přechod: zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách-vztyčené kolo obrácený sed 5.8

1293 a Přechod: obrácené kolo-vztyčené kolo obrácený sed 1.8
1293 b Přechod: vztyčené kolo obrácený sed-obrácené kolo 3.6

1301 a Sed v sedle-skrčka přes řídítka 1.4
1301 b Stoj na straně-skrčka přes kolo 1.9
1301 c Sed v sedle-roznožka přes řídítka 3.5
1301 d Sed v sedle-skrčka přes řídítka s 1/2 vrutem 2.5
1301 e Obrácený sed v řídítkách-skrčka přes řídítka 1.6
1301 f Obrácený sed v řídítkách-roznožka přes řídítka 3.7
1301 g Sehnutý stoj na sedle-salto stojka 6.6
1301 h Sed v sedle-salto stojka 7.7
1301 i Čelný stoj na řídítkách-vzpřímený skok přes kolo 4.3
1301 j Čelný stoj na řídítkách-vzpřímený skok s 1/2 vrutem před kolo 5.1
1301 k Čelný stoj na řídítkách-roznožený skok za kolo 4.7
1301 l Obrácený stoj na řídítkách-vzpřímený skok před kolo 4.6
1301 m Obrácený stoj na řídítkách-vzpřímený skok s 1 vrutem před kolo 6.2
1301 n Obrácený stoj na řídítkách-skrčené salto vzad 8.6
1301 o Stojka na položeném kole 4.1
1301 p Čelný vzpěr Švýcarská stojka na položeném kole 6.1

§ Krasojízda dvojic

8.5.007  Cviky jeté po dvou kolech – dvě kola

2001 a Sed v sedle -C- 0.4
2001 b Sed v sedle-O - 0.5
2001 c Sed v sedle bez držení -C- 0.8
2001 d Sed v sedle bez držení-O - 0.9
2001 e Sed v sedle mlýn  0.5
2001 f Sed v sedle mlýn bez držení  0.9
2001 g Sed v sedle mlýn-kruhy-mlýn bez držení  1.5

2002 a Sed v sedle vzad-C- 0.8
2002 b Sed v sedle vzad-O - 1.0
2002 c Sed v sedle kroužky vzad  2.4

2004 a Sed v sedle mlýn vzad 0.9
2004 b Sed v sedle mlýn-kruhy-mlýn vzad  2.0

2005 a Obrácený sed v sedle -C- 0.7
2005 b Obrácený sed v sedle -O - 0.8
2005 c Obrácený sed v sedle bez držení -C- 1.1
2005 d Obrácený sed v sedle bez držení -O - 1.2

2011 a Horní sed -C- 0.8
2011 b Horní sed-O - 0.9
2011 c Horní sed bez držení -C- 1.0
2011 d Horní sed bez držení-O - 1.2

2012 a Dámský sed -C- 0.7
2012 b Dámský sed-O - 0.8
2012 c Dámský sed bez držení -C- 1.1
2012 d Dámský sed bez držení-O - 1.2

2013 a Dámský sed vzad -C- 1.4
2013 b Dámský sed vzad-O - 1.5

2021 a Sed na řídítkách -C- 1.8
2021 b Sed na řídítkách-O - 2.0
2021 c Sed na řídítkách bez držení -C- 2.0
2021 d Sed na řídítkách bez držení-O - 2.2

2022 a Obrácený sed na řídítkách -C- 0.9
2022 b Obrácený sed na řídítkách -O- 1.0
2022 c Obrácený sed na řídítkách bez držení -C- 1.3
2022 d Obrácený sed na řídítkách bez držení -O- 1.5

2026 a Jízdní stoj -C- 0.7
2026 b Jízdní stoj-O - 0.8
2026 c Jízdní stoj bez držení -C- 1.1
2026 d Jízdní stoj bez držení-O - 1.2

2027 a Obrácený jízdní stoj -C- 1.3
2027 b Obrácený jízdní stoj-O - 1.5
2027 c Obrácený jízdní stoj bez držení -C- 1.5
2027 d Obrácený jízdní stoj bez držení-O - 1.7

2031 a Čelný stoj na předním stupáku -C- 1.8
2031 b Čelný stoj na předním stupáku-O - 2.0
2031 c Čelný stoj na předním stupáku bez držení-C - 2.0
2031 d Čelný stoj na předním stupáku bez držení-O - 2.2

2036 a Stoj na straně zadní stupák-pedál-C - 0.9
2036 b Stoj na straně zadní stupák-pedál-O - 1.0

2037 a Stoj na straně přední-zadní stupák-C - 0.8
2037 b Stoj na straně přední-zadní stupák-O - 1.0
2037 c Stoj na straně přední-zadní stupák bez držení-C - 1.2
2037 d Stoj na straně přední-zadní stupák bez držení-O - 1.4

2046 a Stoj na zadních stupácích-C - 0.8
2046 b Stoj na zadních stupácích-O - 1.0
2046 c Stoj na zadních stupácích bez držení-C - 1.7
2046 d Stoj na zadních stupácích bez držení-O - 1.9

2047 a Sehnutý stoj na zadním stupáku-C - 1.1
2047 b Sehnutý stoj na zadním stupáku-O - 1.2
2047 c Sehnutý stoj na zadním stupáku bez držení-C - 1.9
2047 d Sehnutý stoj na zadním stupáku bez držení-O - 2.1

2051 a Dřep na rámu-C - 1.2
2051 b Dřep na rámu-O - 1.3

2052 a Klek na sedle-C - 1.2
2052 b Klek na sedle-O - 1.3

2061 a Leh na sedle nohy napnuté-C - 1.1
2061 b Leh na sedle nohy napnuté-O - 1.2
2061 c Leh na sedle a řídítkách-C - 1.9
2061 d Leh na sedle a řídítkách-O - 2.1

2062 a Leh na řídítkách nohy pod sedlem-C - 1.5
2062 b Leh na řídítkách nohy pod sedlem-O - 1.7
2062 c Leh na řídítkách nohy na sedle-C - 2.2
2062 d Leh na řídítkách nohy na sedle-O - 2.4

2066 a Stoj v rámu-C - 1.1
2066 b Stoj v rámu bez držení-C - 1.9
2066 c Stoj v rámu bez držení-O - 2.1

2067 a Stoj na sedle a řídítkách jednotlivě-C - 2.9
2067 b Stoj na sedle a řídítkách jednotlivě-O - 3.3
2067 c Stoj na sedle a řídítkách-C - 2.9
2067 d Stoj na sedle a řídítkách-O - 3.3
2067 e Stoj na sedle a řídítkách kroužky 3.9
2067 f Stoj na sedle a řídítkách-osmy jeté proti sobě 4.4

2068 a Stoj na sedle a řídítkách vzad jednotlivě-C - 5.8
2068 b Stoj na sedle a řídítkách vzad jednotlivě-O - 6.4

2069 a Stoj na sedle jednotlivě -C - 4.2
2069 b Stoj na sedle jednotlivě -O - 4.5
2069 c Stoj na sedle -C - 4.1
2069 d Stoj na sedle-O - 4.3
2069 e Stoj na sedle kroužky 5.8
2069 f Stoj na sedle-osmy jeté proti sobě  6.7

2070 a Čelný stoj na řídítkách jednotlivě-C - 3.7
2070 aa Čelný stoj na řídítkách ze sedu v sedle jednotlivě-C - 4.5
2070 b Čelný stoj na řídítkách jednotlivě-O - 3.9
2070 ba Čelný stoj na řídítkách ze sedu v sedle jednotlivě-O - 4.7
2070 c Čelný stoj na řídítkách -C - 3.7
2070 ca Čelný stoj na řídítkách ze sedu v sedle-C - 4.5
2070 d Čelný stoj na řídítkách -O - 3.9
2070 da Čelný stoj na řídítkách ze sedu v sedle-O - 4.7
2070 e Čelný stoj na řídítkách kroužky 4.8
2070 ea Čelný stoj na řídítkách ze sedu v sedle kroužky 5.6
2070 f Čelný stoj na řídítkách-osmy jeté proti sobě 5.4
2070 fa Čelný stoj na řídítkách ze sedu v sedle-osmy jeté proti sobě 6.2
2070 g Čelný stoj na řídítkách s polovičním obratem 6.8
2070 ga Čelný stoj na řídítkách ze sedu v sedle s polovičním obratem 7.6
2070 h Čelný stoj na řídítkách s celým obratem T ( 8,0-8,5-9,0-9,5 ) 7.5
2070 ha Čelný stoj na řídítkách ze sedu v sedle s celým obratem T ( 8,8-9,3-9,8-10,3 ) 8.3
2070 i Čelný stoj na řídítkách s 1a1/2 obratem T ( 8,8-9,3-9,8-10,3) 8.3
2070 ia Čelný stoj na řídítkách ze sedu v sedle s 1a1/2 obratem T ( 9,6-10,1-10,6-11,1 ) 9.1
2070 j Čelný stoj na řídítkách s 2 obraty T ( 9,5-10,0-10,0-11,0) 9.0
2070 ja Čelný stoj na řídítkách ze sedu v sedle s 2 obraty T (10,3-10,8-11,3-11,8) 9.8
2070 k Čelný stoj na řídítkách kruhy proti sobě s 1/2 obratem   6.5
2070 ka Čelný stoj na řídítkách ze sedu v sedle kruhy proti sobě s 1/2 obratem   7.3
2070 l Čelný stoj na řídítkách kruhy proti sobě s celým obratem T ( 7,7-8,2-8,7-9,2 ) 7.2
2070 la Čelný stoj na řídítkách ze sedu v sedle kruhy proti sobě s celým obratem T ( 8,5-9,0-9,5-10,0)   8.0
2070 m Čelný stoj na řídítkách kruhy proti sobě s 1 a 1/2 obratem T ( 8,5-9,0-9,5-10,0 ) 8.0
2070 ma Čelný stoj na řídítkách ze sedu v sedle kruhy proti sobě s 1 a 1/2 obratem T ( 9,3-9,8-10,3-10,8)  8.8
2070 n Čelný stoj na řídítkách kruhy proti sobě s 2 obraty T ( 9,2-9,7-10,2-10,7 ) 8.7
2070 na Čelný stoj na řídítkách ze sedu v sedle kruhy proti sobě s 2 obraty T ( 10,0-10,5-11,0-11,5)  9.5

napsáno
2070h 2070i 2070j
zajeto 17.50
8.008.30
28.508.809.00
9.009.309.50
39.509.8010.00
10.3010.50
411.00
napsáno
2070l 2070m 2070n
zajeto 17.20
7.708.00
28.208.508.70
8.709.009.20
39.209.509.70
10.0010.20
410.70
napsáno
2070ha 2070ia 2070ja
zajeto 18.30
8.809.10
29.309.609.80
9.8010.1010.30
310.3010.6010.80
11.1011.30
411.80
napsáno
2070la 2070ma 2070na
zajeto 18.00
8.508.80
29.009.309.50
9.509.8010.00
310.0010.3010.50
10.8011.00
411.50

2071 a Obrácený stoj na řídítkách jednotlivě-C - 3.9
2071 b Obrácený stoj na řídítkách jednotlivě-O - 4.1
2071 c Obrácený stoj na řídítkách-C - 3.9
2071 d Obrácený stoj na řídítkách-O - 4.1
2071 e Obrácený stoj na řídítkách kroužky 5.0
2071 f Obrácený stoj na řídítkách-osmy jeté proti sobě 5.7

2073 a Stoj hlavou na sedle jednotlivě-C - 4.4
2073 b Stoj hlavou na sedle jednotlivě-O - 4.6

2074 a Stoj ramenem jednotlivě-C - 4.2
2074 b Stoj ramenem jednotlivě-O - 4.4

2076 a Stojka na sedle a řídítkách jednotlivě-C - 9.2
2076 b Stojka na sedle a řídítkách jednotlivě -O - 9.6
2076 c Stojka na sedle a řídítkách-osmy jeté proti sobě 11.4
2076 d Vzpěr na sedle a řídítkách-stojka jednotlivě-C – T (12,0-12,6) 10.8
2076 e Vzpěr na sedle a řídítkách-stojka jednotlivě-O-T (12,4-13,0) 11.2
2076 f Vzpěr na sedle a řídítkách-stojka-osmy jeté proti sobě T (14,2-14,8) 13.0
2076 g Vzpěr na sedle a řídítkách švýcarská stojka jednotlivě-C - 12.6
2076 h Vzpěr na sedle a řídítkách švýcarská stojka jednotlivě-O - 13.0
2076 i Vzpěr na sedle a řídítkách švýcarská stojka-osmy jeté proti sobě 14.8
2076 j Vzpěr na sedle a řídítkách německá stojka jednotlivě-C - 13.2
2076 k Vzpěr na sedle a řídítkách německá stojka jednotlivě-O - 13.6
2076 l Vzpěr na sedle a řídítkách německá stojka-osmy jeté proti sobě 15.4

napsáno
2076d 2076e 2076f
zajeto Vzpěr10.8011.2013.00
švýcarská12.0012.4014.20
německá12.6013.0014.80

2077 a Stojka na řídítkách jednotlivě-C - 9.1
2077 b Stojka na řídítkách jednotlivě-O - 9.5
2077 c Stojka na řídítkách-osmy jeté proti sobě 11.3
2077 d Vzpěr na řídítkách-stojka jednotlivě-C-T (11,9-12,5) 10.7
2077 e Vzpěr na řídítkách-stojka jednotlivě-O-T (12,3-12,9) 11.1
2077 f Vzpěr na řídítkách-stojka-osmy jeté proti sobě T (14,1-14,7) 12.9
2077 g Vzpěr na řídítkách švýcarská stojka jednotlivě -C - 12.5
2077 h Vzpěr na řídítkách švýcarská stojka jednotlivě -O - 12.9
2077 i Vzpěr na řídítkách švýcarská stojka-osmy jeté proti sobě 14.7
2077 j Vzpěr na řídítkách německá stojka jednotlivě-C - 13.1
2077 k Vzpěr na řídítkách německá stojka jednotlivě-O - 13.5
2077 l Vzpěr na řídítkách německá stojka osmy jeté proti sobě 15.3
2077 m Roznožka na řídítkách – stojka na řídítkách jednotlivě -C- 11.9
2077 n Roznožka na řídítkách – stojka na řídítkách jednotlivě -O- 12.3
2077 o Roznožka na řídítkách – stojka na řídítkách osmy jeté proti sobě 14.1

napsáno
2077d 2077e 2077f
zajeto Vzpěr10.7011.1012.90
švýcarská11.9012.3014.10
německá12.5012.9014.70

2081 a Maute skok jednotlivě 10.2

2091 a Výdrž stoj v pedálech 0.8
2091 b Výdrž stoj v pedálech bez držení 1.2
2091 c Výdrž čelný stoj 1.1
2091 d Výdrž čelný stoj bez držení 1.6

2131 a Zvednuté kolo sed v sedle-C - 1.5
2131 b Zvednuté kolo sed v sedle-O - 1.7
2131 c Zvednuté kolo sed v sedle bez držení-C - 1.9
2131 d Zvednuté kolo sed v sedle bez držení-O - 2.1
2131 e Zvednuté kolo sed v sedle kroužky 3.1
2131 f Zvednuté kolo sed v sedle kroužky bez držení 3.6

2132 a Zvednuté kolo sed v sedle vzad bez držení-C - 2.3
2132 b Zvednuté kolo sed v sedle vzad bez držení-O - 2.5
2132 c Zvednuté kolo sed v sedle vzad kroužky bez držení 4.5

2133 a Zvednuté kolo sed v sedle mlýn 1.6
2133 b Zvednuté kolo sed v sedle mlýn bez držení  2.0
2133 c Zvednuté kolo sed v sedle mlýn-kruhy-mlýn 2.7
2133 d Zvednuté kolo sed v sedle mlýn-kruhy-mlýn bez držení 3.3

2134 a Zvednuté kolo sed v sedle vzad mlýn bez držení  2.3
2134 b Zvednuté kolo sed v sedle vzad mlýn-kruhy-mlýn bez držení 4.1
2134 c Zvednuté kolo sed v sedle vzad mlýn 3 otočky bez držení  5.5

2135 a Zvednuté kolo obrácený sed v sedle bez držení -C - 2.3
2135 b Zvednuté kolo obrácený sed v sedle bez držení -O - 2.5
2135 c Zvednuté kolo obrácený sed v sedle kroužky bez držení 4.7

2136 a Zvednuté kolo obrácený sed v sedle vzad bez držení-C - 2.9
2136 b Zvednuté kolo obrácený sed v sedle vzad bez držení-O - 3.1
2136 c Zvednuté kolo obrácený sed v sedle vzad kroužky bez držení  5.7

2137 a Zvednuté kolo obrácený sed v sedle mlýn bez držení 2.4
2137 b Zvednuté kolo obrácený sed v sedle mlýn-kruhy-mlýn  bez držení 4.3
2137 c Zvednuté kolo obrácený sed v sedle mlýn 3 otočky bez držení 6.0

2138 a Zvednuté kolo obrácený sed v sedle vzad mlýn bez držení 2.9
2138 b Zvednuté kolo obrácený sed v sedle vzad mlýn-kruhy-mlýn bez držení 5.3

2147 a Zvednuté kolo dámský sed vzad kroužky bez držení 6.6

2151 a Zvednuté kolo čelný stoj-C - 2.2
2151 b Zvednuté kolo čelný stoj-O - 2.4

2152 a Zvednuté kolo čelný stoj vzad kroužky 5.4

2154 a Zvednuté kolo čelný stoj vzad mlýn-kruhy-mlýn  5.0

2161 a Zvednuté kolo sed na řídítkách-C - 1.7
2161 b Zvednuté kolo sed na řídítkách-O - 1.9
2161 c Zvednuté kolo sed na řídítkách bez držení-C - 2.1
2161 d Zvednuté kolo sed na řídítkách bez držení-O - 2.3
2161 e Zvednuté kolo sed na řídítkách kroužky bez držení 3.8

2162 a Zvednuté kolo sed na řídítkách vzad bez držení-C - 2.5
2162 b Zvednuté kolo sed na řídítkách vzad bez držení-O - 2.7
2162 c Zvednuté kolo sed na řídítkách vzad kroužky bez držení 4.7

2163 a Zvednuté kolo sed na řídítkách mlýn 1.8
2163 b Zvednuté kolo sed na řídítkách mlýn bez držení 2.2
2163 c Zvednuté kolo sed na řídítkách mlýn-kruhy-mlýn  bez držení 3.4

2164 a Zvednuté kolo sed na řídítkách vzad mlýn bez držení 2.9
2164 b Zvednuté kolo sed na řídítkách vzad mlýn-kruhy-mlýn  bez držení 4.3
2164 c Zvednuté kolo sed na řídítkách vzad mlýn 3 otočky bez držení 5.5

2165 a Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách bez držení-C - 2.3
2165 b Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách bez držení-O - 2.5
2165 c Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách kroužky bez držení  4.4

2166 a Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách vzad bez držení-C - 2.8
2166 b Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách vzad bez držení-O - 3.0
2166 c Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách vzad kroužky bez držení 5.0

2167 a Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách mlýn bez držení 2.4
2167 b Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách mlýn-kruhy-mlýn  bez držení 4.0
2167 c Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách mlýn 3 otočky bez držení 5.6

2168 a Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách vzad mlýn bez držení  3.2
2168 b Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách vzad mlýn-kruhy-mlýn  bez držení  4.8

2176 a Vztyčené kolo bez držení-C - 1.6
2176 b Vztyčené kolo bez držení-O - 1.8
2176 c Vztyčené kolo kroužky bez držení  3.2

2177 a Vztyčené kolo vzad bez držení-C - 2.1
2177 b Vztyčené kolo vzad bez držení-O - 2.3
2177 c Vztyčené kolo vzad kroužky bez držení 4.1

2178 a Vztyčené kolo mlýn bez držení 1.8
2178 b Vztyčené kolo mlýn-kruhy-mlýn  bez držení 2.7

2179 a Vztyčené kolo vzad mlýn bez držení 2.1
2179 b Vztyčené kolo vzad mlýn-kruhy-mlýn  bez držení 3.7
2179 c Vztyčené kolo vzad mlýn 3 otočky bez držení 5.0

2180 a Vztyčené kolo obrácený sed bez držení-C - 2.4
2180 b Vztyčené kolo obrácený sed bez držení-O - 2.6
2180 c Vztyčené kolo obrácený sed kroužky bez držení  4.2

2181 a Vztyčené kolo obrácený sed vzad bez držení-C - 2.9
2181 b Vztyčené kolo obrácený sed vzad bez držení-O - 3.1
2181 c Vztyčené kolo obrácený sed vzad kroužky  bez držení  5.1

2182 a Vztyčené kolo obrácený sed mlýn bez držení  2.5
2182 b Vztyčené kolo obrácený sed mlýn-kruhy-mlýn  bez držení  3.8
2182 c Vztyčené kolo obrácený sed mlýn 3 otočky bez držení  5.9

2183 a Vztyčené kolo obrácený sed vzad mlýn bez držení  3.0
2183 b Vztyčené kolo obrácený sed vzad mlýn-kruhy-mlýn  bez držení  4.7

2191 a Obrácené kolo-C - 2.6
2191 b Obrácené kolo-O - 2.8
2191 c Obrácené kolo kroužky 4.4

2192 a Obrácené kolo vzad-C - 2.9
2192 b Obrácené kolo vzad-O - 3.1
2192 c Obrácené kolo vzad kroužky 4.9

2193 a Obrácené kolo mlýn 2.7
2193 b Obrácené kolo mlýn-kruhy-mlýn 4.0

2194 a Obrácené kolo vzad mlýn 2.9
2194 b Obrácené kolo vzad mlýn-kruhy-mlýn 4.5
2194 c Obrácené kolo vzad mlýn 3 otočky 5.9

2195 a Obrácené kolo obrácený stoj-C - 2.9
2195 b Obrácené kolo obrácený stoj-O - 3.1
2195 c Obrácené kolo obrácený stoj kroužky 4.7

2196 a Obrácené kolo obrácený stoj vzad-C - 3.2
2196 b Obrácené kolo obrácený stoj vzad-O - 3.4
2196 c Obrácené kolo obrácený stoj vzad kroužky 5.4

2197 a Obrácené kolo obrácený stoj mlýn 3.0
2197 b Obrácené kolo obrácený stoj mlýn-kruhy-mlýn 4.3
2197 c Obrácené kolo obrácený stoj mlýn 3 otočky 6.3

2198 a Obrácené kolo obrácený stoj vzad mlýn 3.2
2198 b Obrácené kolo obrácený stoj vzad mlýn-kruhy-mlýn 5.0

2211 a Zvednuté kolo sed na řídítkách 1 obrat 4.6
2211 b Zvednuté kolo sed na řídítkách 2 obraty T (6,8-7,3) 6.3
2211 c Zvednuté kolo sed na řídítkách 3 obraty T (7,8) 7.2

napsáno
2211b 2211c
zajeto 26.30
36.807.20
47.307.80

2212 a Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách 1 obrat 4.9
2212 b Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách 2 obraty T (7,0-7,5) 6.5
2212 c Zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách 3 obraty T (8,1) 7.5

napsáno
2212b 2212c
zajeto 26.50
37.007.50
47.508.10

2213 a Vztyčené kolo 1 obrat 4.4
2213 b Vztyčené kolo 2 obraty T (6,5-7,0) 6.0
2213 c Vztyčené kolo 3 obraty T (7,6) 7.0

napsáno
2213b 2213c
zajeto 26.00
36.507.00
47.007.60

2214 a Vztyčené kolo obrácený sed 1 obrat 4.9
2214 b Vztyčené kolo obrácený sed 2 obraty T (7,0-7,5) 6.5
2214 c Vztyčené kolo obrácený sed 3 obraty T (8,1) 7.5

napsáno
2214b 2214c
zajeto 26.50
37.007.50
47.508.10

2215 a Obrácené kolo 1 obrat 5.2
2215 b Obrácené kolo 2 obraty T (7,4-7,9) 6.9
2215 c Obrácené kolo 3 obraty T (8,4) 7.8

napsáno
2215b 2215c
zajeto 26.90
37.407.80
47.908.40

2216 a Obrácené kolo obrácený stoj 1 obrat 5.5
2216 b Obrácené kolo obrácený stoj 2 obraty T (7,7-8,2) 7.2
2216 c Obrácené kolo obrácený stoj 3 obraty T (8,7) 8.1

napsáno
2216b 2216c
zajeto 27.20
37.708.10
48.208.70

2236 a Přechod: zvednuté kolo sed v sedle-zvednuté kolo sed na řídítkách 1.9
2236 b Přechod: zvednuté kolo sed na řídítkách-zvednuté kolo sed v sedle 1.9

2237 a Přechod: zvednuté kolo sed v sedle-vztyčené kolo 2.9
2237 b Přechod: vztyčené kolo-zvednuté kolo sed v sedle 2.9

2238 a Přechod: zvednuté kolo sed na řídítkách-vztyčené kolo 2.4
2238 b Přechod: vztyčené kolo-zvednuté kolo sed na řídítkách 2.4

2239 a Přechod: vztyčené kolo-obrácené kolo obrácený stoj 2.1
2239 b Přechod: obrácené kolo obrácený stoj-vztyčené kolo 2.1

2240 a Přechod: obrácené kolo-vztyčené kolo obrácený sed 2.1
2240 b Přechod: vztyčené kolo obrácený sed-obrácené kolo 2.2

2241 a Přechod: vztyčené kolo obrácený sed-zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách 3.4
2241 b Přechod: zvednuté kolo obrácený sed na řídítkách-vztyčené kolo obrácený sed 3.5

2242 a Přechod: obrácený závěs-obrácené kolo jednotlivě 5.7

2243 a Přechod: obrácený závěs-vztyčené kolo obrácený sed jednotlivě 4.6

2250 a Obrácený stoj na řídítkách skrčené salto vzad 12.1

2261 a Sed v sedle-stoj na zadních stupácích-C - 0.3
2261 b Sed v sedle-stoj na zadních stupácích-O - 0.4
2261 c Sed v sedle-stoj na sedle-C - 0.7
2261 d Sed v sedle-stoj na sedle-O - 0.9

2266 a Sed v sedle-sed na ramenou-C - 0.7
2266 b Sed v sedle-sed na ramenou-O - 0.9
2266 c Sed v sedle bez držení-sed na ramenou-C - 1.6
2266 d Sed v sedle bez držení-sed na ramenou-O - 1.9

2267 a Sed v sedle vzad-sed na ramenou-C- 1.9
2267 b Sed v sedle vzad-sed na ramenou-O- 2.2

2268 a Sed v sedle-stoj na ramenou-C - 2.0
2268 b Sed v sedle-stoj na ramenou-O - 2.3
2268 c Sed v sedle bez držení-stoj na ramenou-C - 3.0
2268 d Sed v sedle bez držení-stoj na ramenou-O - 3.4

2269 a Sed v sedle vzad-stoj na ramenou-C- 3.7
2269 b Sed v sedle vzad-stoj na ramenou-O- 4.1

2270 a Sed v sedle-závěs na prsou -C - 1.3
2270 b Sed v sedle-závěs na prsou -O - 1.5
2270 c Sed v sedle bez držení-závěs na prsou -C - 2.1
2270 d Sed v sedle bez držení-závěs na prsou -O - 2.4

2271 a Sed v sedle vzad-závěs na prsou -C - 2.3
2271 b Sed v sedle vzad-závěs na prsou -O - 2.6

2276 a Sed v sedle-stoj na řídítkách-C - 1.2
2276 b Sed v sedle-stoj na řídítkách-O - 1.3

2277 a Sed v sedle-stojka na řídítkách-C - 5.0
2277 b Sed v sedle-stojka na řídítkách-O - 5.4
2277 c Sed v sedle-roznožka na řídítkách stojka na řídítkách-C - 6.5
2277 d Sed v sedle-roznožka na řídítkách stojka na řídítkách-O - 6.9

2281 a Obrácený sed v sedle-sed na ramenou-C - 1.1
2281 b Obrácený sed v sedle-sed na ramenou-O - 1.3

2282 a Obrácený sed v sedle vzad-sed na ramenou-C - 1.9
2282 b Obrácený sed v sedle vzad-sed na ramenou-O - 2.1

2283 a Obrácený sed v sedle-stoj na ramenou-C - 2.7
2283 b Obrácený sed v sedle-stoj na ramenou-O - 3.0

2285 a Obrácený sed v sedle-závěs na prsou-C - 1.7
2285 b Obrácený sed v sedle-závěs na prsou-O - 1.9

2286 a Obrácený sed v sedle vzad-závěs na prsou-C - 2.5
2286 b Obrácený sed v sedle vzad-závěs na prsou-O - 2.7

2296 a Sed na řídítkách-stoj na zadních stupácích-C - 1.1
2296 b Sed na řídítkách-stoj na zadních stupácích-O - 1.2
2296 c Sed na řídítkách bez držení-stoj na zadních stupácích-C - 1.6
2296 d Sed na řídítkách bez držení-stoj na zadních stupácích-O - 1.8
2296 e Sed na řídítkách-stoj na sedle-C - 1.8
2296 f Sed na řídítkách-stoj na sedle-O - 2.0
2296 g Sed na řídítkách bez držení-stoj na sedle-C - 2.3
2296 h Sed na řídítkách bez držení-stoj na sedle-O - 2.5

2301 a Obrácený sed na řídítkách-stoj na zadních stupácích-C - 0.8
2301 b Obrácený sed na řídítkách-stoj na zadních stupácích-O - 0.9
2301 c Obrácený sed na řídítkách bez držení-stoj na zadních stupácích-C - 1.3
2301 d Obrácený sed na řídítkách bez držení-stoj na zadních stupácích-O - 1.4

2302 a Obrácený sed na řídítkách-stoj na sedle a řídítkách-C - 1.3
2302 b Obrácený sed na řídítkách-stoj na sedle a řídítkách-O - 1.4
2302 c Obrácený sed na řídítkách bez držení-stoj na sedle a řídítkách-C - 1.8
2302 d Obrácený sed na řídítkách bez držení-stoj na sedle a řídítkách-O - 1.9
2302 e Obrácený sed na řídítkách-stoj na sedle-C - 1.4
2302 f Obrácený sed na řídítkách-stoj na sedle-O - 1.7
2302 g Obrácený sed na řídítkách bez držení-stoj na sedle-C - 2.0
2302 h Obrácený sed na řídítkách bez držení-stoj na sedle-O - 2.3

2303 a Obrácený sed na řídítkách-sed na ramenou-C - 1.3
2303 b Obrácený sed na řídítkách-sed na ramenou-O - 1.5
2303 c Obrácený sed na řídítkách bez držení -sed na ramenou-C - 1.9
2303 d Obrácený sed na řídítkách bez držení -sed na ramenou-O - 2.2

2304 a Obrácený sed na řídítkách-stoj na ramenou-C - 2.9
2304 b Obrácený sed na řídítkách-stoj na ramenou-O - 3.2
2304 c Obrácený sed na řídítkách bez držení-stoj na ramenou-C - 3.6
2304 d Obrácený sed na řídítkách bez držení-stoj na ramenou-O - 3.9

2305 a Obrácený sed na řídítkách-závěs na prsou-C - 1.8
2305 b Obrácený sed na řídítkách-závěs na prsou-O - 2.0
2305 c Obrácený sed na řídítkách bez držení-závěs na prsou-C - 2.4
2305 d Obrácený sed na řídítkách bez držení-závěs na prsou-O - 2.6

2306 a Obrácený sed na řídítkách-stoj hlavou na sedle-C - 2.7
2306 b Obrácený sed na řídítkách-stoj hlavou na sedle-O - 2.9

2311 a Čelný stoj na předním stupáku-stoj na zadních stupácích-C - 0.9
2311 b Čelný stoj na předním stupáku-stoj na zadních stupácích-O - 1.0
2311 c Čelný stoj na předním stupáku bez držení-stoj na zadních stupácích-C - 1.4
2311 d Čelný stoj na předním stupáku bez držení-stoj na zadních stupácích-O - 1.6
2311 e Čelný stoj na předním stupáku-stoj na sedle-C - 1.6
2311 f Čelný stoj na předním stupáku-stoj na sedle-O - 1.8
2311 g Čelný stoj na předním stupáku bez držení-stoj na sedle-C - 2.1
2311 h Čelný stoj na předním stupáku bez držení-stoj na sedle-O - 2.3

2316 a Jízdní stoj-sed na ramenou-C - 1.0
2316 b Jízdní stoj-sed na ramenou-O - 1.2
2316 c Jízdní stoj bez držení-sed na ramenou-C - 1.6
2316 d Jízdní stoj bez držení-sed na ramenou-O - 1.8

2317 a Dvojitý stoj na straně přední-zadní stupák-prstencové držení-C - 1.4
2317 b Dvojitý stoj na straně přední-zadní stupák-prstencové držení-O - 1.6

2319 a Sehnutý stoj na sedle-obrácený sehnutý stoj na říd.s držením sedla a řídítek-C- 1.8
2319 b Sehnutý stoj na sedle-obrácený sehnutý stoj na říd.s držením sedla a řídítek-O- 2.0

2321 a Sed v rámu-sehnutý stoj na sedle-C - 1.1
2321 b Sed v rámu-sehnutý stoj na sedle-O - 1.2

2322 a Sed v rámu-stoj na sedle a řídítkách-C - 1.5
2322 b Sed v rámu-stoj na sedle a řídítkách-O - 1.7
2322 c Sed v rámu-stoj na sedle-C - 1.8
2322 d Sed v rámu-stoj na sedle-O - 2.0

2323 a Sed v rámu-prapor na sedle-C - 2.4
2323 b Sed v rámu-prapor na sedle-O - 2.8

2331 a Čelný závěs-sehnutý stoj na sedle-C - 1.0
2331 b Čelný závěs-sehnutý stoj na sedle-O - 1.2

2332 a Čelný závěs-stoj na sedle a řídítkách-C - 1.5
2332 b Čelný závěs-stoj na sedle a řídítkách-O - 1.7
2332 c Čelný závěs-stoj na sedle-C - 1.8
2332 d Čelný závěs-stoj na sedle-O - 2.0

2334 a Čelný závěs-stoj hlavou na sedle-C - 2.8
2334 b Čelný závěs-stoj hlavou na sedle-O - 3.0
2334 c Čelný závěs-stojka na sedle a řídítkách-C - 6.1
2334 d Čelný závěs-stojka na sedle a řídítkách-O - 6.5

2341 a Obrácený závěs-stoj na zadních stupácích-C - 0.9
2341 b Obrácený závěs-stoj na zadních stupácích-O - 1.0

2342 a Obrácený závěs-stoj na sedle a řídítkách-C - 1.4
2342 b Obrácený závěs-stoj na sedle a řídítkách-O - 1.5
2342 c Obrácený závěs-stoj na sedle-C - 1.7
2342 d Obrácený závěs-stoj na sedle-O - 1.9

2343 a Obrácený závěs-stoj na řídítkách-C - 1.8
2343 b Obrácený závěs-stoj na řídítkách-O - 1.9

2346 a Obrácený závěs-stoj hlavou na sedle-C - 2.7
2346 b Obrácený závěs-stoj hlavou na sedle-O - 2.9
2346 c Obrácený závěs-stojka na sedle a řídítkách-C - 6.1
2346 d Obrácený závěs-stojka na sedle a řídítkách-O - 6.5

2351 a Leh přes řídítka-sehnutý stoj na sedle-C - 1.3
2351 b Leh přes řídítka-sehnutý stoj na sedle-O - 1.5
2351 c Leh přes řídítka-stoj na sedle-C - 2.2
2351 d Leh přes řídítka-stoj na sedle-O - 2.4

2352 a Leh na sedle-stoj na řídítkách-C - 1.9
2352 b Leh na sedle-stoj na řídítkách-O - 2.0
2352 c Leh na sedle-stojka na řídítkách-C - 5.5
2352 d Leh na sedle-stojka na řídítkách-O - 5.9

2353 a Leh na řídítkách-sehnutý stoj na sedle-C - 1.5
2353 b Leh na řídítkách-sehnutý stoj na sedle-O - 1.6
2353 c Leh na řídítkách-stoj na sedle-C - 2.2
2353 d Leh na řídítkách-stoj na sedle-O - 2.4

2356 a Dvojitý stoj na sedle a řídítkách-C - 3.0
2356 b Dvojitý stoj na sedle a řídítkách-O - 3.2
2356 c Dvojitý stoj na sedle a řídítkách-S - 3.6
2356 d Dvojitý stoj na sedle a řídítkách-8 - 4.1

2357 a Stoj na sedle a řídítkách-stoj na zadních stupácích-C - 2.5
2357 b Stoj na sedle a řídítkách-stoj na zadních stupácích-O - 2.6
2357 c Stoj na sedle a řídítkách-stoj na sedle-C - 3.1
2357 d Stoj na sedle a řídítkách-stoj na sedle-O - 3.2
2357 e Stoj na sedle a řídítkách-stoj na řídítkách-C - 3.7
2357 f Stoj na sedle a řídítkách-stoj na řídítkách-O - 3.8

2358 a Stoj na řídítkách-stoj na zadních stupácích-C - 3.2
2358 b Stoj na řídítkách-stoj na zadních stupácích-O - 3.4
2358 c Stoj na řídítkách 1/2 obrat-stoj na zadních stupácích 5.9
2358 d Stoj na řídítkách 1 obrat-stoj na zadních stupácích T ( 7,2-7,7-8,2-8,7 ) 6.7
2358 e Stoj na řídítkách 1a 1/2 obrat-stoj na zadních stupácích T ( 8,0-8,5-9,0-9,5 ) 7.5
2358 f Stoj na řídítkách 2 obraty-stoj na zadních stupácích T ( 8,8-9,3-9,8-10,3 ) 8.3
2358 g Stoj na řídítkách ze sedu v sedle-stoj na zadních stupácích-C - 4.0
2358 h Stoj na řídítkách ze sedu v sedle-stoj na zadních stupácích-O - 4.1
2358 i Stoj na řídítkách ze sedu v sedle 1/2 obrat-stoj na zadních stupácích 6.7
2358 j Stoj na řídítkách ze sedu v sedle 1 obrat-stoj na zadních stupácích T ( 8,0-8,5-9,0-9,5 ) 7.5
2358 k Stoj na řídítkách ze sedu v sedle 1a 1/2 obrat-stoj na zadních stupácích T ( 8,8-9,3-9,8-10,3 ) 8.3
2358 l Stoj na řídítkách ze sedu v sedle 2 obraty-stoj na zadních stupácích T ( 9,6-10,1-10,6-11,1 ) 9.1

napsáno
2358d 2358e 2358f
zajeto 16.70
7.207.50
27.708.008.30
8.208.508.80
38.709.009.30
9.509.80
410.30
napsáno
2358j 2358k 2358l
zajeto 17.50
8.008.30
28.508.809.10
9.009.309.60
39.509.8010.10
10.3010.60
411.10

2359 a Stoj na řídítkách-stoj na sedle prstencové držení-C - 3.6
2359 b Stoj na řídítkách-stoj na sedle prstencové držení-O - 3.7
2359 c Stoj na řídítkách-stoj na sedle-C - 4.9
2359 d Stoj na řídítkách-stoj na sedle-O - 5.1
2359 e Stoj na řídítkách-stoj na sedle-S - 5.6
2359 f Stoj na řídítkách-stoj na sedle-8 - 6.1

2366 a Vzpěr na řídítkách-stoj na zadních stupácích-C - 3.0
2366 b Vzpěr na řídítkách-stoj na zadních stupácích-O - 3.5
2366 c Vzpěr na řídítkách-stoj na sedle-C - 3.8
2366 d Vzpěr na řídítkách-stoj na sedle-O - 4.2
2366 e Vzpěr na řídítkách-roznožka na sedle-C - 5.0
2366 f Vzpěr na řídítkách-roznožka na sedle-O - 5.4
2366 g Roznožka na řídítkách-roznožka na sedle-C - 6.0
2366 h Roznožka na řídítkách-roznožka na sedle-O - 6.4

2371 a Stoj hlavou na sedle-stoj na řídítkách-C - 3.8
2371 b Stoj hlavou na sedle-stoj na řídítkách-O - 4.1

2372 a Stoj hlavou na sedle-stoj ramenem na rámu-C - 5.1
2372 b Stoj hlavou na sedle-stoj ramenem na rámu-O - 5.5

2373 a Stoj hlavou na sedle-roznožka na řídítkách-C - 6.1
2373 b Stoj hlavou na sedle-roznožka na řídítkách-O - 6.5

2374 a Stoj hlavou na sedle-stojka na řídítkách-C - 8.5
2374 b Stoj hlavou na sedle-stojka na řídítkách-O - 9.0
2374 c Stoj hlavou na sedle-stojka na řídítkách-S - 9.8
2374 d Stoj hlavou na sedle-stojka na řídítkách-8 - 10.6
2374 e Stoj hlavou na sedle-roznožka na řídítkách-stojka na řídítkách-C - 11.0
2374 f Stoj hlavou na sedle-roznožka na řídítkách-stojka na řídítkách-O - 11.5
2374 g Stoj hlavou na sedle-roznožka na řídítkách-stojka na řídítkách-S - 12.3
2374 h Stoj hlavou na sedle-roznožka na řídítkách-stojka na řídítkách-8 - 13.1

2376 a Stojka na sedle a řídítkách-stoj na řídítkách-C - 7.7
2376 b Stojka na sedle a řídítkách-stoj na řídítkách-O - 8.1
2376 c Stojka na řídítkách-stoj na sedle-C - 7.6
2376 d Stojka na řídítkách-stoj na sedle-O - 8.0

2377 a Stojka na řídítkách-stoj na sedle a řídítkách-C - 10.6
2377 b Stojka na řídítkách-stoj na sedle a řídítkách-O - 11.0

2391 a Výdrž : stoj v pedálech-sed na ramenou 1.3
2391 b Výdrž : stoj v pedálech bez držení-sed na ramenou 1.8
2391 c Výdrž : stoj v pedálech-stoj na ramenou 2.7
2391 d Výdrž : stoj v pedálech bez držení-stoj na ramenou 3.2

2411 a Zvednuté kolo sed v sedle-stoj na zadních stupácích-C - 2.2
2411 b Zvednuté kolo sed v sedle-stoj na zadních stupácích-O - 2.4

2412 a Zvednuté kolo sed v sedle-sed na ramenou-C - 2.9
2412 b Zvednuté kolo sed v sedle-sed na ramenou-O - 3.1
2412 c Zvednuté kolo sed v sedle bez držení-sed na ramenou-C - 3.5
2412 d Zvednuté kolo sed v sedle bez držení-sed na ramenou-O - 3.8

2413 a Zvednuté kolo sed v sedle vzad bez držení-sed na ramenou-C - 4.1
2413 b Zvednuté kolo sed v sedle vzad bez držení-sed na ramenou-O - 4.4
2413 c Zvednuté kolo sed v sedle vzad bez držení 3 otočky-sed na ramenou  6.1

2414 a Zvednuté kolo sed v sedle-závěs na prsou-C - 3.1
2414 b Zvednuté kolo sed v sedle-závěs na prsou-O - 3.3
2414 c Zvednuté kolo sed v sedle bez držení-závěs na prsou-C - 3.8
2414 d Zvednuté kolo sed v sedle bez držení-závěs na prsou-O - 4.2

2415 a Zvednuté kolo sed v sedle vzad bez držení-závěs na prsou-C- 4.4
2415 b Zvednuté kolo sed v sedle vzad bez držení-závěs na prsou-O- 4.6

2416 a Zvednuté kolo sed v sedle-stoj na ramenou-C - 4.8
2416 b Zvednuté kolo sed v sedle-stoj na ramenou-O - 5.1
2416 c Zvednuté kolo sed v sedle bez držení-stoj na ramenou-C - 5.6
2416 d Zvednuté kolo sed v sedle bez držení-stoj na ramenou-O - 6.0

2417 a Zvednuté kolo sed v sedle vzad bez držení-stoj na ramenou-C - 6.5
2417 b Zvednuté kolo sed v sedle vzad bez držení-stoj na ramenou-O - 7.0

2418 a Zvednuté kolo obrácený sed v sedle bez držení-sed na ramenou-C - 3.9
2418 b Zvednuté kolo obrácený sed v sedle bez držení-sed na ramenou-O - 4.3
2418 c Zvednuté kolo obrácený sed v sedle 3 otočky bez držení-sed na ramenou  6.5

2419 a Zvednuté kolo obrácený sed v sedle vzad bez držení-sed na ramenou-C - 4.9
2419 b Zvednuté kolo obrácený sed v sedle vzad bez držení-sed na ramenou-O - 5.3

2420 a Zvednuté kolo obrácený sed v sedle bez držení-závěs na prsou-C - 4.1
2420 b Zvednuté kolo obrácený sed v sedle bez držení-závěs na prsou-O - 4.5

2421 a Zvednuté kolo obrácený sed v sedle vzad bez držení-závěs na prsou-C - 5.1
2421 b Zvednuté kolo obrácený sed v sedle vzad bez držení-závěs na prsou-O - 5.5

2422 a Zvednuté kolo obrácený sed v sedle bez držení-stoj na ramenou-C - 6.7
2422 b Zvednuté kolo obrácený sed v sedle bez držení-stoj na ramenou-O - 7.1

2426 a Zvednuté kolo sed na řídítkách-sed na ramenou-C - 3.4
2426 b Zvednuté kolo sed na řídítkách-sed na ramenou-O - 3.7
2426 c Zvednuté kolo sed na řídítkách bez držení-sed na ramenou-C - 4.0
2426 d Zvednuté kolo sed na řídítkách bez držení-sed na ramenou-O - 4.4

2427 a Zvednuté kolo sed na řídítkách vzad bez držení-sed na ramenou-C - 4.7
2427 b Zvednuté kolo sed na řídítkách vzad bez držení-sed na ramenou-O - 5.0
2427 c Zvednuté kolo sed na řídítkách vzad 3 otočky bez držení-sed na ramenou  6.9

2428 a Zvednuté kolo sed na řídítkách-stoj na ramenou-C - 5.5
2428 b Zvednuté kolo sed na řídítkách-stoj na ramenou-O - 5.9
2428 c Zvednuté kolo sed na řídítkách bez držení-stoj na ramenou-C - 6.3
2428 d Zvednuté kolo sed na řídítkách bez držení-stoj na ramenou-O - 6.7

2429 a Zvednuté kolo sed na řídítkách vzad bez držení-stoj na ramenou-C - 7.4
2429 b Zvednuté kolo sed na řídítkách vzad bez držení-stoj na ramenou-O - 8.0

2436 a Vztyčené kolo bez držení-sed na ramenou-C - 3.6
2436 b Vztyčené kolo bez držení-sed na ramenou-O - 4.0

2437 a Vztyčené kolo vzad bez držení-sed na ramenou-C - 4.2
2437 b Vztyčené kolo vzad bez držení-sed na ramenou-O - 4.6
2437 c Vztyčené kolo 3 otočky vzad bez držení-sed na ramenou  6.4

2438 a Vztyčené kolo bez držení-stoj na ramenou-C - 6.0
2438 b Vztyčené kolo bez držení-stoj na ramenou-O - 6.4

2439 a Vztyčené kolo vzad bez držení-stoj na ramenou-C - 7.0
2439 b Vztyčené kolo vzad bez držení-stoj na ramenou-O - 7.6

2446 a Vztyčené kolo obrácený sed bez držení-sed na ramenou-C - 4.3
2446 b Vztyčené kolo obrácený sed bez držení-sed na ramenou-O - 4.7
2446 c Vztyčené kolo obrácený sed 3 otočky bez držení-sed na ramenou  7.0

2447 a Vztyčené kolo obrácený sed vzad bez držení-sed na ramenou-C - 5.3
2447 b Vztyčené kolo obrácený sed vzad bez držení-sed na ramenou-O - 5.7

2448 a Vztyčené kolo obrácený sed bez držení-stoj na ramenou-C - 6.4
2448 b Vztyčené kolo obrácený sed bez držení-stoj na ramenou-O - 6.8

2449 a Vztyčené kolo obrácený sed vzad bez držení-stoj na ramenou-C - 7.9
2449 b Vztyčené kolo obrácený sed vzad bez držení-stoj na ramenou-O - 8.5

2471 a Přechod: zvednuté kolo sed v sedle-zvednuté kolo sed na řídítkách-sed na ramenou 4.8
2471 b Přechod: zvednuté kolo sed v sedle-zvednuté kolo sed na řídítkách-stoj na ramenou 6.7

2472 a Přechod: zvednuté kolo sed v sedle-vztyčené kolo-sed na ramenou 7.0
2472 b Přechod: zvednuté kolo sed v sedle-vztyčené kolo-stoj na ramenou 9.7

2473 a Přechod: zvednuté kolo sed na řídítkách-vztyčené kolo-sed na ramenou 5.9
2473 b Přechod: zvednuté kolo sed na řídítkách-vztyčené kolo-stoj na ramenou 8.2

§ Krasojízda čtveřic

8.5.015  Krasojízda čtveřic

Hodnota uvedená za značkou „T“ je dosažena při taktickém rozšíření příslušného cviku

4001 a 4 za sebou -C- 0.8
4001 b 4 za sebou -O- 1.0
4001 c 4 za sebou -C- 4 kroužky vlevo 1.4
4001 d 4 za sebou -O- 4 kroužky vlevo 1.6
4001 e 4 za sebou -C- 4 kroužky vpravo 1.4
4001 f 4 za sebou -O- 4 kroužky vpravo 1.6
4001 g 4 za sebou -C- 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo 1.6
4001 h 4 za sebou -O- 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo 1.8
4001 i 4 za sebou 4 střídavé kroužky překryté 2.7

4002 a 4 za sebou -C- vzad 1.6
4002 b 4 za sebou -O- vzad 2.0
4002 c 4 za sebou -C- 4 kroužky vlevo vzad 2.7
4002 d 4 za sebou -O- 4 kroužky vlevo vzad 3.1
4002 e 4 za sebou 4 střídavé kroužky překryté vzad 4.9

4003 a 4 za sebou -C- zvednuté kolo 2.0
4003 b 4 za sebou -O- zvednuté kolo 2.5
4003 c 4 za sebou -C- zvednuté kolo b.d. 2.6
4003 d 4 za sebou -O- zvednuté kolo b.d. 3.3
4003 e 4 za sebou -C- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo 3.4
4003 f 4 za sebou -O- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo 3.9
4003 g 4 za sebou -C- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo b.d. 4.4
4003 h 4 za sebou -O- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo b.d. 5.1

4004 a 4 za sebou -C- zvednuté kolo vzad b.d. 3.4
4004 b 4 za sebou -O- zvednuté kolo vzad b.d. 4.3
4004 c 4 za sebou -C- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo vzad b.d. 5.8
4004 d 4 za sebou -O- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo vzad b.d. 6.6
4004 e 4 za sebou -C- 4 kroužky vpravo zvednuté kolo vzad b.d. 6.0
4004 f 4 za sebou -O- 4 kroužky vpravo zvednuté kolo vzad b.d. 6.8
4004 g 4 za sebou -C- 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo zvednuté kolo vzad b.d. 6.6
4004 h 4 za sebou -O- 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo zvednuté kolo vzad b.d. 7.5
4004 i 4 za sebou 4 střídavé kroužky překryté zvednuté kolo vzad b.d. 9.4

4006 a 4 za sebou šikmý tah 1.0
4006 b 4 za sebou šikmý tah 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo 1.8

4007 a 4 za sebou -S - 1.8
4007 b 4 za sebou -8 - 2.2
4007 c 4 za sebou projetá-8 - 2.6

4008 a 4 za sebou -S-vzad 3.6
4008 b 4 za sebou -8-vzad 4.4
4008 c 4 za sebou projetá-8-vzad 5.2

4010 a 4 za sebou -S-zvednuté kolo vzad b.d. 7.7
4010 b 4 za sebou -8-zvednuté kolo vzad b.d. 9.4
4010 c 4 za sebou projetá-8-zvednuté kolo vzad b.d. 10.6

4011 a 4 za sebou podélný tah 1.0
4011 b 4 za sebou podélný tah 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo 1.8

4012 a 2 za sebou podélný tah proti sobě 1.6
4012 b 2 za sebou podélný tah proti sobě 2 mlýny 2.7

4013 a 2 vedle sebe podélný tah proti sobě 1.2
4013 b 2 vedle sebe podélný tah proti sobě 4 kroužky vlevo 1.7
4013 c 2 vedle sebe podélný tah projetý proti sobě 1.6
4013 d 2 vedle sebe podélný tah projetý proti sobě 4 kroužky vlevo 2.1
4013 e 2 vedle sebe podélný tah projetý proti sobě 4 kroužky vpravo 2.2
4013 f 2 vedle sebe podélný tah projetý proti sobě 2 mlýny 2.7

4014 a 2 za sebou šikmý tah proti sobě 1.6

4015 a 4 vedle sebe příčné stř.půlkroužky (původně 4161) 2.0
4015 b 4 vedle sebe příčná stř.kroužky (původně 4161) 2.4

4016 a 4 vedle sebe příčné stř.půlkroužky zv. kolo vzad b.d. (původně 4164) 8.7
4016 b 4 vedle sebe příčné stř.kroužky zv. kolo vzad b.d. (původně 4164) 10.4

4017 a 4 vedle sebe příčný tah 1.0
4017 b 4 vedle sebe příčný tah 4 kroužky vlevo 1.6

4018 a 4 vedle sebe příčný tah vzad 2.1
4018 b 4 vedle sebe příčný tah 4 kroužky vlevo vzad 3.2

4024 a Dvoučlenný okřídlený mlýn půlobjezd otáčení zvednuté kolo vzad bez držení T (10,3) 9.3
4024 b Dvoučlenný okřídlený mlýn otáčení zvednuté kolo vzad bez držení T (11,2) 10.2
4024 c Otočky Remmlinger zvednuté kolo vzad bez držení T (13,6) 12.6

napsáno
4024a 4024b 4024c
zajeto 19.3010.2012.60
210.3011.2013.60

4026 a 2 za sebou dvojitý -C- 0.8
4026 b 2 za sebou dvojitý -O- 1.2
4026 c 2 za sebou dvojitý -O- projetý 1.6
4026 d 2 za sebou dvojitý -C- 4 kroužky vlevo 1.4
4026 e 2 za sebou dvojitý -O- 4 kroužky vlevo 1.8
4026 f 2 za sebou dvojitý -O- projetý 4 kroužky vlevo 2.2

4027 a 2 za sebou dvojitý -C- vzad 1.7
4027 b 2 za sebou dvojitý -O- vzad 2.5
4027 c 2 za sebou dvojitý -O- projetý vzad 3.3
4027 d 2 za sebou dvojitý -C- 4 kroužky vlevo vzad 2.8
4027 e 2 za sebou dvojitý -O- 4 kroužky vlevo vzad 3.6
4027 f 2 za sebou dvojitý -O- projetý 4 kroužky vlevo vzad 4.4

4028 a 2 za sebou dvojitý -C- zvednuté kolo 2.1
4028 b 2 za sebou dvojitý -O- zvednuté kolo 3.1
4028 c 2 za sebou dvojitý -O- projetý zvednuté kolo 4.1
4028 d 2 za sebou dvojitý -C- zvednuté kolo bez držení 2.7
4028 e 2 za sebou dvojitý -O- zvednuté kolo bez držení 3.5
4028 f 2 za sebou dvojitý -O- projetý zvednuté kolo bez držení 5.3
4028 g 2 za sebou dvojitý -C- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo 3.5
4028 h 2 za sebou dvojitý -O- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo 4.5
4028 i 2 za sebou dvojitý -O- projetý 4 kroužky vlevo zvednuté kolo 5.5
4028 j 2 za sebou dvojitý -C- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo b.d. 4.6
4028 k 2 za sebou dvojitý -O- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo b.d. 5.4
4028 l 2 za sebou dvojitý -O- projetý 4 kroužky vlevo zvednuté kolo b.d. 7.2

4029 a 2 za sebou dvojitý -C- zvednuté kolo vzad b.d. 4.1
4029 b 2 za sebou dvojitý -O- zvednuté kolo vzad b.d. 5.3
4029 c 2 za sebou dvojitý -O- projetý zvednuté kolo vzad b.d. 7.0
4029 d 2 za sebou dvojitý -C- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo vzad b.d. 6.5
4029 e 2 za sebou dvojitý -O- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo vzad b.d. 7.7
4029 f 2 za sebou dvojitý -O- projetý 4 kroužky vlevo zvednuté kolo vzad b.d. 9.4

4031 a 2 za sebou příčný tah 1.0
4031 b 2 za sebou příčný tah 4 kroužky vlevo 1.6
4031 c 2 za sebou příčný tah 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo 1.8

4032 a 2 za sebou příčný tah vzad 2.0
4032 b 2 za sebou příčný tah 4 kroužky vlevo vzad 3.1
4032 c 2 za sebou příčný tah 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo vzad 3.5

4044 a 2 vedle sebe příčný tah proti sobě 1.2
4044 b 2 vedle sebe příčný tah proti sobě 4 kroužky vlevo 1.7
4044 c 2 vedle sebe příčný tah projetý proti sobě 1.6
4044 d 2 vedle sebe příčný tah projetý proti sobě 4 kroužky vlevo 2.1
4044 e 2 vedle sebe příčný tah projetý proti sobě 2 mlýny 2.7
4044 f 2 vedle sebe příčný tah proti sobě stř.půlkroužky 2.0
4044 g 2 vedle sebe příčný tah proti sobě stř.kroužky 2.4

4045 a 2 vedle sebe příčný tah proti sobě vzad 2.3
4045 b 2 vedle sebe příčný tah projetý proti sobě vzad 3.1
4045 c 2 vedle sebe příčný tah projetý proti sobě vzad 4 kroužky vlevo 3.4
4045 d 2 vedle sebe příčný tah proti sobě vzad stř.půlkroužky 3.9
4045 e 2 vedle sebe příčný tah proti sobě vzad stř.kroužky 4.7

4048 a 2 vedle sebe příčný tah proti sobě zvednuté kolo vzad b.d.stř.půlkroužky 9.0
4048 b 2 vedle sebe příčný tah proti sobě zvednuté kolo vzad b.d.stř.kroužky 10.0
4048 c 2 vedle sebe příčný tah proti sobě projetý zvednuté kolo vzad b.d.stř.kroužky T (11,3 - 12,1) 10.5

napsáno
4048c
zajeto 010.50
111.30
212.10

4071 a Dvoučlenný -C- 0.4
4071 b Dvoučlenný -O- 0.6
4071 c Dvoučlenný -C- 2 kroužky vlevo 0.6
4071 d Dvoučlenný -O- 2 kroužky vlevo 1.0
4071 e Dvoučlenný -C- 4 kroužky vlevo 1.2
4071 f Dvoučlenný -O- 4 kroužky vlevo 1.4

4072 a Dvoučlenný -C- vzad 0.8
4072 b Dvoučlenný -O- vzad 1.2
4072 c Dvoučlenný -C- 2 kroužky vlevo vzad 1.1
4072 d Dvoučlenný -O- 2 kroužky vlevo vzad 1.5
4072 e Dvoučlenný -C- 4 kroužky vlevo vzad 2.9
4072 f Dvoučlenný -O- 4 kroužky vlevo vzad 3.3

4073 a Dvoučlenný -C- zvednuté kolo 1.0
4073 b Dvoučlenný -O- zvednuté kolo 1.5
4073 c Dvoučlenný -C- zvednuté kolo b.d. 1.3
4073 d Dvoučlenný -O- zvednuté kolo b.d. 2.0
4073 e Dvoučlenný -C- 2 kroužky vlevo zvednuté kolo 1.9
4073 f Dvoučlenný -O- 2 kroužky vlevo zvednuté kolo 2.4
4073 g Dvoučlenný -C- 2 kroužky vlevo zvednuté kolo b.d. 2.3
4073 h Dvoučlenný -O- 2 kroužky vlevo zvednuté kolo b.d. 3.0
4073 i Dvoučlenný -C- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo 2.9
4073 j Dvoučlenný -O- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo 3.4
4073 k Dvoučlenný -C- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo b.d. 3.6
4073 l Dvoučlenný -O- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo b.d. 4.3
4073 m Dvoučlenný -C- 4 kroužky vlevo projeté zvednuté kolo 3.9
4073 n Dvoučlenný -O- 4 kroužky vlevo projeté zvednuté kolo 4.4
4073 o Dvoučlenný -C- 4 kroužky vlevo projeté zvednuté kolo b.d 4.4
4073 p Dvoučlenný -O- 4 kroužky vlevo projeté zvednuté kolo b.d 5.1

4074 a Dvoučlenný -C- zvednuté kolo vzad b.d. 1.7
4074 b Dvoučlenný -O- zvednuté kolo vzad b.d. 2.6
4074 c Dvoučlenný -C- 2 kroužky vlevo zvednuté kolo vzad b.d. 2.4
4074 d Dvoučlenný -O- 2 kroužky vlevo zvednuté kolo vzad b.d. 3.2
4074 e Dvoučlenný -C- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo vzad b.d. 5.1
4074 f Dvoučlenný -O- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo vzad b.d. 5.9
4074 g Dvoučlenný -C- 4 kroužky vlevo projeté zvednuté kolo vzad b.d. 6.8
4074 h Dvoučlenný -O- 4 kroužky vlevo projeté zvednuté kolo vzad b.d. 7.6

4081 a Dvoučlenně za sebou podélný tah zvednuté kolo b.d. 2.0
4081 b Dvoučlenně za sebou podélný tah dvoučlenné kroužky vlevo zv.kolo b.d. 2.5
4081 c Dvoučlenně za sebou podélný tah dvoučlenné kroužky vpravo zv.kolo b.d. 2.7
4081 d Dvoučlenně za sebou podélný tah 4 kroužky vlevo zv.kolo b.d. 3.8

4082 a Dvoučlenně za sebou podélný tah zvednuté kolo vzad b.d. 2.6
4082 b Dvoučlenně za sebou podélný tah 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo zv.kolo vzad b.d. 6.8

4083 a Dvoučlenný podélný tah proti sobě zvednuté kolo vzad 4 kroužky vlevo bez držení projeté 9.2
4083 b Dvoučlenný podélný tah proti sobě zvednuté kolo vzad 4 kroužky vpravo bez držení projeté 10.4
4083 c Dvoučlenný podélný tah proti sobě zvednuté kolo vzad 2 mlýny bez držení projeté 11.6

4086 a Dvoučlenný příčný tah 0.6
4086 b Dvoučlenný příčný tah 2 kroužky vlevo 0.8
4086 c Dvoučlenný příčný tah 2 kroužky vpravo 0.8
4086 d Dvoučlenný příčný tah 4 kroužky vlevo 1.7

4087 a Dvoučlenný příčný tah vzad 1.2
4087 b Dvoučlenný příčný tah 2 kroužky vlevo vzad 1.7
4087 c Dvoučlenný příčný tah 4 kroužky vlevo vzad 2.5

4088 a Dvoučlenný příčný tah zv. kolo 1.5
4088 b Dvoučlenný příčný tah zv. kolo b.d. 2.0
4088 c Dvoučlenný příčný tah dvoučlenné kroužky vlevo zv. kolo 1.9
4088 d Dvoučlenný příčný tah dvoučlenné kroužky vlevo zv. kolo b.d. 2.5
4088 e Dvoučlenný příčný tah dvoučlenné kroužky vpravo zv. kolo b.d. 2.7
4088 f Dvoučlenný příčný tah 4 kroužky vlevo zv. kolo 3.9
4088 g Dvoučlenný příčný tah 4 kroužky vlevo zv. kolo b.d. 4.8

4089 a Dvoučlenný příčný tah zvednuté kolo vzad bez držení 2.6
4089 b Dvoučlenný příčný tah dvoučlenné kroužky vlevo zv. kolo vzad b.d. 3.2
4089 c Dvoučlenný příčný tah dvoučlenné kroužky vpravo zv. kolo vzad b.d. 3.6
4089 d Dvoučlenný příčný tah 4 kroužky vlevo zv. kolo vzad b.d. 6.4

4096 a Dvoučlenné příčné stř.půlkroužky 0.7
4096 b Dvoučlenné příčné stř.kroužky 1.1

4097 a Dvoučlenné příčné stř.půlkroužky vzad 1.4
4097 b Dvoučlenná příčné stř.kroužky vzad 2.2

4098 a Dvoučlenný příčný tah zvednuté kolo stř.půlkroužky 1.8
4098 b Dvoučlenný příčný tah zvednuté kolo stř.kroužky 2.8
4098 c Dvoučlenný příčný tah zvednuté kolo stř.půlkroužky b.d. 2.3
4098 d Dvoučlenný příčný tah zvednuté kolo stř.kroužky b.d. 3.6

4099 a Dvoučlenný příčný tah zvednuté kolo vzad stř.půlkroužky b.d. 3.0
4099 b Dvoučlenný příčný tah zvednuté kolo vzad stř.kroužky b.d. 4.7

4105 a Dvoučlenný příčný tah proti sobě 1.2
4105 b Dvoučlenný příčný tah proti sobě dvoučlenné kroužky vlevo 1.4
4105 c Dvoučlenný příčný tah proti sobě 4 kroužky vlevo 1.8

4106 a Dvoučlenný příčný tah proti sobě vzad 2.4
4106 b Dvoučlenný příčný tah proti sobě dvoučlenné kroužky vlevo vzad 2.7
4106 c Dvoučlenný příčný tah proti sobě 4 kroužky vlevo vzad 3.5

4107 a Dvoučlenný příčný tah proti sobě zvednuté kolo 3.0
4107 b Dvoučlenný příčný tah proti sobě zvednuté kolo b.d. 3.9
4107 c Dvoučlenný příčný tah proti sobě dvoučlenné kroužky vlevo zvednuté kolo 3.4
4107 d Dvoučlenný příčný tah proti sobě dvoučlenné kroužky vlevo zvednuté kolo b.d. 4.4
4107 e Dvoučlenný příčný tah proti sobě 4 kroužky vlevo zvednuté kolo 4.9
4107 f Dvoučlenný příčný tah proti sobě 4 kroužky vlevo zvednuté kolo b.d. 5.7

4108 a Dvoučlenný příčný tah proti sobě zvednuté kolo vzad b.d. 4.1
4108 b Dvoučlenný příčný tah proti sobě 4 kroužky vlevo zvednuté kolo vzad b.d. 7.5
4108 c Dvoučlenný příčný tah proti sobě 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo zvednuté kolo vzad b.d. 8.3

4116 a Objezd 1 kolem 1 1.6

4117 a Objezd 1 kolem 1 vzad 2.2

4121 a Dvoučlenný mlýn 0.8
4121 b Dvoučlenný mlýn 4 kroužky vpravo 1.4

4122 a Dvoučlenný mlýn vzad 1.7
4122 b Dvoučlenný mlýn vzad najetý 2.6
4122 c Dvoučlenný mlýn vzad najetý a vyjetý 3.1

4123 a Dvoučlenný mlýn zvednuté kolo 2.1
4123 b Dvoučlenný mlýn zvednuté kolo bez držení 2.7
4123 c Dvoučlenný mlýn zvednuté kolo bez držení najetý 4.3
4123 d Dvoučlenný mlýn zvednuté kolo bez držení najetý b.d. 4.3
4123 e Dvoučlenný mlýn zvednuté kolo b.d. najetý a vyjetý 4.6
4123 f Dvoučlenný mlýn zvednuté kolo b.d. najetý a vyjetý bez držení 5.1

4124 a Dvoučlenný mlýn zvednuté kolo vzad bez držení 3.6
4124 b Dvoučlenný mlýn zvednuté kolo vzad b.d. najetý bez držení 5.6
4124 c Dvoučlenný mlýn zvednuté kolo vzad b.d. najetý a vyjetý bez držení 6.6
4124 d Dvoučlenný mlýn otáčení zvednuté kolo vzad b.d. najetý a vyjetý b.d. (původně 4134) T (10,4) 9.4
4124 e Dvoučlenný mlýn 4 kroužky vpravo zv.kolo vzad b.d. najetý a vyjetý bez držení 7.7

napsáno
4124d
zajeto 19.40
210.40

4133 a Dvoučlenný vnitřní prsten zvednuté kolo 1.7
4133 b Dvoučlenný vnitřní prsten zvednuté kolo najetý 2.9
4133 c Dvoučlenný vnitřní prsten zvednuté kolo najetý b.d. 3.8
4133 d Dvoučlenný vnitřní prsten zvednuté kolo najetý a vyjetý 3.5
4133 e Dvoučlenný vnitřní prsten zvednuté kolo najetý a vyjetý b.d. 4.6

4134 a Dvoučlenný vnitřní prsten zvednuté kolo vzad 2.4
4134 b Dvoučlenný vnitřní prsten zvednuté kolo vzad najetý b.d. 4.9
4134 c Dvoučlenný vnitřní prsten zvednuté kolo vzad najetý a vyjetý b.d. 6.0
4134 d Dvoučlenný vnitřní prsten 4 kroužky vpravo zvednuté kolo vzad b.d. najetý a vyjetý b.d. 8.5
4134 e Dvoučlenný vnitřní prsten otáčení zvednuté kolo vzad b.d. najetý a vyjetý b.d. T (11,7) 10.7

napsáno
4134e
zajeto 110.70
211.70

4135 a Dvoučlenný vnější prsten zvednuté kolo 2.5
4135 b Dvoučlenný vnější prsten zvednuté kolo najetý 3.7
4135 c Dvoučlenný vnější prsten zvednuté kolo najetý bez držení 4.8
4135 d Dvoučlenný vnější prsten zvednuté kolo najetý a vyjetý 4.3
4135 e Dvoučlenný vnější prsten zvednuté kolo najetý a vyjetý bez držení 5.6

4136 a Dvoučlenný vnější prsten zvednuté kolo vzad 3.5
4136 b Dvoučlenný vnější prsten zvednuté kolo vzad najetý bez držení 6.3
4136 c Dvoučlenný vnější prsten zvednuté kolo vzad najetý a vyjetý bez držení 7.3
4136 d Dvoučlenný vnější prsten 4 kroužky vpravo zvednuté kolo vzad najetý a vyjetý b.d. 9.9
4136 e Dvoučlenný vnější prsten otáčení zvednuté kolo vzad najetý a vyjetý b.d. T (13,1) 12.1

napsáno
4136e
zajeto 112.10
213.10

4151 a Čtyřčlenný -C- 0.8
4151 b Čtyřčlenný -O- 1.0
4151 c Čtyřčlenný -C- dvoučlenné kroužky vlevo 1.2
4151 d Čtyřčlenný -O- dvoučlenné kroužky vlevo 1.4
4151 e Čtyřčlenný -C- 4 kroužky vlevo 2.4
4151 f Čtyřčlenný -O- 4 kroužky vlevo 2.8

4152 a Čtyřčlenný -C- vzad 1.7
4152 b Čtyřčlenný -O- vzad 2.1
4152 c Čtyřčlenný -C- dvoučlenné kroužky vlevo vzad 2.4
4152 d Čtyřčlenný -O- dvoučlenné kroužky vlevo vzad 2.8
4152 e Čtyřčlenný -C- 4 kroužky vlevo vzad 3.8
4152 f Čtyřčlenný -O- 4 kroužky vlevo vzad 4.2

4153 a Čtyřčlenný -C- zvednuté kolo 2.1
4153 b Čtyřčlenný -O- zvednuté kolo 2.6
4153 c Čtyřčlenný -C- zvednuté kolo b.d. 2.7
4153 d Čtyřčlenný -O- zvednuté kolo b.d. 3.4
4153 e Čtyřčlenný -C- dvoučlenné kroužky vlevo zvednuté kolo 3.0
4153 f Čtyřčlenný -O- dvoučlenné kroužky vlevo zvednuté kolo 3.5
4153 g Čtyřčlenný -C- dvoučlenné kroužky vlevo zvednuté kolo b.d. 3.9
4153 h Čtyřčlenný -O- dvoučlenné kroužky vlevo zvednuté kolo b.d. 3.6
4153 i Čtyřčlenný -C- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo. 4.5
4153 j Čtyřčlenný -O- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo 5.0
4153 k Čtyřčlenný -C- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo b.d. 5.6
4153 l Čtyřčlenný -O- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo b.d. 6.2

4154 a Čtyřčlenný -C- zvednuté kolo vzad b.d. 3.6
4154 b Čtyřčlenný -O- zvednuté kolo vzad b.d. 4.4
4154 c Čtyřčlenný -C- dvoučlenné kroužky vlevo zvednuté kolo vzad b.d. 5.1
4154 d Čtyřčlenný -O- dvoučlenné kroužky vlevo zvednuté kolo vzad b.d. 6.0
4154 e Čtyřčlenný -C- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo vzad b.d. 7.0
4154 f Čtyřčlenný -O- 4 kroužky vlevo zvednuté kolo vzad b.d. 7.8
4154 g Čtyřčlenný -C- otáčení zvednuté kolo vzad b.d. 9.3
4154 h Čtyřčlenný -O- otáčení zvednuté kolo vzad b.d. 10.2

4161 a Čtyřčlenný příčný tah 1.0
4161 b Čtyřčlenný příčný tah dvoučlenné kroužky vlevo 1.4
4161 c Čtyřčlenný příčný tah dvoučlenné kroužky vpravo 1.5
4161 d Čtyřčlenný příčný tah 4 kroužky vlevo 1.6

4162 a Čtyřčlenný příčný tah vzad 2.1
4162 b Čtyřčlenný příčný tah dvoučlenné kroužky vlevo vzad 2.8
4162 c Čtyřčlenný příčný tah dvoučlenné kroužky vpravo vzad 3.0
4162 d Čtyřčlenný příčný tah 4 kroužky vlevo vzad 3.2

4163 a Čtyřčlenný příčný tah zvednuté kolo 2.6
4163 b Čtyřčlenný příčný tah zvednuté kolo b.d. 3.4
4163 c Čtyřčlenný příčný tah dvoučlenné kroužky vlevo zv. kolo 3.5
4163 d Čtyřčlenný příčný tah dvoučlenné kroužky vlevo zv. kolo b.d. 4.1
4163 e Čtyřčlenný příčný tah 4 kroužky vlevo zv. kolo 5.0
4163 f Čtyřčlenný příčný tah 4 kroužky vlevo zv. kolo b.d. 5.2

4164 a Čtyřčlenný příčný tah zvednuté kolo vzad b.d. 3.4
4164 b Čtyřčlenný příčný tah dvoučlenné kroužky vlevo zv. kolo vzad b.d. 5.0
4164 c Čtyřčlenný příčný tah 4 kroužky vlevo zv. kolo vzad b.d. 6.8
4164 d Čtyřčlenný příčný tah 2 kroužky vlevo 2 kroužky vpravo zv. kolo vzad b.d. 7.7
4164 e Čtyřčlenný příčný tah otáčení zv. kolo vzad b.d. 10.2

4171 a Objezd 3 kolem 1 1.1

4172 a Objezd 3 kolem 1 vzad 2.2

4173 a Objezd 3 kolem 1 zvednuté kolo 2.8
4173 b Objezd 3 kolem 1 zvednuté kolo bez držení 3.6

4174 a Objezd 3 kolem 1 zvednuté kolo vzad bez držení 4.8

4181 a Kočár -C- 0.6
4181 b Kočár -O- 0.8

4182 a Kočár zvednuté kolo -C- 1.5
4182 b Kočár zvednuté kolo -O- 2.0

4183 a Hadí -C- 0.6
4183 b Hadí -O- 0.8

4191 a Řetěz -C- 0.6
4191 b Řetěz -O- 0.8

4192 a Řetěz zvednuté kolo bez držení -C- 2.0
4192 b Řetěz zvednuté kolo bez držení -O- 2.6

4196 a Držení sedla -C- 1.0
4196 b Držení sedla -O- 1.2

4197 a Držení sedla průtah 1.2

4198 a Držení sedla prsten 0.8
4198 b Držení sedla prsten 4 kroužky vpravo 1.8

4199 a Držení sedla prsten vzad 1.6
4199 b Držení sedla prsten vzad najetý 2.6
4199 c Držení sedla prsten vzad najetý a vyjetý 3.0

4211 a Dvoučlenný okřídlený mlýn 1.3
4211 b Dvoučlenný okřídlený mlýn půlobjezd dvoučlenné kroužky vpravo 1.7
4211 c Dvoučlenný okřídlený mlýn dvoučlenné kroužky vpravo 1.9
4211 d Dvoučlenný okřídlený mlýn půlobjezd 4 kroužky vpravo 2.1
4211 e Dvoučlenný okřídlený mlýn 4 kroužky vpravo 2.4

4212 a Dvoučlenný okřídlený mlýn vzad 1.6
4212 b Dvoučlenný okřídlený mlýn půlobjezd dvoučlenné kroužky vpravo vzad 2.4
4212 c Dvoučlenný okřídlený mlýn dvoučlenné kroužky vpravo vzad 3.1
4212 d Dvoučlenný okřídlený mlýn vzad najetý 2.6
4212 e Dvoučlenný okřídlený mlýn vzad najetý a vyjetý 3.0

4213 a Dvoučlenný okřídlený mlýn zv. kolo 2.0
4213 b Dvoučlenný okřídlený mlýn zv. kolo b.d. 2.6
4213 c Dvoučlenný okřídlený mlýn zv. kolo b.d. najetý 4.2
4213 d Dvoučlenný okřídlený mlýn zv. kolo b.d. najetý b.d. 4.2
4213 e Dvoučlenný okřídlený mlýn zv. kolo b.d. najetý a vyjetý 4.4
4213 f Dvoučlenný okřídlený mlýn zv. kolo b.d. najetý a vyjetý b.d.2,4 4.9

4214 a Dvoučlenný okřídlený mlýn zv. kolo vzad b.d. 3.4
4214 b Dvoučlenný okřídlený mlýn zv. kolo vzad b.d. najetý b.d. 5.4
4214 c Dvoučlenný okřídlený mlýn zv. kolo vzad b.d. najetý a vyjetý b.d. 6.0
4214 d Dvoučlenný okřídlený mlýn půlobjezd s 2 kroužky vpravo zv. kolo vzad b.d. 5.1
4214 e Dvoučlenný okřídlený mlýn půlobjezd dvoučl. kroužky vpravo zv. kolo vzad b.d. 4.1
4214 f Dvoučlenný okřídlený mlýn dvoučl. kroužky vpravo zv. kolo vzad b.d. 5.4
4214 g Dvoučlenný okřídlený mlýn půlobjezd 4 kroužky vpravo zv. kolo vzad b.d. 5.6
4214 h Dvoučlenný okřídlený mlýn půlobjezd 4 kroužky vpravo zv. kolo vzad b.d. najetý b.d. 6.6
4214 i Dvoučl. okřídlený mlýn půlobjezd 4 kroužky vpravo zv. kolo vzad b.d. najetý a vyjetý b.d. 7.2
4214 j Dvoučlenný okřídlený mlýn 4 kroužky vpravo zv. kolo vzad b.d. 6.0
4214 k Dvoučlenný okřídlený mlýn 4 kroužky vpravo zv. kolo vzad b.d. najetý b.d. 7.5
4214 l Dvoučlenný okřídlený mlýn 4 kroužky vpravo zv. kolo vzad b.d. najetý a vyjetý b.d. 8.5

4223 a Dvoučlenný okřídlený prsten zvednuté kolo 2.0
4223 b Dvoučlenný okřídlený prsten zvednuté kolo b.d. 2.6
4223 c Dvoučlenný okřídlený prsten zvednuté kolo bez držení najetý 3.7
4223 d Dvoučlenný okřídlený prsten zvednuté kolo najetý bez držení 4.2
4223 e Dvoučlenný okřídlený prsten zvednuté kolo bez držení najetý a vyjetý 4.4
4223 f Dvoučlenný okřídlený prsten zvednuté kolo najetý a vyjetý bez držení 4.9

4224 a Dvoučlenný okřídlený prsten zvednuté kolo vzad bez držení 3.4
4224 b Dvoučlenný okřídlený prsten zvednuté kolo vzad najetý bez držení 5.4
4224 c Dvoučlenný okřídlený prsten zvednuté kolo vzad najetý a vyjetý bez držení 6.5

4230 a Dvoučlenný okřídlený mlýn s 2 za sebou -O- 1.7

4231 a Dvoučlenný okřídlený mlýn s 2 za sebou -O- vzad 3.4

4232 a Dvoučlenný okřídlený mlýn s 2 za sebou -O- zv.kolo 3.8
4232 b Dvoučlenný okřídlený mlýn s 2 za sebou -O- zv.kolo b.d. 4.6
4232 c Dvoučlenný okřídlený vnitřní prsten s 2 za sebou -O- zv.kolo 3.9
4232 d Dvoučlenný okřídlený vnitřní prsten s 2 za sebou -O- zv.kolo b.d. 4.9

4233 a Dvoučlenný okřídlený mlýn s 2 za sebou -O- zv.kolo vzad b.d. 5.3
4233 b Dvoučlenný okřídlený vnitřní prsten s 2 za sebou -O- zv.kolo vzad b.d. 5.6
4233 c Dvoučlenný okřídlený mlýn půlobjezd s otáčením zv.kolo vzad b.d. T (9,0) 8.2

napsáno
4233c
zajeto 18.20
29.00

4241 a Mlýn 2.0
4241 b Mlýn 4 kroužky vpravo 2.6

4242 a Mlýn vzad 3.1
4242 b Mlýn vzad najetý 4.0
4242 c Mlýn vzad najetý a vyjetý 4.5

4243 a Mlýn zv.kolo 2.6
4243 b Mlýn zv.kolo b.d. 3.4
4243 c Mlýn zv.kolo b.d. najetý 4.4
4243 d Mlýn zv.kolo b.d. najetý b.d. 4.9
4243 e Mlýn zv.kolo b.d. najetý a vyjetý 5.2
4243 f Mlýn zv.kolo b.d. najetý a vyjetý b.d. 5.7

4244 a Mlýn zv.kolo vzad b.d. 4.4
4244 b Mlýn zv.kolo vzad b.d. najetý b.d. 6.5
4244 c Mlýn zv.kolo vzad b.d. najetý a vyjetý b.d. 7.0
4244 d Mlýn 4 otočky vpravo zv.kolo vzad b.d. 8.0
4244 e Mlýn 4 otočky vpravo zv.kolo vzad b.d. najetý a vyjetý b.d. 9.0

4251 a Vnitřní prsten kolem 1 zv.kolo 2.8
4251 b Vnitřní prsten kolem 1 zv.kolo najetý 4.0
4251 c Vnitřní prsten kolem 1 zv.kolo najetý b.d. 4.7
4251 d Vnitřní prsten kolem 1 zv.kolo najetý a vyjetý 4.6
4251 e Vnitřní prsten kolem 1 zv.kolo najetý a vyjetý b.d. 5.5

4252 a Vnitřní prsten kolem 1 zv.kolo vzad 3.9
4252 b Vnitřní prsten kolem 1 zv.kolo vzad najetý b.d. 6.8
4252 c Vnitřní prsten kolem 1 zv.kolo vzad najetý a vyjetý b.d. 7.8

4258 a Vnitřní prsten zv.kolo 2.2
4258 b Vnitřní prsten zv.kolo najetý 3.4
4258 c Vnitřní prsten zv.kolo najetý b.d. 3.9
4258 d Vnitřní prsten zv.kolo najetý a vyjetý 4.0
4258 e Vnitřní prsten zv.kolo najetý a vyjetý b.d. 5.2

4259 a Vnitřní prsten zv.kolo vzad 3.1
4259 b Vnitřní prsten zv.kolo vzad najetý b.d. 5.8
4259 c Vnitřní prsten zv.kolo vzad najetý a vyjetý b.d. 6.3
4259 d Vnitřní prsten zv.kolo vzad natočený b.d. T (8,0) 7.0
4259 e Vnitřní prsten zv.kolo vzad natočený a vyjetý b.d. T (8,5) 7.5

napsáno
4259d 4259e
zajeto 17.007.50
28.008.50

4267 a Střídavý prsten zvednuté kolo 2.7
4267 b Střídavý prsten půlobjezd-vnitřní prsten půlobjezd zvednuté kolo 4.1
4267 c Střídavý prsten zvednuté kolo najetý 3.9
4267 d Střídavý prsten zvednuté kolo najetý bez držení 4.6
4267 e Střídavý prsten zvednuté kolo najetý a vyjetý 4.5
4267 f Střídavý prsten zvednuté kolo najetý a vyjetý bez držení 5.9

4268 a Střídavý prsten zvednuté kolo vzad 3.8
4268 b Střídavý prsten půlobjezd-vnitřní prsten půlobjezd zvednuté kolo vzad 5.7
4268 c Střídavý prsten zvednuté kolo vzad najetý b.d. 6.6
4268 d Střídavý prsten zvednuté kolo vzad najetý a vyjetý b.d. 7.7
4268 e Střídavý prsten zvednuté kolo vzad natočený a vyjetý b.d. T (8,8) 7.8

napsáno
4268e
zajeto 17.80
28.80

4272 a Vnější prsten zvednuté kolo 3.0
4272 b Vnější prsten zvednuté kolo najetý 4.2
4272 c Vnější prsten zvednuté kolo najetý bez držení 5.0
4272 d Vnější prsten zvednuté kolo najetý a vyjetý 4.8
4272 e Vnější prsten zvednuté kolo najetý a vyjetý bez držení 5.7
4272 f Vnější prsten půlobjezd-vnitřní prsten půlobjezd zvednuté kolo 4.4

4273 a Vnější prsten zvednuté kolo vzad 4.2
4273 b Vnější prsten zvednuté kolo vzad najetý bez držení 7.1
4273 c Vnější prsten zvednuté kolo vzad najetý a vyjetý bez držení 8.2
4273 d Vnější prsten půlobjezd-vnitřní prsten půlobjezd zvednuté kolo vzad 6.2
4273 e Vnější prsten 4 kroužky vpravo zvednuté kolo vzad najetý a vyjetý bez držení 10.7

4280 a Brána 1/2 průjezd 0.8
4280 b Brána 1.2
4280 c Brána 1/2 průjezd synchronně 1.4
4280 d Brána synchronně 2.8
4280 e Brána proti sobě současně 3.4

4281 a Brána 1/2 průjezd vzad 1.6
4281 b Brána vzad 2.4
4281 c Brána 1/2 průjezd synchronně vzad 2.8
4281 d Brána synchronně vzad 3.6
4281 e Brána proti sobě současně vzad 4.8
4281 f Brána proti sobě současně vzad stř.kroužky 6.6

4282 a Brána 1/2 průjezd zv.kolo 2.0
4282 b Brána zv.kolo 3.0
4282 c Brána 1/2 průjezd zv.kolo b.d. 2.6
4282 d Brána zv.kolo b.d. 3.9

4283 a Brána 1/2 průjezd zv.kolo vzad b.d. 4.4
4283 b Brána zv.kolo vzad b.d. 5.1

4284 a Brána proti sobě současně zv.kolo vzad b.d. 8.2
4284 b Mlýn s bránou proti sobě současně zv.kolo vzad b.d. 9.2

4285 a Brána 1/2 průjezd synchronně zv.kolo 3.0
4285 b Brána synchronně zv.kolo 4.0
4285 c Brána 1/2 průjezd synchronně zv.kolo b.d. 4.1
4285 d Brána synchronně zv.kolo b.d. 4.9

4286 a Brána 1/2 průjezd synchronně zv.kolo vzad b.d. 6.0
4286 b Brána synchronně zv.kolo vzad b.d. 6.7

4287 a Brána proti sobě současně zv.kolo 6.0
4287 b Brána proti sobě současně zv.kolo b.d. 6.8

4288 a Mlýn s bránou 1/2 průjezd synchronně zv.kolo vzad b.d. 6.0
4288 b Mlýn s bránou synchronně zv.kolo vzad b.d. 7.2

4289 a Mlýn s bránou synchronně zv.kolo 5.1
4289 b Mlýn s bránou proti sobě současně zv.kolo 6.6

4290 a Kroužky brána současně zv.kolo vzad b.d. 9.4

4291 a Dvojitá brána 1.4

4292 a Dvojitá brána vzad 3.8
4292 b Hadovitý průjezd dvojitou bránou vzad 5.1

4293 a Dvojitá brána zvednuté kolo vzad bez držení 7.0
4293 b Turbina dvojitá brána proti sobě zvednuté kolo vzad bez držení 9.9

4294 a Hadovitý průjezd dvojitou bránou zv.kolo vzad b.d. 7.7
4294 b Turbína hadovitý průjezd dvojitou bránou proti sobě zv.kolo vzad b.d. 9.6

4296 a Brána stř.kroužky vzad 5.2

4297 a Brána stř.kroužky zv.kolo vzad b.d. 9.6

4298 a Brána proti sobě současně stř. kroužky zv.kolo vzad b.d. 11.2
4298 b Mlýn s bránou proti sobě současně stř. kroužky zv.kolo vzad b.d. 12.2

4307 a Brána-prsten 1/2 průjezd zv.kolo vzad 5.1
4307 b Brána-prsten průjezd zv.kolo vzad 6.5
4307 c Kompas s vnitřním prstenem proti sobě zv.kolo vzad 8.4

4316 a Vnitřní hvězda 1.7
4316 b Vnitřní hvězda 4 kroužky vlevo 2.2

4317 a Vnitřní hvězda zvednuté kolo 3.2
4317 b Vnitřní hvězda zvednuté kolo 2 čl. najetá b.d. 4.2
4317 c Vnitřní hvězda zvednuté kolo 4 čl. najetá b.d. 5.2
4317 d Vnitřní hvězda zvednuté kolo najetá 5.4
4317 e Vnitřní hvězda zvednuté kolo najetá b.d. 6.0
4317 f Vnitřní hvězda zvednuté kolo vzad najetá b.d. 9.2
4317 g Vnitřní hvězda 4 kroužky vlevo zvednuté kolo vzad najetá b.d. 10.6
4317 h Vnitřní hvězda 4 kroužky vpravo zvednuté kolo vzad najetá b.d. 11.2

4326 a Vnější hvězda 1.0
4326 b Vnější hvězda vzad najetá 3.0
4326 c Vnější hvězda vzad 4 kroužky vlevo najetá 4.1

4327 a Střídavá hvězda 1.4
4327 b Střídavá hvězda zvednuté kolo 3.5
4327 c Střídavá hvězda zvednuté kolo najetá 4.7
4327 d Střídavá hvězda zvednuté kolo najetá b.d. 5.1
4327 e Střídavá hvězda zvednuté kolo vzad najetá b.d. 8.0

4328 a Vnější hvězda zvednuté kolo 2.5
4328 b Vnější hvězda zvednuté kolo vzad 2 čl. najetá b.d. 4.6
4328 c Vnější hvězda zvednuté kolo vzad 4 čl. najetá b.d. 3.9
4328 d Vnější hvězda zvednuté kolo najetá b.d. 6.3
4328 e Vnější hvězda 4 kroužky vlevo zvednuté kolo vzad najetá b.d. 8.2
4328 f Vnější hvězda 4 kroužky vpravo zvednuté kolo vzad najetá b.d. 8.8

4331 a Vnitřní hvězda / vnější hvězda zvednuté kolo 1/2 otočka 6.7
4331 b Vnitřní hvězda / vnější hvězda zvednuté kolo 1 otočka 9.7

4341 a Zvednuté kolo dvoučlenné 1/2 otočky 6.0
4341 b Zvednuté kolo dvoučlenné 1 otočka 7.0
4341 c Zvednuté kolo dvoučlenné 1 1/2 otočky 8.0
4341 d Zvednuté kolo dvoučlenné 2 otočky 9.0

4342 a Zvednuté kolo čtyřčlenné 1/2 otočky 7.1
4342 b Zvednuté kolo čtyřčlenné 1 otočka 8.1
4342 c Zvednuté kolo čtyřčlenné 1 1/2 otočky 9.1
4342 d Zvednuté kolo čtyřčlenné 2 otočky 10.1

§ Krasojízda šestic

8.5.016  Krasojízda šestic

Tato část není přeložena do českého jazyka

6001 a 6 f.e.o. HC. 0.8
6001 b 6 f.e.o. C. 1.0
6001 c 6 f.e.o. HC. 6 s.r.l. 1.4
6001 d 6 f.e.o. C. 6 s.r.l. 1.6
6001 e 6 f.e.o. HC. 6 s.r.r. 1.4
6001 f 6 f.e.o. C. 6 s.r.r. 1.6
6001 g 6 f.e.o. HC. 3 s.r.l. 3 s.r.r. 1.6
6001 h 6 f.e.o. C. 3 s.r.l. 3 s.r.r. 1.8
6001 i 6 f.e.o. 6 a.r. overlapping 2.7

6002 a 6 f.e.o. HC bw. 1.6
6002 b 6 f.e.o. C. bw. 2.0
6002 c 6 f.e.o. HC. 6 s.r.l. bw. 2.7
6002 d 6 f.e.o. C. 6 s.r.l. bw. 3.1
6002 e 6 f.e.o. 6 a.r. overlapping bw. 4.9

6003 a 6 f.e.o. HC. raiser 2.0
6003 b 6 f.e.o. C. raiser 2.5
6003 c 6 f.e.o. HC. raiser frh. 2.6
6003 d 6 f.e.o. C. raiser frh. 3.3
6003 e 6 f.e.o. HC. 6 s.r.l. raiser 3.4
6003 f 6 f.e.o. C. 6 s.r.l. raiser 3.9
6003 g 6 f.e.o. HC. 6 s.r.l. raiser frh. 4.4
6003 h 6 f.e.o. C. 6 s.r.l. raiser frh. 5.1

6004 a 6 f.e.o. HC. raiser bw. frh. 3.4
6004 b 6 f.e.o. C. raiser bw. frh. 4.3
6004 c 6 f.e.o. HC. 6 s.r.l. raiser bw. frh. 5.8
6004 d 6 f.e.o. C. 6 s.r.l. raiser bw. frh. 6.6
6004 e 6 f.e.o. HC. 6 s.r.r. raiser bw. frh. 6.0
6004 f 6 f.e.o. C. 6 s.r.r. raiser bw. frh. 6.8
6004 g 6 f.e.o. HC. 3 s.r.l. 3 s.r.r. raiser bw. frh. 6.6
6004 h 6 f.e.o. C. 3 s.r.l. 3 s.r.r. raiser bw. frh. 7.5
6004 i 6 f.e.o. 6 a.r. overlapping raiser bw. frh. 9.4

6006 a 6 f.e.o. diagonal pull 1.0
6006 b 6 f.e.o. diagonal pull 3 s.r.l. 3 s.r.r. 1.8

6007 a 6 f.e.o. S 1.8
6007 b 6 f.e.o. 8 2.2
6007 c 6 f.e.o. 8 through 2.6

6008 a 6 f.e.o. S bw. 3.6
6008 b 6 f.e.o. 8 bw. 4.4
6008 c 6 f.e.o. 8 through bw. 5.2

6010 a 6 f.e.o. S raiser bw. frh. 7.7
6010 b 6 f.e.o. 8 raiser bw. frh. 9.4
6010 c 6 f.e.o. 8 through raiser bw. frh. 10.6

6011 a 6 f.e.o. longline 1.0
6011 b 6 f.e.o. longline 3 s.r.l. 3 s.r.r. 1.8

6012 a 3 f.e.o. longline opp. dir. 1.6
6012 b 3 f.e.o. longline opp. dir. 3 mills 2.7

6013 a 3 n.e.o. longline opp. dir. 1.2
6013 b 3 n.e.o. longline opp. dir. 6 s.r.l. 1.7
6013 c 3 n.e.o. longline opp. dir. through 1.6
6013 d 3 n.e.o. longline opp. dir. through 6 s.r.l. 2.1
6013 e 3 n.e.o. longline opp. dir. through 6 s.r.r. 2.2
6013 f 3 n.e.o. longline opp. dir. through 3 mills 2.7

6014 a 3 f.e.o. diagonal pull opp. dir. 1.6

6015 a 6 n.e.o. half shortline a.r. 2.0
6015 b 6 n.e.o. shortline a.r. 2.4

6016 a 6 n.e.o. half shortline a.r. raiser bw. frh. 8.7
6016 b 6 n.e.o. shortline a.r. raiser bw. frh. 10.4

6017 a 6 n.e.o. shortline 1.0
6017 b 6 n.e.o. shortline 6 s.r.l. 1.6

6018 a 6 n.e.o. shortline bw. 2.1
6018 b 6 n.e.o. shortline 6 s.r.l. bw. 3.2

6024 a 2 con. wingmill HD. spin. raiser bw. frh. T (11.3) 10.3
6024 b 2 con. wingmill spin. raiser bw. frh. T (12.2) 11.2

napsáno
6024a 6024b
zajeto 110.3011.20
211.3012.20

6025 a 3 con. wingmill HD. spin. raiser bw. frh. T (10.3) 9.3
6025 b 3 con. wingmill spin. raiser bw. frh. T (11.2) 10.2

napsáno
6025a 6025b
zajeto 19.3010.20
210.3011.20

6026 a 3 f.e.o. half double circle 0.8
6026 b 3 f.e.o. double circle 1.2
6026 c 3 f.e.o. half double circle 6 s.r.l. 1.4
6026 d 3 f.e.o. double circle 6 s.r.l. 1.8

6027 a 3 f.e.o. half double circle bw. 1.7
6027 b 3 f.e.o. double circle bw. 2.5
6027 c 3 f.e.o. half double circle 6 s.r.l. bw. 2.8
6027 d 3 f.e.o. double circle 6 s.r.l. bw. 3.6

6028 a 3 f.e.o. half double circle raiser 2.1
6028 b 3 f.e.o. double circle raiser 3.1
6028 c 3 f.e.o. half double circle raiser frh. 2.7
6028 d 3 f.e.o. double circle raiser frh. 3.5
6028 e 3 f.e.o. half double circle 6 s.r.l. raiser 3.5
6028 f 3 f.e.o. double circle 6 s.r.l. raiser 4.5
6028 g 3 f.e.o. half double circle 6 s.r.l. raiser frh. 4.6
6028 h 3 f.e.o. double circle 6 s.r.l. raiser frh. 5.4

6029 a 3 f.e.o. half double circle raiser bw. frh. 4.1
6029 b 3 f.e.o. double circle raiser bw. frh. 5.3
6029 c 3 f.e.o. half double circle 6 s.r.l. raiser bw. frh. 6.5
6029 d 3 f.e.o. double circle 6 s.r.l. raiser bw. frh. 7.7

6039 a 3 n.e.o. shortline opp. dir. 1.2
6039 b 3 n.e.o. shortline opp. dir. 6 s.r.l. 1.7
6039 c 3 n.e.o. shortline opp. dir. through 1.6
6039 d 3 n.e.o. shortline opp. dir. through 6 s.r.l. 2.1
6039 e 3 n.e.o. shortline opp. dir. through 3 mills 2.7
6039 f 3 n.e.o. half shortline opp. dir. a.r. 2.0
6039 g 3 n.e.o. shortline opp. dir. a.r. 2.4

6040 a 3 n.e.o. shortline opp. dir. bw. 2.3
6040 b 3 n.e.o. shortline opp. dir. through bw. 3.1
6040 c 3 n.e.o. shortline opp. dir. 6 s.r.l. bw. 3.4
6040 d 3 n.e.o. half shortline opp. dir. a.r. bw. 3.9
6040 e 3 n.e.o. shortline opp. dir. a.r. bw. 4.7

6042 a 3 n.e.o. half shortline opp. dir. a.r. raiser bw. frh. 9.0
6042 b 3 n.e.o. shortline opp. dir. a.r. raiser bw. frh. 10.0
6042 c 3 n.e.o. shortline opp. dir. a.r. through raiser bw. frh. T (11.3 -12.1) 10.5

napsáno
6042c
zajeto 010.50
111.30
212.10

6052 a 2 f.e.o. shortline 1.0
6052 b 2 f.e.o. shortline 6 s.r.l. 1.6

6053 a 2 f.e.o. shortline bw. 2.0
6053 b 2 f.e.o. shortline 6 s.r.l. bw. 3.1

6061 a Triple C. 1.8

6062 a Triple C. bw. 3.6

6063 a Triple C. raiser 3.4
6063 b Triple C. raiser frh. 3.9

6064 a Triple C. raiser bw. frh. 6.0

6081 a 2 con. HC. 0.4
6081 b 2 con. C. 0.6
6081 c 2 con. HC. 2 con. s.r.l. 0.6
6081 d 2 con. C. 2 con. s.r.l. 1.0
6081 e 2 con. HC. 6 s.r.l. 1.2
6081 f 2 con. C. 6 s.r.l. 1.4

6082 a 2 con. HC. bw. 0.8
6082 b 2 con. C. bw. 1.2
6082 c 2 con. HC. 2 con. s.r.l. bw. 1.1
6082 d 2 con. C. 2 con. s.r.l. bw. 1.5
6082 e 2 con. HC. 6 s.r.l. bw. 2.9
6082 f 2 con. C. 6 s.r.l. bw. 3.3

6083 a 2 con. HC. raiser 1.0
6083 b 2 con. C. raiser 1.5
6083 c 2 con. HC. raiser frh. 1.3
6083 d 2 con. C. raiser frh. 2.0
6083 e 2 con. HC. 2 con. s.r.l. raiser 1.9
6083 f 2 con. C. 2 con. s.r.l. raiser 2.4
6083 g 2 con. HC. 2 con. s.r.l. raiser frh. 2.3
6083 h 2 con. C. 2 con. s.r.l. raiser frh. 3.0
6083 i 2 con. HC. 6 s.r.l. raiser 2.9
6083 j 2 con. C. 6 s.r.l. raiser 3.4
6083 k 2 con. HC. 6 s.r.l. raiser frh. 3.6
6083 l 2 con. C. 6 s.r.l. raiser frh. 4.3

6084 a 2 con. HC. raiser bw. frh. 1.7
6084 b 2 con. C. raiser bw. frh. 2.6
6084 c 2 con. HC. 2 con. s.r.l. raiser bw. frh. 2.4
6084 d 2 con. C. 2 con. s.r.l. raiser bw. frh. 3.2
6084 e 2 con. HC. 6 s.r.l. raiser bw. frh. 5.1
6084 f 2 con. C. 6 s.r.l. raiser bw. frh. 5.9

6091 a 2 con. f.e.o. longline raiser frh. 2.0
6091 b 2 con. f.e.o. longline 2 con. s.r.l. raiser frh. 2.5
6091 c 2 con. f.e.o. longline 2 con. s.r.r. raiser frh. 2.7
6091 d 2 con. f.e.o. longline 6 s.r.l. raiser frh. 3.8

6092 a 2 con. f.e.o. longline raiser bw. frh. 2.6
6092 b 2 con. f.e.o. longline 3 s.r.l. 3 s.r.r. raiser bw. frh. 6.8

6093 a 3 con. longline opp dir. through 6 s.r.l. raiser bw. frh. 9.2
6093 b 3 con. longline opp dir. through 6 s.r.r. raiser bw. frh. 10.4
6093 c 3 con. longline opp dir. through 3 mills raiser bw. frh. 11.6

6096 a 2 con. shortline 0.6
6096 b 2 con. shortline 2 con. s.r.l. 0.8
6096 c 2 con. shortline 2 con. s.r.r. 0.8
6096 d 2 con. shortline 6 s.r.l. 1.7

6097 a 2 con. shortline bw. 1.2
6097 b 2 con. shortline 2 con. s.r.l. bw. 1.7
6097 c 2 con. shortline 6 s.r.l. bw 2.5

6098 a 2 con. shortline raiser 1.5
6098 b 2 con. shortline raiser frh. 2.0
6098 c 2 con. shortline 2 con. s.r.l. raiser 1.9
6098 d 2 con. shortline 2 con. s.r.l. raiser frh. 2.5
6098 e 2 con. shortline 2 con. s.r.r. raiser frh. 2.7
6098 f 2 con. shortline 6 s.r.l. raiser 3.9
6098 g 2 con. shortline 6 s.r.l. raiser frh. 4.8

6099 a 2 con. shortline raiser bw. frh. 2.6
6099 b 2 con. shortline 2 con. s.r.l. raiser bw. frh. 3.2
6099 c 2 con. shortline 2 con. s.r.r. raiser bw. frh. 3.6
6099 d 2 con. shortline 6 s.r.l. raiser bw. frh. 6.4

6106 a 2 con. half shortline a.r. 0.7
6106 b 2 con. shortline a.r. 1.1

6107 a 2 con. half shortline a.r. bw. 1.4
6107 b 2 con. shortline a.r. bw. 2.2

6108 a 2 con. half shortline a.r. raiser 1.8
6108 b 2 con. shortline a.r. raiser 2.8
6108 c 2 con. half shortline a.r. raiser frh. 2.3
6108 d 2 con. shortline a.r. raiser frh. 3.6

6109 a 2 con. half shortline a.r. raiser bw. frh. 3.0
6109 b 2 con. shortline a.r. raiser bw. frh. 4.7

6121 a Three mills 0.8
6121 b Three mills 6 s.r.r. 1.4

6122 a Three mills bw. 1.7
6122 b Three mills bw. inside indiv. 2.6
6122 c Three mills bw. in- a. outside indiv. 3.1

6123 a Three mills raiser 2.1
6123 b Three mills raiser frh. 2.7
6123 c Three mills raiser frh. inside indiv. 4.3
6123 d Three mills raiser inside indiv. frh. 4.3
6123 e Three mills raiser frh. in- a. outside indiv. 4.6
6123 f Three mills raiser in- a. outside indiv. frh. 5.1

6124 a Three mills raiser bw. frh. 3.6
6124 b Three mills raiser bw. inside indiv. frh. 5.6
6124 c Three mills raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 6.6
6124 d Three mills spin. raiser bw. in- a. outside indiv. frh. T (10.4) 9.4
6124 e Three mills 6 s.r.r. raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 7.7

napsáno
6124d
zajeto 19.40
210.40

6133 a Three insiderings raiser 1.7
6133 b Three insiderings raiser inside indiv. 2.9
6133 c Three insiderings raiser inside indiv. frh. 3.8
6133 d Three insiderings raiser in- a. outside indiv. 3.5
6133 e Three insiderings raiser in- a. outside indiv. frh. 4.6

6134 a Three insiderings raiser bw. 2.4
6134 b Three insiderings raiser bw. inside indiv. frh. 4.9
6134 c Three insiderings raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 6.0
6134 d Three insiderings 6 s.r.r. raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 8.5
6134 e Three insiderings spin. raiser bw. in- a. outside indiv. frh. T (11.7) 10.7

napsáno
6134e
zajeto 110.70
211.70

6135 a Three outsiderings raiser 2.5
6135 b Three outsiderings raiser inside indiv. 3.7
6135 c Three outsiderings raiser inside indiv. frh. 4.8
6135 d Three outsiderings raiser in- a. outside indiv. 4.3
6135 e Three outsiderings raiser in- a. outside indiv. frh. 5.6

6136 a Three outsiderings raiser bw. 3.5
6136 b Three outsiderings raiser bw. inside indiv. frh. 6.3
6136 c Three outsiderings raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 7.3
6136 d Three outsiderings spin. raiser bw. in- a. outside indiv. frh. T (10.9) 9.9
6136 e Three outsiderings 6 s.r.r. raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 12.1

napsáno
6136d
zajeto 19.90
210.90

6151 a 3 con. HC. 0.7
6151 b 3 con. C. 0.9
6151 c 3 con. HC. 6 s.r.l. 1.3
6151 d 3 con. C. 6 s.r.l. 1.5

6152 a 3 con. HC. bw. 1.4
6152 b 3 con. C. bw. 1.8
6152 c 3 con. HC. 6 s.r.l. bw. 2.6
6152 d 3 con. C. 6 s.r.l. bw. 3.0

6153 a 3 con. HC. raiser 1.8
6153 b 3 con. C. raiser 2.3
6153 c 3 con. HC. raiser frh. 2.3
6153 d 3 con. C. raiser frh. 3.0
6153 e 3 con. HC. 6 s.r.l. raiser 3.2
6153 f 3 con. C. 6 s.r.l. raiser 3.7
6153 g 3 con. HC. 6 s.r.l. raiser frh. 4.2
6153 h 3 con. C. 6 s.r.l. raiser frh. 4.8

6154 a 3 con. HC. raiser bw. frh. 3.1
6154 b 3 con. C. raiser bw. frh. 3.9
6154 c 3 con. HC. 6 s.r.l. raiser bw. frh. 5.4
6154 d 3 con. C. 6 s.r.l. raiser bw. frh. 6.3

6165 a 3 con. shortline 0.9
6165 b 3 con. shortline 6 s.r.l. 1.5
6165 c 3 con. shortline 6 s.r.r. 1.5

6166 a 3 con. shortline bw. 1.8
6166 b 3 con. shortline 6 s.r.l. bw. 3.0
6166 c 3 con. shortline 6 s.r.r. bw. 3.0

6167 a 3 con. shortline raiser 2.3
6167 b 3 con. shortline raiser frh. 3.0
6167 c 3 con. shortline 6 s.r.l. raiser 3.7
6167 d 3 con. shortline 6 s.r.l. raiser frh. 4.8

6168 a 3 con. shortline raiser bw. frh. 3.9
6168 b 3 con. shortline 6 s.r.l. raiser bw. frh. 6.3
6168 c 3 con. shortline 6 s.r.r. raiser bw. frh. 7.2

6170 a 3 con. shortline opp. dir. 1.2
6170 b 3 con. shortline opp. dir. 6 s.r.l. 1.8

6171 a 3 con. shortline opp. dir. bw. 2.4
6171 b 3 con. shortline opp. dir. 6 s.r.l. bw. 3.5

6172 a 3 con. shortline opp. dir. raiser 3.0
6172 b 3 con. shortline opp. dir. raiser frh. 3.9
6172 c 3 con. shortline opp. dir. 6 s.r.l. raiser 4.9
6172 d 3 con. shortline opp. dir. 6 s.r.l. raiser frh. 5.7

6173 a 3 con. shortline opp. dir. raiser bw. frh. 4.1
6173 b 3 con. shortline opp. dir. 6 s.r.l. raiser bw. frh. 7.5

6184 a Surrounding 1 around 1 1.6

6185 a Surrounding 1 around 1 bw. 2.2

6186 a Surrounding 2 con. around 1 1.2

6187 a Surrounding 2 con. around 1 bw. 2.4

6208 a Two turbines raiser 3.0
6208 b Two turbines raiser frh. 3.9
6208 c Two turbines raiser frh. inside indiv. 4.5
6208 d Two turbines raiser inside indiv. frh. 4.5
6208 e Two turbines raiser frh. in- a. outside indiv. 4.7
6208 f Two turbines raiser in- a. outside indiv. frh. 5.2

6209 a Two turbines raiser bw. frh. 4.1
6209 b Two turbines raiser bw. inside indiv. frh. 6.1
6209 c Two turbines raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 6.7
6209 d Two turbines spin. raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 7.9

6216 a Two mills 0.8

6217 a Two mills bw. 1.7
6217 b Two mills bw. inside indiv. 2.6
6217 c Two mills bw. in- a. outside indiv. 3.1

6218 a Two mills raiser 2.1
6218 b Two mills raiser frh. 2.7
6218 c Two mills raiser frh. inside indiv. 4.3
6218 d Two mills raiser inside indiv. frh. 4.3
6218 e Two mills raiser frh. in- a. outside indiv. 4.6
6218 f Two mills raiser in- a. outside indiv. frh. 5.1

6219 a Two mills raiser bw. frh. 3.6
6219 b Two mills raiser bw. inside indiv. frh. 5.6
6219 c Two mills raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 6.6
6219 d Two mills 6 s.r.r. raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 9.2

6228 a Two insiderings raiser 1.7
6228 b Two insiderings raiser inside indiv. 3.4
6228 c Two insiderings raiser inside indiv. frh. 3.8
6228 d Two insiderings raiser in- a. outside indiv. 4.0
6228 e Two insiderings raiser in- a. outside indiv. frh. 4.6

6229 a Two insiderings raiser bw. 2.4
6229 b Two insiderings raiser bw. inside indiv. frh. 4.9
6229 c Two insiderings raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 6.0
6229 d Two insiderings 6 s.r.r. raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 8.5

6236 a Two outsiderings raiser 2.5
6236 b Two outsiderings raiser inside indiv. 4.2
6236 c Two outsiderings raiser inside indiv. frh. 4.8
6236 d Two outsiderings raiser in- a. outside indiv. 4.3
6236 e Two outsiderings raiser in- a. outside indiv. frh. 4.8
6236 f Two outsiderings HD. / Two insiderings HD. raiser 3.9

6237 a Two outsiderings raiser bw. 3.5
6237 b Two outsiderings raiser bw. inside indiv. frh. 6.3
6237 c Two outsiderings raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 7.3
6237 d Two outsiderings HD. / Two insiderings HD. raiser bw. 5.5

6238 a Two stars inside raiser 3 con. inside indiv. frh. 4.1
6238 b Two stars inside raiser inside indiv. frh. 6.4
6238 c Two stars inside raiser bw. inside indiv. frh. 8.3

6251 a Two stars outside bw. inside indiv. 3.6

6252 a Two stars outside raiser bw. 3 con. inside indiv. frh. 4.7
6252 b Two stars outside raiser bw. inside indiv. frh. 6.4

6271 a 6 con. HC. 0.8
6271 b 6 con. C. 1.0
6271 c 6 con. HC. 2 con. s.r.l. 1.2
6271 d 6 con. C. 2 con. s.r.l. 1.4
6271 e 6 con. HC. 6 s.r.l. 2.4
6271 f 6 con. C. 6 s.r.l. 2.8

6272 a 6 con. HC. bw. 1.7
6272 b 6 con. C. bw. 2.1
6272 c 6 con. HC. 2 con. s.r.l. bw. 2.4
6272 d 6 con. C. 2 con. s.r.l. bw. 2.8
6272 e 6 con. HC. 6 s.r.l. bw. 3.8
6272 f 6 con. C. 6 s.r.l. bw. 4.2

6273 a 6 con. HC. raiser 2.1
6273 b 6 con. C. raiser 2.6
6273 c 6 con. HC. raiser frh. 2.7
6273 d 6 con. C. raiser frh. 3.4
6273 e 6 con. HC. 2 con. s.r.l. raiser 3.0
6273 f 6 con. C. 2 con. s.r.l. raiser 3.5
6273 g 6 con. HC. 2 con. s.r.l. raiser frh. 3.9
6273 h 6 con. C. 2 con. s.r.l. raiser frh. 3.6
6273 i 6 con. HC. 6 s.r.l. raiser 4.5
6273 j 6 con. C. 6 s.r.l. raiser 5.0
6273 k 6 con. HC. 6 s.r.l. raiser frh. 5.6
6273 l 6 con. C. 6 s.r.l. raiser frh. 6.2

6274 a 6 con. HC. raiser bw. frh. 3.6
6274 b 6 con. C. raiser bw. frh. 4.4
6274 c 6 con. HC. 2 con. s.r.l. raiser bw. frh. 5.1
6274 d 6 con. C. 2 con. s.r.l. raiser bw. frh. 6.0
6274 e 6 con. HC. 6 s.r.l. raiser bw. frh. 7.0
6274 f 6 con. C. 6 s.r.l. raiser bw. frh. 7.8

6281 a 6 con. shortline 1.0
6281 b 6 con. shortline 2 con. s.r.l. 1.4
6281 c 6 con. shortline 2 con. s.r.r. 1.5
6281 d 6 con. shortline 6 s.r.l. 1.6

6282 a 6 con. shortline bw. 2.1
6282 b 6 con. shortline 2 con. s.r.l. bw. 2.8
6282 c 6 con. shortline 2 con. s.r.r. bw. 3.0
6282 d 6 con. shortline 6 s.r.l. bw. 3.2

6283 a 6 con. shortline raiser 2.6
6283 b 6 con. shortline raiser frh. 3.4
6283 c 6 con. shortline 2 con. s.r.l. raiser 3.5
6283 d 6 con. shortline 2 con. s.r.l. raiser frh. 4.1
6283 e 6 con. shortline 6 s.r.l. raiser 5.0
6283 f 6 con. shortline 6 s.r.l. raiser frh. 5.2

6284 a 6 con. shortline raiser bw. frh. 3.4
6284 b 6 con. shortline 2 con. s.r.l. raiser bw. frh. 5.0
6284 c 6 con. shortline 6 s.r.l. raiser bw. frh. 6.8
6284 d 6 con. shortline 3 s.r.l. 3 s.r.r. raiser bw. frh. 7.7
6284 e 6 con. shortline spin. raiser bw. frh. 10.2

6291 a Surrounding 5 con. around 1 1.1

6292 a Surrounding 5 con. around 1 bw. 2.2

6293 a Surrounding 5 con. around 1 raiser 2.8
6293 b Surrounding 5 con. around 1 raiser frh. 3.6

6294 a Surrounding 5 con. around 1 raiser bw. frh. 4.8

6301 a Coach HC. 0.6
6301 b Coach C. 0.8

6302 a Coach HC. raiser 1.5
6302 b Coach C. raiser 2.0

6311 a Snake HC. 0.6
6311 b Snake C. 0.8

6316 a Chain HC. 0.6
6316 b Chain C. 0.8

6317 a Chain HC. raiser frh. 2.0
6317 b Chain C. raiser frh. 2.6

6321 a Saddlegrip HC. 1.0
6321 b Saddlegrip C. 1.2

6322 a Saddlegrip pass through 1.2

6323 a Saddlegripring 0.8
6323 b Saddlegripring 6 s.r.r. 1.8

6324 a Saddlegripring bw. 1.6
6324 b Saddlegripring bw. inside indiv. 2.6
6324 c Saddlegripring bw. in- a. outside indiv. 3.0

6331 a 2 con. wingmill opp. dir. door outer space bw. 5.2
6331 b 2 con. wingmill opp. dir. door sim. bw. 6.4

6332 a 2 con. wingmill opp. dir. door outer space raiser 4.5
6332 b 2 con. wingmill opp. dir. door outer space raiser frh. 5.0
6332 c 2 con. wingmill opp. dir. door sim. raiser 6.0
6332 d 2 con. wingmill opp. dir. door sim. raiser frh. 6.9

6333 a 2 con. wingmill opp. dir. door outer space raiser bw. frh. 7.1
6333 b 2 con. wingmill opp. dir. door sim. raiser bw. frh. 8.6

6341 a 3 con. wingmill 2.1
6341 b 3 con. wingmill HD. 6 s.r.r. 2.8
6341 c 3 con. wingmill 6 s.r.r. 3.1

6342 a 3 con. wingmill bw. 2.2
6342 b 3 con. wingmill bw. inside indiv. 3.2
6342 c 3 con. wingmill bw. in- a. outside indiv. 3.7

6343 a 3 con. wingmill raiser 2.8
6343 b 3 con. wingmill raiser frh. 3.1
6343 c 3 con. wingmill raiser frh. inside indiv. 4.2
6343 d 3 con. wingmill raiser inside indiv. frh. 4.7
6343 e 3 con. wingmill raiser frh. in- a. outside indiv. 5.0
6343 f 3 con. wingmill raiser in- a. outside indiv. frh. 5.5

6344 a 3 con. wingmill raiser bw. frh. 3.8
6344 b 3 con. wingmill raiser bw. inside indiv. frh. 5.8
6344 c 3 con. wingmill raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 6.8
6344 d 3 con. wingmill HD. mill with 4 s.r.r. raiser bw. frh. 7.7
6344 e 3 con. wingmill HD. 6 s.r.r. raiser bw. frh. 8.0
6344 f 3 con. wingmill 6 s.r.r. raiser bw. frh. 9.3

6351 a 2 con. wingmill 1.3
6351 b 2 con. wingmill HD. 2 con. s.r.r. 1.7
6351 c 2 con. wingmill 2 con. s.r.r. 1.9
6351 d 2 con. wingmill HD. 6 s.r.r. 2.1
6351 e 2 con. wingmill 6 s.r.r. 2.4

6352 a 2 con. wingmill bw. 1.6
6352 b 2 con. wingmill HD. 2 con. s.r.r. bw. 2.4
6352 c 2 con. wingmill 2 con. s.r.r. bw. 3.1
6352 d 2 con. wingmill bw. inside indiv. 2.6
6352 e 2 con. wingmill bw. in- a. outside indiv. 3.0

6353 a 2 con. wingmill raiser 2.0
6353 b 2 con. wingmill raiser frh. 2.6
6353 c 2 con. wingmill raiser frh. inside indiv. 4.2
6353 d 2 con. wingmill raiser inside indiv. frh. 4.2
6353 e 2 con. wingmill raiser frh. in- a. outside indiv. 4.4
6353 f 2 con. wingmill raiser in- a. outside indiv. frh. 4.9

6354 a 2 con. wingmill raiser bw. frh. 3.4
6354 b 2 con. wingmill raiser bw. inside indiv. frh. 5.4
6354 c 2 con. wingmill raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 6.0
6354 d 2 con. wingmill HD. mill with 3 s.r.r. raiser bw. frh. 5.1
6354 e 2 con. wingmill HD. 2 con. s.r.r. raiser bw. frh. 4.1
6354 f 2 con. wingmill 2 con. s.r.r. raiser bw. frh. 5.4
6354 g 2 con. wingmill HD. 6 s.r.r. raiser bw. frh. 5.6
6354 h 2 con. wingmill HD. 6 s.r.r. raiser bw. inside indiv. frh. 6.6
6354 i 2 con. wingmill HD. 6 s.r.r. raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 7.2
6354 j 2 con. wingmil 6 s.r.r. raiser bw. frh. 6.0
6354 k 2 con. wingmil 6 s.r.r. raiser bw. inside indiv. frh. 7.5
6354 l 2 con. wingmil 6 s.r.r. raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 8.5

6363 a 2 con. wingring raiser 2.0
6363 b 2 con. wingring raiser frh. 2.6
6363 c 2 con. wingring raiser frh. inside indiv. 3.7
6363 d 2 con. wingring raiser inside indiv. frh. 4.2
6363 e 2 con. wingring raiser frh. in- a. outside indiv. 4.4
6363 f 2 con. wingring raiser in- a. outside indiv. frh. 4.9

6364 a 2 con. wingring raiser bw. frh. 3.4
6364 b 2 con. wingring raiser bw. inside indiv. frh. 5.4
6364 c 2 con. wingring raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 6.5

6371 a 3 con. wingmill mill with 4 f.e.o. C. bw. 3.7
6371 b 3 con. wingring insidering with 4 f.e.o. C. bw. 3.4

6372 a 3 con. wingmill mill with 4 f.e.o. C. raiser 3.4
6372 b 3 con. wingmill mill with 4 f.e.o. C. raiser frh. 3.7
6372 c 3 con. wingring insidering with 4 f.e.o. C. raiser 3.5
6372 d 3 con. wingring insidering with 4 f.e.o. C. raiser frh. 4.2

6373 a 3 con. wingmill mill with 4 f.e.o. C. raiser bw. frh. 6.0
6373 b 3 con. wingring insidering with 4 f.e.o. C. raiser bw. frh. 6.4

6375 a 2 con. wingmill mill with 3 f.e.o. C. 1.7

6376 a 2 con. wingmill mill with 3 f.e.o. C. bw. 3.4

6377 a 2 con. wingmill mill with 3 f.e.o. C. raiser 3.8
6377 b 2 con. wingmill mill with 3 f.e.o. C. raiser frh. 4.6
6377 c 2 con. wingring insidering with 3 f.e.o. C. raiser 3.9
6377 d 2 con. wingring insidering with 3 f.e.o. C. raiser frh. 4.9

6378 a 2 con. wingmill mill with 3 f.e.o. C. raiser bw. frh. 5.3
6378 b 2 con. wingring insidering with 3 f.e.o. C. raiser bw. frh. 5.6
6378 c 2 con. wingmill HD. mill with spin. raiser bw. frh. T (9.0) 8.2

napsáno
6378c
zajeto 18.20
29.00

6386 a Mill 2.0
6386 b Mill 6 s.r.r. 2.6

6387 a Mill bw. 3.1
6387 b Mill bw. inside indiv. 4.0
6387 c Mill bw. in- a. outside indiv. 4.5

6388 a Mill raiser 2.6
6388 b Mill raiser frh. 3.4
6388 c Mill raiser frh. inside indiv. 4.4
6388 d Mill raiser inside indiv. frh. 4.9
6388 e Mill raiser frh. in- a. outside indiv. 5.2
6388 f Mill raiser in- a. outside indiv. frh. 5.7

6389 a Mill raiser bw. frh. 4.4
6389 b Mill raiser bw. inside indiv. frh. 6.5
6389 c Mill raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 7.0
6389 d Mill 6 s.r.r. raiser bw. frh. 8.0
6389 e Mill 6 s.r.r. raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 9.0

6396 a Insidering around 2 raiser 2.8
6396 b Insidering around 2 raiser inside indiv. 4.0
6396 c Insidering around 2 raiser inside indiv. frh. 4.7
6396 d Insidering around 2 count. dir. raiser inside indiv. frh. 6.0
6396 e Insidering around 2 raiser in- a. outside indiv. 4.6
6396 f Insidering around 2 raiser in- a. outside indiv. frh. 5.5
6396 g Insidering around 2 count. dir. raiser in- a. outside indiv. frh. 6.8

6397 a Insidering around 2 raiser bw. 3.9
6397 b Insidering around 2 raiser bw. inside indiv. frh. 6.8
6397 c Insidering around 2 count. dir. raiser bw. inside indiv. frh. 8.1
6397 d Insidering around 2 raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 7.8
6397 e Insidering around 2 count. dir. raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 8.9

6403 a Insidering raiser 2.2
6403 b Insidering raiser inside indiv. 3.4
6403 c Insidering raiser inside indiv. frh. 3.9
6403 d Insidering raiser in- a. outside indiv. 4.0
6403 e Insidering raiser in- a. outside indiv. frh. 5.2

6404 a Insidering raiser bw. 3.1
6404 b Insidering raiser bw. inside indiv. frh. 5.8
6404 c Insidering raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 6.3
6404 d Insidering raiser bw. turn on indiv. frh. 8.0
6404 e Insidering raiser bw. turn on a. outside indiv. frh. 8.5

6412 a Ring with alternate grips raiser 2.7
6412 b Ring with alternate grips HD. / Insidering HD. raiser 4.1
6412 c Ring with alternate grips raiser inside indiv. 3.9
6412 d Ring with alternate grips raiser inside indiv. frh. 4.6
6412 e Ring with alternate grips raiser in- a. outside indiv. 4.5
6412 f Ring with alternate grips raiser in- a. outside indiv. frh. 5.9

6413 a Ring with alternate grips raiser bw. 3.8
6413 b Ring with alternate grips HD. / Insidering HD. raiser bw. 5.7
6413 c Ring with alternate grips raiser bw. inside indiv. frh. 6.6
6413 d Ring with alternate grips raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 7.7
6413 e Ring with alternate grips raiser bw. turn on a. outside indiv. frh. 8.8

6417 a Outsidering raiser 3.0
6417 b Outsidering raiser inside indiv. 4.2
6417 c Outsidering raiser inside indiv. frh. 5.0
6417 d Outsidering raiser in- a. outside indiv. 4.8
6417 e Outsidering raiser in- a. outside indiv. frh. 5.7
6417 f Outsidering HD. / Insidering HD. raiser 4.4

6418 a Outsidering raiser bw. 4.2
6418 b Outsidering raiser bw. inside indiv. frh. 7.1
6418 c Outsidering raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 8.2
6418 d Outsidering HD. / Insidering HD. raiser bw. 6.2
6418 e Outsidering 6 s.r.r. raiser bw. in- a. outside indiv. frh. 10.7

6425 a Half door 0.8
6425 b Door 1.2
6425 c Half synchronous door 1.4
6425 d Synchronous door 2.8
6425 e Opp. dir. door sim. 3.4

6426 a Half door bw. 1.6
6426 b Door bw. 2.4
6426 c Half synchronous door bw. 2.8
6426 d Synchronous door bw. 3.6
6426 e Opp. dir. door sim. bw. 4.8

6427 a Half door raiser 2.0
6427 b Door raiser 3.0
6427 c Half door raiser frh. 2.6
6427 d Door raiser frh. 3.9

6428 a Half door raiser bw. frh. 4.4
6428 b Door raiser bw. frh. 5.1

6429 a Opp. dir. door sim. raiser bw. frh. 8.2
6429 b Mill with opp. dir. door sim. raiser bw. frh. 9.2

6430 a Half synchronous door raiser 3.0
6430 b Synchronous door raiser 4.0
6430 c Half synchronous door raiser frh. 4.1
6430 d Synchronous door raiser frh. 4.9

6431 a Half synchronous door raiser bw. frh. 6.0
6431 b Synchronous door raiser bw. frh. 6.7

6432 a Opp. dir. door sim. raiser 6.0
6432 b Opp. dir. door sim. raiser frh. 6.8

6433 a Mill with half synchronous door raiser bw. frh. 6.0
6433 b Mill with synchronous door raiser bw. frh. 7.2

6434 a Mill with synchronous door raiser 5.1
6434 b Mill with opp dir. door sim. raiser 6.6

6435 a Single-ring-door sim. raiser bw. frh. 9.4

6436 a Double door 1.4
6436 b Synchronous double door 2.0

6437 a Double door bw. 3.8
6437 b Snake double door bw. 5.1
6437 c Synchronous double door bw. 4.8

6438 a Double door raiser bw. frh. 7.0
6438 b Turbine double door count. dir. raiser bw. frh. 9.9
6438 c Synchronous double door raiser bw. frh. 8.5

6441 a Snake double door raiser bw. frh. 7.7

6442 a Alternate ring door bw. 5.2

6443 a Alternate ring door raiser bw. frh. 9.6

6452 a Half door ring raiser 3.5
6452 b Door ring raiser 4.2

6453 a Half door ring raiser bw. 5.1
6453 b Door ring raiser bw. 6.5

6462 a Half double door ring raiser 2.7
6462 b Double door ring raiser 3.7

6463 a Half double door ring raiser bw. 3.8
6463 b Double door ring raiser bw. 5.2

6471 a Star inside 1.7
6471 b Star inside 6 s.r.l. 2.2

6472 a Star inside raiser 3.2
6472 b Star inside raiser 2 con. inside indiv. frh. 4.2
6472 c Star inside raiser 6 con. inside indiv. frh. 5.2
6472 d Star inside raiser inside indiv. 5.4
6472 e Star inside raiser inside indiv. frh. 6.0
6472 f Star inside raiser bw. inside indiv. frh. 9.2
6472 g Star inside 6 s.r.l. raiser bw. inside indiv. frh. 10.6
6472 h Star inside 6 s.r.r. raiser bw. inside indiv. frh. 11.2

6481 a Star outside 1.0
6481 b Star outside bw. inside indiv. 3.0
6481 c Star outside 6 s.r.l. bw. inside indiv. 4.1

6482 a Alternate-star 1.4
6482 b Alternate-star raiser 3.5
6482 c Alternate-star raiser inside indiv. 4.7
6482 d Alternate-star raiser inside indiv. frh. 5.1
6482 e Alternate-star raiser bw. inside indiv. frh. 8.0

6483 a Star outside raiser 2.5
6483 b Star outside raiser bw. 2 con. inside indiv. frh. 4.6
6483 c Star outside raiser bw. 6 con. inside indiv. frh. 3.9
6483 d Star outside raiser bw. inside indiv. frh. 6.3
6483 e Star outside 6 s.r.l. raiser bw. inside indiv. frh. 8.2
6483 f Star outside 6 s.r.r. raiser bw. inside indiv. frh. 8.8

6485 a Two stars inside raiser ½ turn on the spot 6.2

6486 a Star inside raiser ½ turn on the spot 6.7
6486 b Star inside raiser 1 turn on the spot 9.7

6496 a 2 con. raiser ½ turn on the spot 6.0
6496 b 2 con. raiser 1 turn on the spot 7.0
6496 c 2 con. raiser 1½ turns on the spot 8.0
6496 d 2 con. raiser 2 turns on the spot 9.0
6496 e 3 con. raiser ½ turn on the spot 6.5
6496 f 3 con. raiser 1 turn on the spot 7.5
6496 g 3 con. raiser 1½ turns on the spot 8.5
6496 h 3 con. raiser 2 turns on the spot 9.5

6497 a 6 con. raiser ½ turn on the spot 7.1
6497 b 6 con. raiser 1 turn on the spot 8.1
6497 c 6 con. raiser 1½ turns on the spot 9.1
6497 d 6 con. raiser 2 turns on the spot 10.1

Kapitola VI – světový pohár UCI v krasojízdě

8.6.001  Světový pohár UCI v krasojízdě je výhradním vlastnictvím UCI

8.6.002  Světový pohár UCI v krasojízdě je složen z maximálně 4 soutěží.

Série je složena ze tří předkol a jednoho finále

8.6.003  Světový pohár UCI v krasojízdě je pořádán ve věkové kategorii Elite.

Složení disciplín:

 • Ženy jednotlivci
 • Muži jednotlivci
 • Ženy dvojice
 • Dvojice otevřené kategorie
 • Čtveřice

ÚČAST

8.6.004  Předkola

Možnost účasti na předkolech světového poháru UCI v krasojízdě je založena na umístění závodníka národní federace na posledním UCI mistrovství světa v sálové cyklistice v dané disciplíně. Národní federace jsou oprávněny zaregistrovat maximální počet závodníků nebo týmů do světového poháru UCI v krasojízdě dle tohoto klíče:

Disciplína umístění na UCI mistrovství světa v sál.cyklistice
pozice 1-3 pozice 4-5 pozice od 6
max.počet závodníků nebo týmů
ženy jednotlivci 3 2 1
muži jednotlivci 3 2 1
ženy dvojice 3 2 1
dvojice otevřené kat. 3 2 1
čtveřice 2 1 1

Pokud příslušná národní federace plně nevyužije maximální počet pozic, ostatní Národní federace, které nemají žádnou nebo pouze jednu pozici, mohou registrovat příslušný počet startujících. V tomto případě může získat Národní federace maximálně 2 pozice v disciplíně. Uplatnění přidaných pozic je prováděno registrací před příslušným předkolem.

Přiřazení volných pozic probíhá následovně:

 1. Národním federacím, které nemají pozice v příslušné disciplíně bude přidělena nejprve jedna doplněná pozice
 2. Národním federacím s jednou pozicí bude přidělena druhá doplněná pozice
 3. Národním federacím, které obdržely pozici dle bodu 1. bude přidělena druhá pozice
 4. Pokud je více registrací než volných pozic bude rozhodující datum obdržení přihlášky

8.6.005  Finále

Závodník nebo tým, který se umístil na místě 1-10 v žebříčku světového poháru po třech předkolech, je kvalifikován na finále v příslušné disciplíně.

8.6.006  Registrace závodníka nebo týmu musí být provedena národní federací dle požadavku UCI.

ŽEBŘÍČEK SVĚTOVÉHO POHÁRU

8.6.007  Žebříček světového poháru je vytvořen na základě získaných bodů závodníkem nebo týmem dle tabulky v ustanovení 8.6.012 a 8.6.013

8.6.008  

Body obdržené závodníkem nebo týmem v předkolech jsou platné pro finále

8.6.009  

V případě shodného počtu bodů bude pořadí jezdců nebo týmů určeno podle výsledku ve finále světového poháru v příslušné disciplíně.

8.6.010  ORGANIZACE

Rozhodčí sbor je složen ze dvou UCI rozhodčích a 3 národních rozhodčích

8.6.011  DRES VÍTĚZE

Pro každou disciplínu uděluje UCI dres vítěze v každém kole a každé disciplíně

Dres smí být nošen pouze na soutěžích světového poháru. V žádné jiné soutěži být nošen nesmí.

Barvu dresu určuje UCI

Další podrobnosti jsou upraveny v článku 1.3.055

§ TABULKA BODŮ

8.6.012  Body získané v předkole

umístění Body umístění Body
1 100 16 23
2 80 17 21
3 70 18 19
4 65 19 17
5 60 20 15
6 55 21 13
7 50 22 11
8 45 23 9
9 40 24 7
10 35 25 6
11 33 26 5
12 31 27 4
13 29 28 3
14 27 29 2
15 25 30 1

8.6.013  Body získané ve finále

umístění Body
1 200
2 160
3 140
4 130
5 120
6 110
7 100
8 90
9 80
10 70